Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00487 - EVA SodiGent vzw – Algemene vergadering van 21 december 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00487 - EVA SodiGent vzw – Algemene vergadering van 21 december 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00487 - EVA SodiGent vzw – Algemene vergadering van 21 december 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring 2021_GR_00487 - EVA SodiGent vzw – Algemene vergadering van 21 december 2021 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 246, §2, laatste lid.
  • De statuten van EVA Sodigent vzw.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.
  • De statuten van EVA Sodigent vzw.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA SodiGent vzw nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 21 december 2021, vanaf 16.00 u. Omwille van de coronamaatregelen verloopt deze vergadering digitaal via Microsoft teams.

De agendapunten zijn:

1.    Verwelkoming

2.    Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 22/06/2021 (zie bijlage)

3.    Goedkeuring van de begroting van 2022  (zie bijlage)

4.    Vervanging van de volgende bestuurders:

    -    Bram Van Braeckevelt

5.    Vervanging van de volgende leden van de AV van vzw SodiGent.

Vervanging van vertegenwoordigers van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van EVA van vzw SodiGent.  

-    Bram Van Braeckevelt door Hafsa El-Bazioui

-    Sandra Van Renterghem door Els Roegies

Vervanging van vertegenwoordigers van het lid OCMW Gent in de algemene vergadering van EVA van vzw SodiGent.  

    -    Hafsa El-Bazioui

    Vervanging van vertegenwoordigers van de vakverenigingen in de algemene vergadering van EVA van vzw SodiGent.  

    -    Ellen Nicque door Dirk Geldof

6.    Varia

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van de Stad Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA  SodiGent vzw op 21 december 2021 om 16u, gelet op de coronamaatregelen via MS teams:

1.    Verwelkoming

2.    Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 22/06/2021 (zie bijlage)

3.    Goedkeuring van de begroting van 2022  (zie bijlage)

4.    Vervanging van de volgende bestuurders:

    -    Bram Van Braeckevelt

5.    Vervanging van de volgende leden van de AV van vzw SodiGent.

Vervanging van vertegenwoordigers van het lid Stad Gent in de algemene vergadering van EVA van vzw SodiGent.  

-    Bram Van Braeckevelt door Hafsa El-Bazioui

-    Sandra Van Renterghem door Els Roegies

Vervanging van vertegenwoordigers van het lid OCMW Gent in de algemene vergadering van EVA van vzw SodiGent.  

    -    Hafsa El-Bazioui

    Vervanging van vertegenwoordigers van de vakverenigingen in de algemene vergadering van EVA van vzw SodiGent.  

    -    Ellen Nicque door Dirk Geldof

6.    Varia

Artikel 2

Het mandaat aan de vertegenwoordigers van stad Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA SodiGent vzw die plaatsvindt op 21 december 2021 om 16.00u via MS teams,

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

  • 20210622_VE_ VERSLAG algemene vergadering op afstand EVA vzw JUNI.pdf
  • 20211221_DO_ uitnodiging en agenda algemene vergadering op afstand EVA vzw.pdf
  • 20211121_LIJ_begroting 2022.xlsx