Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

Notulen  gemeenteraad

ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Agendapunten

1.

2021_GR_00525 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Zeneb Bensafia
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00525 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
1.

2021_GR_00525 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

2021_GR_00525 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vanaf 1 januari 2022 zal raadslid Hafsa El-Bazioui mevrouw Annelies Storms opvolgen als schepen. Hierdoor zijn er enkele verschuivingen van bevoegdheden bij de algemene gemeenteraadscommissies en moet het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hierop worden aangepast.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wijzigingen van de bevoegdheden van de algemene gemeenteraadscommissies zijn de volgende:

 • Toerismebeleid: van commissie MOW naar commissie VPP
 • Arbeidsmarktbeleid en sociale economie: van commissie MOW naar commissie MPF

Ook de benamingen van enkele algemene gemeenteraadscommissies worden gewijzigd, en dit als volgt:

 • Naamswijziging MOW > commissie Mobiliteit, Economie, Openbaar Domein (MEO)
 • Naamswijziging MPF > commissie Milieu, Werk, Personeel en FM (MPF)

Artikel 61 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn wordt in die zin aangepast.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 61 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, en dit als volgt:

-aanpassing van de bevoegdheden van de volgende algemene gemeenteraadscommissies:

 • Toerismebeleid: van commissie MOW naar commissie VPP
 • Arbeidsmarktbeleid en sociale economie: van commissie MOW naar commissie MPF

-aanpassing van de benamingen van de volgende algemene gemeenteraadscommissies:

 • Naamswijziging MOW > commissie Mobiliteit, Economie, Openbaar Domein (MEO)
 • Naamswijziging MPF > commissie Milieu, Werk, Personeel en FM (MPF)

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals gevoegd in bijlage.

5.

2021_GR_00498 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent mbt het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00498 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent mbt het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
5.

2021_GR_00498 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent mbt het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

2021_GR_00498 - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent mbt het sociaal woonproject Meulestede 'New Orleansstraat' - Subsidie voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Voorgestelde uitgaven
€ 715.000,00
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent is eigenaar van twee percelen grond langsheen de New-Orleansstraat en aan de hoek van de New-Orleansstraat en de Glasgowstraat. 

Het OCMW is ook eigenaar van een perceel grond te 9000 Gent, gelegen aan de New-Orleansstraat.  

Het OCMW en de Stad sloten voor een deel van een perceel in eigendom van de Stad op 22 mei 2018 een onderhandse opstalovereenkomst opdat het OCMW er assistentiewoningen kon bouwen. Deze assistentiewoningen zijn intussen gerealiseerd.

Op vraag van het OCMW en Stad Gent wenst WoninGent op een deel van een perceel van de Stad en op een deel van een perceel van het OCMW een gebouw te realiseren met ca 20 sociale assistentiewoningen (SAW) met gemeenschappelijke leefruimte/ontmoetingsruimte en ca 4-5 sociale huurwoningen voor grote gezinnen, parkeerplaatsen en achterliggende tuinen. Op vraag van de Stad wordt de ontmoetingsruimte uitgebreid naar een grotere ontmoetingsruimte, waarvoor de Stad een invulling zal zoeken. 

Rondom het sociaal woonproject komt er publieke ruimte: een groenzone, een voorstrook en een aantal parkeerplaatsen. 

WoninGent is bereid om het sociaal woonproject op te richten en de sociale assistentiewoningen en sociale woningen voor grote gezinnen te verhuren. Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om dit project te realiseren, hebben de Stad, het OCMW en WoninGent een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die de afspraken over de toekomstige samenwerking bevat, onder meer: 

- Stad en OCMW Gent zullen via een ruilovereenkomst de huidige eigendomssituatie afstemmen op de toekomstige eigendomssituatie in functie van het sociaal woonproject. Deze ruilovereenkomst zal later het voorwerp uitmaken van afzonderlijke besluitvorming.

- WoninGent zal een kosteloos recht van opstal voor 45 jaar krijgen van de Stad en OCMW om sociale assistentiewoningen te kunnen bouwen en te kunnen verhuren. Dit opstalrecht zal later het voorwerp uitmaken van afzonderlijke besluitvorming. WoninGent staat zelf in voor de financiering van het sociaal woonproject en vraagt hiervoor gesubsidieerde financiering van de VMSW aan, met uitzondering voor de financiering van de ontmoetingsruimte - zie hieronder. De Stad en het OCMW staan evenwel in voor de meerkosten die bepaald worden in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet die boven het financieringsplafond van de VMSW vallen, met een maximum van 300.000 euro btwi. De principes van deze subsidie voor de meerkosten zitten vervat in de subsidieovereenkomst, die ter goedkeuring wordt voorgelegd via dit besluit. De helft van deze subsidie is ten laste van de Stad (dienst Wonen), de andere helft is ten laste van het OCMW (dienst Zelfstandig Wonen/Regie, gezondheid en zorg).

