Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00522 - Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen - Vaststelling stadsaandeel (tweede voorschot) - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00522 - Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen - Vaststelling stadsaandeel (tweede voorschot) - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00522 - Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen - Vaststelling stadsaandeel (tweede voorschot) - Goedkeuring 2021_GR_00522 - Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen - Vaststelling stadsaandeel (tweede voorschot) - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, artikel 15;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 129.664,49

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen werd wettelijk beschermd als monument.

De eigenaar van het gebouw heeft met als doel de uitvoering van restauratiewerken een dossier ingediend en maakt aanspraak op de voorziene subsidie van de Vlaamse overheid en de Stad Gent.

De aanvraag voor het  verkrijgen van een restauratiepremie werd door de Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, inhoudelijk onderzocht en ontvankelijk verklaard; het totale bedrag van het stadsaandeel voor fase 5D, convent 201, bedraagt 259.328,98 euro.

Nu vraagt de Vlaamse overheid het tweede voorschot van 50 % of 129.664,49 euro uit te betalen aan de premienemer.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Conform artikel 15 van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor de uitvoering van restauratiewerken aan beschermde monumenten wordt de verdeling van de kosten van de uit te voeren werken bepaald als volgt:

- De Vlaamse overheid: 25 %

- De Provincie Oost-Vlaanderen: 7,5 % (dit aandeel wordt sinds 1 januari 2015 overgenomen door de Vlaamse overheid)

- De Stad Gent: 7,5 %

- De premienemer: 60 %

Het stadsaandeel bedraagt 259.328,98 euro, uit te betalen in 3 delen (25 % - 50 % - saldo).

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Monumentenzorg & Stadsarcheologie
Budgetplaats 341460000 
Categorie* I.subs
Subsidiecode Niet_Relevant
2021 129.664,49 euro
Totaal 129.664,49 euro
 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34146 Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vaststelling van het tweede deel van het stadsaandeel van 129.664,49 euro, verschuldigd door de Stad Gent aan de premienemer in het kader van de restauratie fase 5D - convent 201 van het als monument wettelijk beschermd gebouw Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen, Lange Violettestraat 235 te 9000 Gent.


Bijlagen

  • Ministerieel Besluit toekenning premie
  • Gent_BegijnhofOLVter Hoyen_fase5D_VS2_kennisgeving_gemeente.pdf