Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00480 - Subsidieovereenkomst procesbegeleiding Gentse woonmaatschappij - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00480 - Subsidieovereenkomst procesbegeleiding Gentse woonmaatschappij - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00480 - Subsidieovereenkomst procesbegeleiding Gentse woonmaatschappij - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring 2021_GR_00480 - Subsidieovereenkomst procesbegeleiding Gentse woonmaatschappij - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 312.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per werkingsgebied: de woonmaatschappij.

De gemeenteraad besliste in zitting van 27 september 2021 om voor Gent het werkingsgebied te laten overeenkomen met de gemeentegrens Gent. De minister van wonen kreeg deze beslissing en zal daar later dit jaar een beslissing over nemen.

De Stad Gent wil met de subsidieovereenkomst de vorming van de nieuwe woonmaatschappij in Gent ondersteunen bij de voorbereiding, organisatie en evaluatie van dit project.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De taskforce Gentse woonmaatschappij bestaat uit de resp. voorzitters en directeurs van de sociale huisvestingsmaatschappijen die tot fusie of splitsing willen overgaan, het Sociaal Verhuurkantoor Gent en de Dienst wonen. De taskforce Gentse woonmaatschappij wordt voorgezeten door schepen Tine Heyse. 

De taskforce Gentse woonmaatschappij beoogt om met deze subsidie een externe procesbegeleider aan te stellen voor de vorming van de nieuwe woonmaatschappij in Gent.  

Bij de procesbegeleiding wordt ook budget voorzien voor het aanstellen van een projectleider voor 1,5 jaar. 

Alle leden van de taskforce Gentse woonmaatschappij gingen akkoord dat de subsidie voor de procesbegeleiding en de projectleider aan Woningent gegeven wordt, waarbij de opdracht en de projectleiding door de taskforce Gentse woonmaatschappij zal aangestuurd worden. 

Hiertoe werd een subsidieovereenkomst met WoninGent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, opgemaakt voor de voorbereiding, organisatie en evaluatie van de procesbegeleiding van de woonmaatschappij. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 30 juni 2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* HUI
Budgetplaats 354020000 
Categorie* E subs 
Subsidiecode niet_relevant 
2021 281.250 euro 
2023 31.250 euro 
Totaal 312.500 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

Stedelijke woonraad Gent Gunstig advies

De stedelijke woonraad geeft een gunstig advies om te werken met een subsidieovereenkomst voor de aanstelling van een externe procesbegeleider in het kader van de vorming van de woonmaatschappij.

Activiteit

AC35402 Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst procesbegeleiding Gentse woonmaatschappij met WoninGent - Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.