- WoninGent krijgt een bouwrecht (met accessoir opstalrecht) en zal instaan voor de bouw van de ontmoetingsruimte op het gelijkvloers. De Stad zal hiervoor een vergoeding betalen aan WoninGent van max. 415.000 euro btwi. De principes rond het bouwrecht zitten vervat in de samenwerkingsovereenkomst, die ter goedkeuring wordt voorgelegd via dit besluit. 

- Voor de publieke ruimte rondom het sociaal woonproject (de groenzone, de voorstrook en ca 8-9 parkeerplaatsen op het openbaar domein) zullen partijen onderling en met VMSW verdere afspraken maken.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad, het OCMW en WoninGent goed te keuren m.b.t. het sociaal woonproject Meulestede. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de subsidieovereenkomst tussen de Stad, het OCMW en WoninGent goed te keuren m.b.t. de meerkosten die bepaald worden in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet die boven het financieringsplafond van de VMSW vallen.

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Stedelijke Vernieuwing  Regie, gezondheid en zorg – en Zelfstandig wonen  Wonen 
Budgetplaats 405970002  K11200001   3540200PO   
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT  NIET_RELEVANT 
2021   150.000   
2022      
2023 415.000    150.000 
Totaal 415.000  150.000  150.000 
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het sociaal woonproject Meulestede met ontmoetingsruimte, aan de New Orleansstraat te Gent, tussen Stad Gent, OCMW Gent en WoninGent cvba-so, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de meerkosten in het kader van erkende sociale assistentiewoningen binnen het Woonzorgdecreet met WoninGent cvba-so, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, zoals gevoegd in bijlage.
12.

2021_GR_00439 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Astrid De Bruycker
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00439 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
12.

2021_GR_00439 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

2021_GR_00439 - Subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Voorgestelde uitgaven
€ 0,00
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.

De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voorliggend de subsidieovereenkomst met vzw Zwerfgoed in kader van het aanbod voor jongeren verruimen (kinderen en jongeren als prioritaire doelgroep).

Stad en OCMW Gent hadden in 2021 een overeenkomst met vzw Zwerfgoed voor integratie en activering van jongeren uit bijzonder kwetsbare situaties. Op de zitting van 14 december 2020 keurden de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn deze subsidieovereenkomst goed. Deze overeenkomst loopt echter af op 31/12/2021.

Vanuit de opvolging van deze overeenkomst bleek dat vzw Zwerfgoed sterk aan de slag gaat in het voorzien van activering en integratie voor jongeren uit zeer precaire situaties. Jongeren die moeilijk (her)aansluiting vinden bij onderwijs of arbeid, en zich vaak kenmerken door geloste verbindingen met de samenleving en het niet vinden van een plaats op de bestaande plekken van onderwijs, werk of vrije tijd, vinden vaak een plek op Zwerfgoed. Vzw Zwerfgoed zet hierbij sterk in op begeleiding voor de jongeren en (her)aansluiting vinden met de maatschappij. Samenwerkingen binnen de verschillende levensdomeinen en co-creatieprojecten met andere organisaties en de buurt(bewoners) staan hierbij centraal.

Om het aanbod voor jongeren te verruimen en de continuïteit van deze werking te garanderen wordt met vzw Zwerfgoed een overeenkomst opgemaakt voor de verdere uitbouw van deze prestaties. Voor de jaren 2022-2025 wordt daarom een extra budget toegekend van 60.000 euro in het kader van het traject middenveld. Binnen de prestaties en indicatoren van deze subsidieovereenkomst verwachten we dat vzw Zwerfgoed toewerkt naar een meer structurele omkadering vanuit middelen voor jeugd- en welzijnswerk. 

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Lokaal sociaal beleid - staf BO 
Budgetplaats B10132100 
Categorie* E - 6491000 
Subsidiecode
2022

54.000,00 euro

2023

61.355,40 euro

2024

62.895,42 euro

2025

64.474,10 euro

2026

6.463,24 euro

Totaal

249.188,15 euro

Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor laagdrempelige basisactivering en integratie van jongeren met een ondersteuningsnood in kwetsbare posities - werkingsjaren 2022-2025 met vzw Zwerfgoed, Beekstraat 30 te 9030 Mariakerke, zoals gevoegd in bijlage.
16.

2021_GR_00460 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00460 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
16.

2021_GR_00460 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

2021_GR_00460 - Subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Voorgestelde uitgaven
€ 75.881,95
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent zet in op hulpverlening aan zelfstandigen. De Werkgroep Zelfstandigen zette de laatste jaren veel in op hulpverlening aan zelfstandigen, meer specifiek aan zelfstandigen in moeilijkheden.

