Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00524 - Mensenrechtenkader - Kennisneming

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:31
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00524 - Mensenrechtenkader - Kennisneming

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 39
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 3
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Caroline Persyn
Onthoudingen 6
Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00524 - Mensenrechtenkader - Kennisneming 2021_GR_00524 - Mensenrechtenkader - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1, 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de beleidsnota's internationale solidariteit en internationale samenwerking maakt de Stad Gent de keuze om algemene regels uit te werken voor internationale contacten (partners voor samenwerking, ontvangsten buitenlandse delegaties, stedennetwerken, internationale dienstreizen) door middel van een Mensenrechtenkader. Daarmee worden eisen gesteld aan internationale partners inzake respect voor de mensenrechten.

Eerder werd de samenstelling van de Mensenrechtenraad (MRR) goedgekeurd, samen met de werkwijze en rolomschrijving van deze Mensenrechtenraad. De leden van de Mensenrechtenraad gingen vervolgens aan de slag om een Mensenrechtenkader te schrijven.

Het Mensenrechtenkader dat de principes inzake respect voor de mensenrechten bepaalt in de internationale contacten van de stad wordt ter kennisgeving aan het college voorgelegd. 

Op donderdag 25 november 2021 ging het college in gesprek met enkele leden van de Mensenrechtenraad. Tijdens dat gesprek werd niet alleen verduidelijking gegeven bij het kader maar kwam er ook aanvullende informatie die nuances aanbracht bij het kader.

Hoe zal het college omgaan met het Mensenrechtenkader?

De Rule of Law Index moeten we in de eerste plaats benaderen als een educatief instrument en een eerste startpunt. De MRR geeft aan dat het zeer moeilijk is om landen te klasseren en geen enkel instrument is allesomvattend. Ook de Rule of Law Index geeft geen overzicht van alle landen wereldwijd (139 landen, maar bvb niet Israël). Het spreekt voor zich dat bij landen waar de Index zich niet over uitspreekt, we sneller advies zullen vragen aan de MRR, zeker in een overgangsjaar.

Andere  landen scoren dan weer onverwacht hoog in de Index (vb. Verenigde Arabische Emiraten 0,64).  Het college zal dan ook de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en eerder te veel dan te weinig het advies inwinnen van de Mensenrechtenraad en de Mensenrechten eerder standaard integreren in haar internationale contacten.

Door de mensenrechtentoets (= Rule of Law Index + 2 vragen) te introduceren in de stadsdiensten zal er een mensenrechtenreflex ontstaan binnen de ganse stad waarbij het Mensenrechtenkader de leidraad is en waarbij Team Internationale Solidariteit en vooral de MRR ondersteuning kan bieden met advies.

Tijdens het overgangsjaar zal Team Internationale Solidariteit (samen met de Mensenrechtenraad) zorgen voor coaching en begeleiding, in de eerste plaats van de 4 meest betrokken diensten (Economie, Protocol, Toerisme en Internationale Samenwerking). Samen met de Mensenrechtenraad worden actieplannen opgemaakt waarna er stadsbrede vorming en communicatie volgen.

Eind 2022 (einde overgangsjaar) zal het college de leden van de Mensenrechtenraad opnieuw uitnodigen voor een evaluatiegesprek waarna het Mensenrechtenkader op punt kan gesteld worden.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

Activiteit

AC34569 Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het Mensenrechtenkader, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • 20211109_NO_Mensenrechtenkader.pdf