Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00473 - Deelname personeelslid (D.D.S.) aan de dienstreis naar Austin en Palo Alto (VSA) in het kader van de Voka-Missie 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Bram Van Braeckevelt, schepen; Sara Matthieu; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00473 - Deelname personeelslid (D.D.S.) aan de dienstreis naar Austin en Palo Alto (VSA) in het kader van de Voka-Missie 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 2
Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00473 - Deelname personeelslid (D.D.S.) aan de dienstreis naar Austin en Palo Alto (VSA) in het kader van de Voka-Missie 2022 - Goedkeuring 2021_GR_00473 - Deelname personeelslid (D.D.S.) aan de dienstreis naar Austin en Palo Alto (VSA) in het kader van de Voka-Missie 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 9.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • De Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent, artikel 202.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In navolging van Silicon Valley (2016), New York & Boston (2017), Zuid-Afrika (2018), China (2019) en Israël (2020) trekt een delegatie Oost-Vlaamse ondernemers (van startups tot grote ondernemingen) en onderzoekers (imec, UGent, UZ Gent) naar Austin en Palo Alto (VSA) op initiatief van VOKA Oost-Vlaanderen.

In 2016, 2017, 2019 en 2020 nam een delegatie van Stad Gent deel aan de missies. In 2018 nam Stad Gent niet deel. VOKA Oost-Vlaanderen heeft aan Stad Gent gevraagd om zowel ambtelijk als politiek opnieuw een deelname te voorzien.

Het programma bestaat uit een mix van meetings bij universiteiten, startups, hightech bedrijven, incubatoren en innovatieve wereldspelers. Het doel is op een intense manier het disruptieve en innovatieve businessklimaat in Austin en Palo Alto te ervaren, maar eveneens het versterken van de Gentse innovatieve ecosystemen via goede praktijken en internationale contacten. Er is gekozen voor Austin en Palo Alto vanwege hun unieke positie in het innovatielandschap. Austin in Texas staat intussen gekend als opkomend hoogtechnologisch en digitaal ecosysteem en krijgt daarvoor ook de naam' Silicon Hills' toegewezen, dit naar analogie van 'Sillicon Valley'. Palo Alto daarentegen is hét centrum van Sillicon valley en mag dan ook niet ontbreken op het programma. Het vertrek is gepland op zondag 13 februari 2022. Het programma vat aan met twee dagen Austin met onder andere een overleg met de Stad Austin rond Smart City en acquisitie. Op woensdag en donderdag zijn bezoeken gepland in Palo Alto. Tot slot staat San Francisco op de agenda. Zondag wordt de terugreis aangevat. Het (voorlopige) programma is toegevoegd als bijlage.

De deelname aan de missie biedt niet alleen voor het bedrijfsleven opportuniteiten maar ook voor het stadsbestuur. Het programma kent immers een nauwe aansluiting bij het economische speerpuntenbeleid van de Stad, waaronder Digitale Economie en Life Sciences. Door haar deelname onderstreept de Stad Gent het belang voor innovatie en technologie voor de Gentse economie en draagt het stadsbestuur bij tot een verbreding van het draagvlak en van de internationale economische relaties. De deelname aan deze Voka-missie draagt bij tot de doelstelling van Gent als technologiehoofdstad en het versterken van het Gentse beleid voor het opschalen naar de economie van de toekomst.

Dieter De Smedt, werkzaam bij de Dienst Economie, zal deelnemen als ambtenaar van de Stad - van 13 februari 2022 tot en met 21 februari 2022. 


Vervoersmiddel:
Op 6 februari 2020 keurde het bestuur bij besluit nummer 2020_CVB_01030 de nota 'Verduurzamen van meerdaagse buitenlandse dienstreizen' goed. Deze nota omvat de principes voor de keuze van vervoersmodi bij buitenlandse meerdaagse dienstreizen.

In navolging van voormelde nota wordt gekozen voor het vervoersmiddel vliegtuig.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De kosten van deze dienstreis worden begroot op 9500,00 euro inclusief btw en zullen worden gedragen door de Dienst Economie. De kostprijs voor de missie voorzien door Voka bedraagt 8215,90 euro. De kost voor de bijkomende annulerings- en bijstandsverzekering wordt momenteel nog berekend, maar wordt geschat op 5% van de totale prijs. Om die reden wordt hiervoor 410,80 euro in rekening gebracht. Er is een raming van 873,30 euro voorzien voor onkosten ter plaatse. De onkosten worden achteraf verrekend o.b.v. voorgelegde bewijsstukken. De onkosten worden vergoed door de Dienst Economie.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Economie 
Budgetplaats 34333000 
Categorie* exploitatie 
Subsidiecode niet relevant 
2020  
2021 2117,5 
2022 7382,5 
Totaal 9500 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34333 Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de deelname van Dieter De Smedt, werkzaam bij de Dienst Economie, aan de dienstreis, Voka-missie 2022, in Austin en Palo Alto in de Verenigde Staten van Amerika van 13 februari 2022 tot en met 21 februari 2022.

Artikel 2

Keurt de voorgestelde reiskosten goed.


Bijlagen

  • Programma Techtrip 2022