Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00482 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2020 en activiteitenverslag over 2020 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2020 en kwijting voor het boekjaar 2020 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:13
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Advies bij jaarrekening AGB. Deze heeft betrekking op Sogent

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00482 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2020 en activiteitenverslag over 2020 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2020 en kwijting voor het boekjaar 2020 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 1
Sandra Van Renterghem
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00482 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2020 en activiteitenverslag over 2020 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2020 en kwijting voor het boekjaar 2020 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring 2021_GR_00482 - Autonoom Gemeentebedrijf sogent - Verslagen van de commissaris-revisor mbt de jaarrekening 2020 en activiteitenverslag over 2020 - Kennisneming - Jaarrekeningen 2020 en kwijting voor het boekjaar 2020 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.
  • Vennootschapswetgeving, artikel 554.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 235 § 4 en artikel 243, § 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 28 april 2021 heeft de raad van bestuur van AG sogent de jaarrekeningen 2020 volgens de vennootschapswetgeving en volgens de BBC-regelgeving vastgesteld samen met het bijhorende verslag van de commissaris-revisor.

In zitting van 3 juni 2021 heeft het college beslist de gemeenteraad uit te nodigen om het volgende te beslissen:

  • kennisneming van het verslag van de commissaris-revisor m.b.t. de jaarrekening 2020 volgens de vennootschapswetgeving.
  • kennisneming van het activiteitenverslag van AG Sogent over 2020
  • goedkeuring van de jaarrekening 2020 van AG sogent volgens de vennootschapswetgeving
  • advies uit te brengen over de jaarrekening 2020 van AG Sogent volgens de BBC
  • kwijting te verlenen voor het boekjaar 2020 aan de bestuurders en aan de commissarisrevisor onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de
  • toezichthoudende overheid.

De BBC-jaarrekening 2020 van sogent kon echter niet worden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid (Vlaanderen) door ontbrekende (wettelijk verplichte) documenten en materiële verschillen in de wettelijke schema's. De jaarrekening 2020 moest dan ook herwerkt en aangevuld worden om later opnieuw vast te stellen. Dit werd nu aangepast. 

De aangepaste jaarrekeningen 2020 volgens de vennootschapswetgeving en volgens de BBC-regelgeving werden vastgesteld samen met het bijhorende verslag van de commissaris-revisor in de zitting van de raad van bestuur van AG sogent van 24 november 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van artikel 243 § 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur moet de raad van bestuur van elk autonoom gemeentebedrijf jaarlijks de jaarrekening ter advies voorleggen aan de gemeenteraad. Overeenkomstig artikel 27, § 2 van de statuten van sogent moet de gemeenteraad deze jaarrekening goedkeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de 3de dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt hierbij uitgenodigd kennis te nemen van het verslag van de commissaris-revisor en van het activiteitenverslag van AG sogent over 2020, goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2020 van AG sogent volgens de vennootschapswetgeving, advies te verlenen over de jaarrekening 2020 van AG sogent volgens BBC en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 - dit laatste onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de toezichthoudende overheid zoals voorzien in DLB art. 235 § 4.

Activiteit

AC35510 Beheren van financiële processen voor het bestuur en de verbonden rechtspersonen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor m.b.t. de jaarrekening 2020 volgens de vennootschapswetgeving, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Neemt kennis van het activiteitenverslag van AG Sogent over 2020, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Keurt goed de jaarrekening 2020 van AG sogent volgens de vennootschapswetgeving, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 4

Brengt advies uit over de jaarrekening 2020 van AG Sogent volgens de BBC, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 5

Verleent kwijting voor het boekjaar 2020 aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de toezichthoudende overheid.