Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00420 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00420 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00420 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring 2021_GR_00420 - Subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 juni 2021.

Voorgestelde uitgaven

€ 61.301,66

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 12 november 2021 ontving de Jeugddienst een aanvraag tot investeringssubsidie van het erkend en gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief vzw Muzaïek, in kader van het subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 juni 2021. 

De aanvraag betreft werken aan de jeugdwerkinfrastructuur in de Driemasterstraat 54C te 9000 Gent, die door vzw Muzaïek gebruikt wordt als bureau-, opslag- en ontmoetingsruimte voor animatoren. Het subsidiereglement sluit werken en verbouwingen aan bureau- en kantoorruimte uit. De aanvraag betreft dan ook enkel ingrepen aan de andere functies in het gebouw, en omvat de volgende werken: 

  • het plaatsen in de opslagloods van een container als ontmoetingsruimte voor animatoren
  • het plaatsen van opbergrekken met platform
  • alle technieken om deze ruimtes optimaal te kunnen benutten: verluchting, elektriciteitsvoorzieningen, verlichting en verwarming
  • brandveiligheidswerken nav het preventieverslag van de brandweer
  • keukenmeubel

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 81.735,55 euro. Conform het reglement bedraagt de subsidie 75% hiervan, of 61.301,66 euro. Vzw Muzaïek ontving nog geen eerdere subsidies in kader van dit reglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De aanvraag voldoet aan alle voorwaarden van het subsidiereglement. Conform het reglement wordt bij een subsidie hoger dan 25.000 euro een subsidieovereenkomst opgemaakt, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

340620000

budgetpositie

66420000

categorie

Investeringssubsidie

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2022

55.171,49 euro

2023

6.130,17 euro

Totaal

61.301,66 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Muzaïek, Driemasterstraat 54C, 9000 Gent, voor het verbouwen van de door haar gebruikte jeugdwerkinfrastructuur in de Driemasterstraat 54c te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen