Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00415 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in jeugdbewegingen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00415 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in jeugdbewegingen - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00415 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in jeugdbewegingen - Goedkeuring 2021_GR_00415 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in jeugdbewegingen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.200,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In Gent zijn er 70 jeugdbewegingen, goed voor 10.000 kinderen en jongeren die op dit moment actief lid zijn van een jeugdbeweging. 

Naar aanleiding van een onderzoek over jeugdbewegingen blijkt dat tieners minder goed bereikt worden. Onderzoek toont nochtans aan dat lid zijn van een jeugdbeweging een positieve invloed heeft op de ontwikkeling, zelfbeeld en netwerk van tieners. Daarnaast zorgt een gezonde verhouding aan tieners in een groep ervoor dat eventuele leidingtekorten in de toekomst vermeden kunnen worden.

Daarom besloot de Jeugddienst samen met de stadsondersteuners van Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting en KSA tot de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in de Gentse jeugdbewegingen, om zo in te zetten op vrijwilligerswerving. Scouts en Gidsen Vlaanderen zal hierbij het financiële luik op zich nemen en de campagne door haar communicatiemedewerker laten uitvoeren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In 2021 neemt Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw de communicatiecampagne tieners voor de Gentse jeugdbewegingen op zich. Daarnaast verzorgt Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw ook de domeinkosten voor de gezamenlijke website gentsejeugdbewegingen.be.

Het betreft in totaal een subsidiebedrag van 2.200 euro dat aan vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, wordt toegekend, zijnde een eenmalige subsidie die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

De subsidie wordt integraal uitbetaald na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE75 412 617 053 151. 

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De verantwoording van de subsidie moet ten laatste op 31 december 2022 aangeleverd worden en de subsidie kan slechts gebruikt worden voor een communicatiecampagne rond jeugdbewegingen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300JW

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

2.200 euro

Totaal

2.200 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 2.200 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, met als doel de organisatie van een communicatiecampagne rond tieners in de Gentse jeugdbewegingen en voor de domeinkosten van de website gentsejeugdbewegingen.be.


Bijlagen

  • Financiële bijlage