Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00490 - Reglement - Retributie voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:09
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00490 - Reglement - Retributie voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 1
Sandra Van Renterghem
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00490 - Reglement - Retributie voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging 2021_GR_00490 - Reglement - Retributie voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Communicatie stelt een aantal promotieartikelen met logo van Stad Gent ter beschikking.  De gemeenteraad nam daarvoor op 29 september 2020 het reglement 'Retributie voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering' aan.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om in te kunnen spelen op het wisselend aanbod - producten die nieuw worden aangeboden, en producten waarvan de voorraad is uitgeput en dus niet meer aangeboden worden - werden een aantal categorieën bepaald van producten, waaraan telkens een maximale retributie wordt gekoppeld. Binnen dit maximum wordt het college van burgemeester en schepenen gemachtigd het tarief per product te bepalen. 

De Dienst Communicatie wenst kwalitatieve fietstruitjes en -broeken aan te bieden, waarvan de prijs het in het reglement voor textiel bepaalde maximum te boven gaat. Om met de nodige flexibiliteit kwalitatieve textielproducten te kunnen aanbieden, wordt voorgesteld het maximumtarief voor textiel te verhogen tot 150 euro.

De Dienst Communicatie is belast met de uitvoering van dit reglement. De artikelen worden ook in de Stadswinkel aangeboden.

Activiteit

AC35161 Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 2 van het reglement 'Retributie voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 september 2020 als volgt:

  • De retributie voor textiel bedraagt maximum 150 euro per item

De wijzigingen treden in werking op de datum van bekendmaking van dit besluit.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor administratieve diensten van het Departement Bedrijfsvoering ' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

  • Te wijzigen retributiereglement
  • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement