Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00506 - Principiële vaststelling van de naam 'Rozanetuin' voor het parkje naast het buurthuis Prinsenhof, gelegen tussen Sint-Antoniuskaai en Zilverhof te Gent - Vaststelling

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00506 - Principiële vaststelling van de naam 'Rozanetuin' voor het parkje naast het buurthuis Prinsenhof, gelegen tussen Sint-Antoniuskaai en Zilverhof te Gent - Vaststelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00506 - Principiële vaststelling van de naam 'Rozanetuin' voor het parkje naast het buurthuis Prinsenhof, gelegen tussen Sint-Antoniuskaai en Zilverhof te Gent - Vaststelling 2021_GR_00506 - Principiële vaststelling van de naam 'Rozanetuin' voor het parkje naast het buurthuis Prinsenhof, gelegen tussen Sint-Antoniuskaai en Zilverhof te Gent - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen Sint-Antoniuskaai en Zilverhof te Gent ligt naast het buurthuis Prinsenhof een parkje. Dit kleine parkje aan de "Brug der Keizerlijke Geneugten" heeft momenteel geen naam. Vanuit een groep van bewoners is de vraag gekomen om betreffend parkje te benoemen mét participatie van de buren.

Binnen de cel Juridische Ondersteuning werd beslist een officiële plaatsnaam toe te kennen. Ook de Dienst FM Beleidsondersteuning en de Groendienst hebben geen bezwaar tegen benoeming van dit parkje.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

De Dienst Beleidsparticipatie organiseerde voor de naamgeving van dit parkje een burgerparticipatie (aanbrengen van suggesties + stemming). Bijgevolg hebben de wijkbewoners naamsuggesties aangebracht die werden onderzocht op gelijkluidendheid met bestaande plaatsnamen, of ze geen negatieve connotaties oproepen, of ze niet slaan op nog levende personen, of ze passen bij de locatie van het parkje. De overblijvende/bruikbare suggesties van de wijkbewoners zijn: Johanna van Castiliëhof en Rozanetuin.

Het Archief Gent heeft op deze locatie geen toponiemen gevonden maar stelde wel namen voor die gebaseerd zijn op historische feiten: Ysabeau van Migrodepark, Flandriapark, Cavaleriepark, Manègepark en Stoeterijpark. Ook deze naamsuggesties werden getest op gelijkluidendheid en als bruikbaar beschouwd.

Over deze voorstellen werd op 09/07/2021 pre-advies gevraagd aan de Cultuurraad. De Cultuurraad antwoordde op 07/09/2021 geen bijkomende suggesties te doen en akkoord te gaan met de overblijvende/bruikbare naamsuggesties.

De Dienst Beleidsparticipatie organiseerde van 29/10/2021 tot 14/11/2021 een online stemming over de overblijvende/bruikbare suggesties. Bij deze stemming waren er in totaal 150 stemmen en haalde de naam ‘Rozanetuin’ 52% voorkeurstemmen, ‘Johanna van Castiliëhof’ 40,6%, ‘Ysabeau Van Migrodepark’ 3,3%, ‘Stoeterijpark’ 2%, ‘Flandriapark’ 1,3%.

Als de bevolking mag participeren in de keuze van plaatsnamen, waarbij in de loop van de participatieprocedure alle ongeschikte voorstellen zijn weggefilterd, is het niet meer dan logisch en democratisch dat de keuze van de bevolking wordt gerespecteerd. 

Daarom wordt voor het parkje de naam 'Rozanetuin' voorgesteld, naar het liedje van Wim De Craene uit 1975 waarin hij zijn liefde voor Rozane bezingt, een pseudoniem voor de Vlaamse actrice Chris Thys die in het Prinsenhof woonde (bron: https://www.youtube.com/watch?v=clPHJRWKekk, op 2:15 wordt Prinsenhof benoemd in het liedje). 

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Rozanetuin' principieel vast voor het parkje naast het buurthuis Prinsenhof, gelegen tussen Sint-Antoniuskaai en Zilverhof te Gent, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • PL662 Plan nieuwe toestand
  • PL662 Situatieplan