Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00476 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Rikolto België vzw - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00476 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Rikolto België vzw - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00476 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Rikolto België vzw - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring 2021_GR_00476 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - Rikolto België vzw - werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Voorgestelde uitgaven

  € 20.170,00

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Gent en Garde is de voedselstrategie van de Stad Gent. De Voedselraad van Gent en Garde is een groep stakeholders die de strategie mee uitbouwt en realiseert. De Voedselraad van Gent en Garde is een overlegplatform met vaste leden (vertegenwoordigers van organisaties en instellingen) en tekent mee het stedelijk beleid rond voeding uit. De Voedselraad startte in 2014 en kreeg in 2018 voor het eerst de bevoegdheid om innovatieve projecten voor subsidiëring voor te dragen. Deze bevoegdheid werd toegekend door de Dienst Milieu en Klimaat in samenspraak met de bevoegde schepen. 

  De Voedselraad deed in juni 2021 voor de vierde keer een oproep tot toekomstgerichte projecten. Het werd een dubbele oproep: voor het budget van 2021 (60.000 euro) én voor het budget van 2022 (60.000 euro).

  De projecten in het kader van de oproep innovatieve projecten moesten aan volgende uitsluitende voorwaarden voldoen:
  - De organisatie heeft een werking op het grondgebied van Gent.
  - Het project moet bijdragen tot minstens één doelstelling van Gent en Garde.
  - Het project zet in op verduurzaming van het Gentse voedselsysteem.
  - Het project is een samenwerking tussen meerdere partners.
  - Het project heeft een maximale looptijd van één jaar.

  Er werden 32 projectideeën ingediend. De Voedselraad jureerde deze op donderdag 7 oktober 2021. De Voedselraad droeg uiteindelijk 6 projecten voor die alle in aanmerking komen voor financiering.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Met 6 organisaties werd een subsidieovereenkomst opgemaakt waarbij een subsidie wordt toegekend voor de werking van hun innovatieve projecten rond voeding. De geselecteerde projecten zijn de volgende:

  • De coöperatieve Karoot met het project Eethuis Karoot (2021-2022)
  • Kookploeg solidair vzw met het project  Green Deal: culinaire solidariteit met een groene rand (2021-2022)
  • De Creeser vzw met het project organiseren van een boerenmarkt op de site van Volvo Cars (2021-2022)
  • De feitelijke vereniging Aroma's met het project Aroma’s koken met oma’s en opa’s (2021-2022)
  • Rikolto België vzw met het project Generation Food (2022-2023)
  • Steven De Roo met het project overschakeling naar bio (2022-2023)

  Een van de geselecteerde projecten is dus het project Generation Food (2022-2023) van Rikolto België vzw, Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven, vertegenwoordigd door Jan Wyckaert. Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt 20.170 euro.

  Dit project draagt bij aan de doelstellingen van Gent en Garde. Generation Food maakt werk van systemische oplossingen in het voedselvraagstuk. Systemische oplossingen worden te vaak in het eigen netwerk gezocht. Generation Food breekt dit open, over de sectoren en doelgroepen heen. 

  Het project zelf biedt geen letterlijke oplossing voor een bepaald vraagstuk, maar is een tool om ondernemers te helpen die worstelen met vragen.


  Voor Gent en Garde organiseert Generation Food minimum 1 netwerkmoment en 2 “Diner Hacks” waarbij ze lokale landbouw en voedings-ondernemers meehelpen aan het oplossen van bepaalde vragen . Zo willen ze ondernemers en burgers dichter bij elkaar brengen en samen laten werken aan mogelijke duurzame oplossingen.

  Een Diner hack is een kleinschalige hackathon waar startende ondernemers en burgers samen gezet worden om oplossingen te bedenken rond 1 bepaald probleem terwijl ze samen eten maken. Voor het maken van het eten worden ze ondersteund door een lokale chef.

  De probleemstelling zelf wordt door de landbouw- en voedingsondernemer aangebracht tijdens het apero-moment waar de burger ook meer te weten komt over de onderneming.

  Een mogelijke verdere begeleiding van de onderneming is mogelijk als vervolgtraject. Indien gewenst kunnen in dat vervolgtraject ook burgers betrokken worden.

  De activiteiten spitsen zich toe op (aankomende) ondernemers, maar de communicatie gaat breder. Ook burgers worden betrokken bij de activiteiten en communicatie. Enerzijds om de innovaties af te toetsen bij een breed publiek, als klankbordgroep en co-creator. Anderzijds om het draagvlak voor duurzame voeding te vergroten en tegelijk om ondernemers te ondersteunen bij hun creaties.

  Generation Food zet voor dit project tools in die in de pilot-regio Leuven werden uitgetest. In de stuurgroep zitten diverse expertorganisaties (PROEF, Rikolto, Boerenbond, UCLL, KU Leuven, KBC, Stad Leuven, EIT Food).


   De subsidieovereenkomst m.b.t. de overige geselecteerde projecten wordt in afzonderlijke besluitvorming opgenomen. 

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst* Milieu en Klimaat     
  Budgetplaats 354830000     
  Categorie* E subs.     
  Subsidiecode Niet_Relevant     
  2020      
  2021      
  2022 18.153     
  2023 2.017     
  2024      
  2025      
  Later      
  Totaal 20.170     

  Overzicht van de inkomsten

  Dienst*      
  Budgetplaats      
  Categorie*      
  Subsidiecode      
  2020      
  2021      
  2022      
  2023      
  2024      
  2025      
  Later      
  Totaal      

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC35483 Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2022, nl. voor het project "Generation Food" voor de werkingsjaren 2022-2023 met Rikolto België vzw, Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven, vertegenwoordigd door Jan Wyckaert, zoals toegevoegd in bijlage.


  Bijlagen