Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00505 - Principiële vaststelling van de naam 'Aakstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Pantserschipstraat voor het stuk tussen Zeeschipstraat en Kapiteinstraat binnen project heraanleg van de Meulestedebrug te Gent - Vaststelling

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00505 - Principiële vaststelling van de naam 'Aakstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Pantserschipstraat voor het stuk tussen Zeeschipstraat en Kapiteinstraat binnen project heraanleg van de Meulestedebrug te Gent - Vaststelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00505 - Principiële vaststelling van de naam 'Aakstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Pantserschipstraat voor het stuk tussen Zeeschipstraat en Kapiteinstraat binnen project heraanleg van de Meulestedebrug te Gent - Vaststelling 2021_GR_00505 - Principiële vaststelling van de naam 'Aakstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Pantserschipstraat voor het stuk tussen Zeeschipstraat en Kapiteinstraat binnen project heraanleg van de Meulestedebrug te Gent - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft op 27/09/2019 een omgevingsvergunning afgegeven voor de heraanleg van de Meulestedebrug te Gent, Albatrosstraat, Meeuwstraat, Meulestedekaai, New-Orleansstraat, Pantserschipstraat, Wondelgemkaai en Zeeschipstraat. Binnen dit project werd ondermeer de Pantserschipstraat geknipt. 

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten wordt voorgesteld om een deel van de Pantserschipstraat, meer bepaald het stuk ten zuiden van de knip, tussen Zeeschipstraat en Kapiteinstraat, te herbenoemen. Dit stuk telt bovendien het minst aantal geïmpacteerden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Strikt genomen behoort de Pantserschipstraat niet echt tot de oude dokken, toch adviseert het Archief Gent om binnen dezelfde thema's te zoeken als de oude plaatsnaamgevingsdossiers van de site Oude Dokken, meer bepaald binnen het thema “scheepvaart” omdat de omliggende straatnamen ook zijn genoemd naar soorten boten (Zeilschip, Fregat, Driemaster, Pantserschip, Sloep, Schoener, Durmeschip). Na toetsing op gelijkluidendheid kan de naam 'Aakstraat' worden voorgesteld. Een aak is een groot en meestal stevenloos vaartuig voor gebruik op de binnenwateren en grote rivieren. In het Fries wordt er een klein roei- of zeilvaartuig, bestemd voor de visserij mee bedoeld (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aak).

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Aakstraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Pantserschipstraat voor het stuk tussen Zeeschipstraat en Kapiteinstraat binnen project heraanleg van de Meulestedebrug te Gent, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.Bijlagen

  • PL582 Situatieplan.pdf
  • PL582 Plan nieuwe toestand.pdf
  • PL582 Plan bestaande toestand.pdf