Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00479 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - voor 'Eethuis Karoot' voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00479 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - voor 'Eethuis Karoot' voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00479 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - voor 'Eethuis Karoot' voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00479 - Subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2021 - voor 'Eethuis Karoot' voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Voorgestelde uitgaven

  € 23.307,00

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Gent en Garde is de voedselstrategie van de Stad Gent. De Voedselraad van Gent en Garde is een groep stakeholders die de strategie mee uitbouwt en realiseert. De Voedselraad van Gent en Garde is een overlegplatform met vaste leden (vertegenwoordigers van organisaties en instellingen) en tekent mee het stedelijk beleid rond voeding uit. De Voedselraad startte in 2014 en kreeg in 2018 voor het eerst de bevoegdheid om innovatieve projecten voor subsidiëring voor te dragen. Deze bevoegdheid werd toegekend door de Dienst Milieu en Klimaat in samenspraak met de bevoegde schepen. 

  De Voedselraad deed in juni 2021 voor de vierde keer een oproep tot toekomstgerichte projecten. Het werd een dubbele oproep: voor het budget van 2021 (60.000 euro) én voor het budget van 2022 (60.000 euro).

  De projecten in het kader van de oproep innovatieve projecten moesten aan volgende uitsluitende voorwaarden voldoen:
  - De organisatie heeft een werking op het grondgebied van Gent.
  - Het project moet bijdragen tot minstens één doelstelling van Gent en Garde.
  - Het project zet in op verduurzaming van het Gentse voedselsysteem.
  - Het project is een samenwerking tussen meerdere partners.
  - Het project heeft een maximale looptijd van één jaar.

  Er werden 32 projectideeën ingediend. De Voedselraad jureerde deze op donderdag 7 oktober 2021. De Voedselraad droeg uiteindelijk 6 projecten voor die alle in aanmerking komen voor financiering.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Met 6 organisaties werd een subsidieovereenkomst opgemaakt waarbij een subsidie wordt toegekend voor de werking van hun innovatieve projecten rond voeding. De geselecteerde projecten zijn de volgende:

  • De coöperatieve Karoot met het project Eethuis Karoot (2021-2022)
  • Kookploeg solidair vzw met het project  Green Deal: culinaire solidariteit met een groene rand (2021-2022)
  • De Creeser vzw met het project organiseren van een boerenmarkt op de site van Volvo Cars (2021-2022)
  • De feitelijke vereniging Aroma's met het project Aroma’s koken met oma’s en opa’s (2021-2022)
  • Rikolto België vzw met het project Generation Food (2022-2023)
  • Steven De Roo met het project overschakeling naar bio (2022-2023)

  Dit project draagt bij aan de doelstellingen van Gent en Garde. Het project zet met name in een kortere meer transparante voedselketen, duurzame voedingsconsumptie en creëert een sterke sociale meerwaarde rond voeding.   


   Karoot wordt een autonoom solidair eethuis waarbij elke klant een warme gezonde maaltijd kan consumeren. Hierbij maken ze geen onderscheid tussen wie wel en wie geen financiële middelen heeft door een systeem gebaseerd op vrije bijdrages toe te passen. Karoot doet gerichte acties om hun cliënteel te bereiken. Daarnaast is Karoot een coöperatieve onderneming die ingebed is in de Brugse Poort. 

   

  Deze subsidie dient om het financieel risico te dekken om met vrije bijdrages gezonde duurzame maaltijden te kunnen voorzien voor mensen in een kwetsbare situatie. Het systeem biedt een alternatief voor iedereen die buiten het bestaande aanbod van voeding voor kwetsbare groepen valt. Door de manier van werken zowel op vlak van communicatie, samenwerking met eerstelijnswerkers als het financieel model is Karoot een waardevol experiment voor de stad Gent. Karoot werkt een systeem uit waarbij de klant een vrije bijdrage geeft voor de maaltijd. Ze maken een plan van aanpak om kwetsbare klanten te bereiken, evalueren hun methodes, alsook de menu die ze aanbieden aan vrije bijdrage. 


   De subsidieovereenkomst m.b.t. de overige geselecteerde projecten wordt in afzonderlijke besluitvorming opgenomen. 

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst* Milieu en Klimaat     
  Budgetplaats AC35483     
  Categorie* E subs.     
  Subsidiecode Niet_Relevant     
  2020      
  2021 20.976,30     
  2022 2.330,70     
  2023      
  2024      
  2025      
  Later      
  Totaal 23.307,00     

  Overzicht van de inkomsten

  Dienst*      
  Budgetplaats      
  Categorie*      
  Subsidiecode      
  2020      
  2021      
  2022      
  2023      
  2024      
  2025      
  Later      
  Totaal      

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC35483 Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de subsidieovereenkomst voor innovatieve projecten van Gent en Garde 2022, nl. voor het project "Eethuis Karoot" voor de werkingsjaren 2021-2022 met Karoot Erkende Coöperatieve Vennootschap, met maatschappelijke zetel Phoenixstraat 77, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Wiepke Boogaerts, oprichter en bestuurder , zoals toegevoegd in bijlage.


  Bijlagen