Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00525 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:58
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Huishoudelijk reglement.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Zeneb Bensafia

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00525 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00525 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging 2021_GR_00525 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vanaf 1 januari 2022 zal raadslid Hafsa El-Bazioui mevrouw Annelies Storms opvolgen als schepen. Hierdoor zijn er enkele verschuivingen van bevoegdheden bij de algemene gemeenteraadscommissies en moet het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hierop worden aangepast.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wijzigingen van de bevoegdheden van de algemene gemeenteraadscommissies zijn de volgende:

  • Toerismebeleid: van commissie MOW naar commissie VPP
  • Arbeidsmarktbeleid en sociale economie: van commissie MOW naar commissie MPF

Ook de benamingen van enkele algemene gemeenteraadscommissies worden gewijzigd, en dit als volgt:

  • Naamswijziging MOW > commissie Mobiliteit, Economie, Openbaar Domein (MEO)
  • Naamswijziging MPF > commissie Milieu, Werk, Personeel en FM (MPF)

Artikel 61 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn wordt in die zin aangepast.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 61 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, en dit als volgt:

-aanpassing van de bevoegdheden van de volgende algemene gemeenteraadscommissies:

  • Toerismebeleid: van commissie MOW naar commissie VPP
  • Arbeidsmarktbeleid en sociale economie: van commissie MOW naar commissie MPF

-aanpassing van de benamingen van de volgende algemene gemeenteraadscommissies:

  • Naamswijziging MOW > commissie Mobiliteit, Economie, Openbaar Domein (MEO)
  • Naamswijziging MPF > commissie Milieu, Werk, Personeel en FM (MPF)

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Gecoördineerde versie van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.