Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00408 - Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00408 - Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00408 - Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00408 - Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 28.380,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Brede Schoolwerking is ingebed in het Onderwijscentrum Gent van de Stad Gent. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in een wijk, waaronder één of meerdere scholen, met als doel het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren door in te zetten op een brede leer- en leefomgeving; "‘Leren en integrale ontwikkeling’ staan centraal. Er wordt doelgericht en constructief samengewerkt met organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bij het uitwerken van projecten wordt rekening gehouden met de lokale noden van een wijk. De uitdagingen van de scholen staan centraal. De noden van de school worden ondersteund in functie van het maximaliseren van ontwikkelingskansen. 

Gezondheid, gezonde levensstijl en gezonde voeding zijn belangrijke thema's binnen de Brede Schoolwerking en krijgen onder meer hun uitwerking in het Burger Boef project.
Met dit project worden de leerlingen, de leerkrachten en de school als instituut bereikt en wordt nauw samengewerkt met de buurt en de wijkorganisaties.
In het kader van het Burger Boef-project worden er klastrajecten voorzien voor het schooljaar 2021- 2022.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor het schooljaar 2021-2022 wenst het Onderwijscentrum Gent de samenwerking verder te zetten met Cie De Smaakmakerij vzw, Buntstraat 22, 9040 Evergem, als partner voor kunst-educatieve projecten rond gezonde voeding. 

De subsidieovereenkomst loopt van 1 december 2021 tot en met 31 augustus 2022.

Het project omvat het volgende:
Met Cie De Smaakmakerij vzw  beoogt de opdracht het ontwikkelen en uitvoeren van kunst-educatieve workshops van het project Burger Boef in het kader van gezonde voeding in het basisonderwijs (netoverschrijdend). Overdracht van middelen: 28.380 euro.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent 
Budgetplaats 3444700WK 
Categorie*

E subs. 

Subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

 € 25.542,00

2022

€ 2.838,00 

Totaal

€ 28.380,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34447 Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt de subsidieovereenkomst goed met Cie De Smaakmakerij vzw, met maatschappelijke zetel te Buntstraat 22, 9940 Evergem, voor de organisatie van het project Burger Boef in de periode van 1 december 2021 tot en met 31 augustus 2022.


Bijlagen