Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00543 - Beëdiging van een schepen - Vaststelling van de rangorde van de schepenen - Vaststelling

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: di 21/12/2021 - 20:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Evita Willaert; Tom De Meester; Manuel Mugica Gonzalez; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00543 - Beëdiging van een schepen - Vaststelling van de rangorde van de schepenen - Vaststelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00543 - Beëdiging van een schepen - Vaststelling van de rangorde van de schepenen - Vaststelling 2021_GR_00543 - Beëdiging van een schepen - Vaststelling van de rangorde van de schepenen - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 43.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 43.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 3 januari 2019 stelde de gemeenteraad vast dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen melding maakt van een einddatum bij het mandaat van mevrouw Annelies Storms. De einddatum van het mandaat is bepaald op 31 december 2021. De voordrachtsakte vermeldt ook dat mevrouw Storms van rechtswege wordt opgevolgd door mevrouw Hafsa El-Bazioui met ingang van 1 januari 2022

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Onderzoek van de geloofsbrieven wijst uit dat mevrouw Hafsa El-Baziou aan de wettelijk vereiste voorwaarden tot verkiesbaarheid voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

Artikel 44 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed afleggen in handen van de burgemeester.

De op de akte van voordracht als opvolger aangewezen personen die een schepen effectief opvolgen nemen in volgorde van hun verkiezing of benoeming hun rang in.

Conform artikel 79 Decreet Lokaal Bestuur zijn de schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau. De eedaflegging geldt ook als de eedaflegging als lid van het vast bureau. De rang die de schepenen innemen is van rechtswege de rang die ze innemen als lid van het vast bureau.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van rechtswege van mevrouw Annelies Storms als schepen, met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 2

Stelt vast dat mevrouw Hafsa El-Bazioui aan de wettelijk vereiste voorwaarden tot verkiesbaarheid voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

Artikel 3

Neemt akte van de van rechtswege verkiezing van mevrouw Hafsa El-Bazioui als schepen, met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 4

Stelt vast dat, conform artikel 44 van het Decreet Lokaal Bestuur, de verkozen schepen de volgende eed heeft afgelegd in handen van de burgemeester:

“IK ZWEER DE VERPLICHTINGEN VAN MIJN MANDAAT TROUW NA TE KOMEN”

Artikel 5

Stelt de rangorde vast van de schepenen, met ingang van 1 januari 2022:

Filip Watteeuw, eerste schepen

Sofie Bracke, tweede schepen

Elke Decruynaere, derde schepen

Astrid De Bruycker, vierde schepen

Sami Souguir, vijfde schepen

Tine Heyse, zesde schepen

Isabelle Heyndrickx, zevende schepen

Bram Van Braeckevelt, achtste schepen

Hafsa El-Bazioui, negende schepen

Rudy Coddens, tiende schepen


Bijlagen

  • 20211209_DO_Attest bevolkingsregister verkiesbaarheid GR Hafsa El-Bazioui.pdf
  • 20211125_DO_attest strafregister Hafsa El-Bazioui.pdf
  • 20211202_DO_Verklaring op eer Hafsa El-Bazioui.pdf