Het argument dat zelfstandigen eerst hun economische activiteit stop moeten zetten vooraleer er een recht is op financiële steun (leefloon of equivalent leefloon), was te weinig genuanceerd. Van dit principe werd soms wel al afgeweken, doch dit diende steeds bij bijzonder verzoek aan het Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening te worden voorgelegd.

Voor de toekenning van financiële steun is het huidig algemeen uitgangspunt dat:

 • ondernemingen die zich in staat van discontinuïteit bevinden, het advies krijgen om de activiteit stop te zetten. De ondernemer wordt doorverwezen naar vzw Dyzo die hen de nodige begeleiding biedt om de onderneming stop te zetten. Het OCMW van Gent geeft geen financiële steun als de activiteit toch wordt verdergezet.  
 • zelfstandigen met een onderneming waarvan de continuïteit tijdelijk bedreigd is, kunnen onder voorwaarden gedurende een beperkte periode financieel ondersteund kunnen worden. Eén van deze voorwaarden is een verplichte begeleiding door vzw Dyzo die met hen een herstelplan opstelt. De financiële steun is beperkt tot de duur van het herstelplan met een maximum van 6 maanden. We gaan er namelijk vanuit dat een ondernemingsactiviteit die voldoende perspectieven heeft, in staat moet zijn om na 6 maanden van herstelmaatregelen een inkomen te genereren dat minstens gelijk is aan het (equivalent) leefloon waarop de zelfstandige recht zou hebben. VZW Dyzo doet dan een maandelijks inkomensonderzoek en communiceert dit aan de maatschappelijk werker.  Zo weet de maatschappelijk werker met welk bedrag er moet rekening gehouden worden bij het verlenen van een leefloon in opleg.

Door het uitwerken van een nieuw standpunt rond financiële steun aan ondernemers in moeilijkheden, kwam de werkgroep tot de vaststelling dat vzw Dyzo een heel belangrijke rol kon spelen. Stad en OCMW Gent willen de Gentse ondernemers steunen in de verschillende levensfasen, ook als het wat minder gaat. Deze ondersteuning wordt gratis aangeboden en de ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om op een neutrale plek, via zitdagen in de stadsgebouwen, vzw Dyzo te ontmoeten.

Zelfstandigen in moeilijkheden hebben net als andere burgers recht op maatschappelijke dienstverlening. De hulpverlening aan zelfstandigen is complex. Door die complexiteit is er behoefte aan expertise. Vzw Dyzo heeft die expertise. Deze organisatie verleent advies aan ondernemers in moeilijkheden en begeleidt hen. Vzw Dyzo doet dit door begeleiding op maat van ondernemers (individueel of samen met een tussenpersoon bv. OCMW), door ondersteuning van tussenpersonen (bv. via organiseren van vormingen voor OCMW’s of door adviesverlening aan OCMW’s via haar helpdesk), door studie van het doelpubliek en door sensibilisering van de maatschappij. Op deze manier wordt er aandacht besteed aan de keerzijde van de medaille, namelijk dat ondernemers ook moeilijkheden kunnen ondervinden.

Een samenwerkingsovereenkomst zorgt er voor dat enerzijds zelfstandigen in moeilijkheden rechtstreeks geholpen kunnen worden door vzw Dyzo en anderzijds dat het OCMW van Gent bij haar hulpverlening vzw Dyzo kan inschakelen en zo kan voorzien in een adequate maatschappelijke dienstverlening aan zelfstandigen.

Gelet op al deze elementen werkte de werkgroep een algemeen kader uit voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden en werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen vzw Dyzo enerzijds, en OCMW Gent en Stad Gent anderzijds voor ‘Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden’. Deze overeenkomst werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 september 2016. De samenwerking startte op 1 juli 2016 en werd gecontinueerd loopt tot 31 december 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De samenwerking met vzw Dyzo verliep ook in 2020 positief. De inhoudelijke evaluatie van werkingsjaar 2020 is in bijlage toegevoegd. De nood aan deze hulpverlening blijft bovendien hoog. Er wordt daarom een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten met vzw Dyzo, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, voor werkingsjaren 2022-2025. Overzicht van de uitgaven
Dienst* Dienst Economie  Juridische Dienst  
Budgetplaats 354090000  B11110000 
Categorie* 6491000  6491000 
Subsidiecode
2022

6.394,85 euro

6.394,85 euro
2023

9.296,01 euro

9.296,01 euro
2024

9.529,34 euro

9.529,34 euro
2025

9.768,53 euro

9.768,53 euro
2026

2.952,24 euro

2.952,24 euro
Totaal

37.940,97 euro

37.940,97 euro
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

AC35409 Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - werkingsjaren 2022-2025 met Dyzo vzw, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel, zoals gevoegd in bijlage.
18.

2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Rudy Coddens
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
18.

2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

2021_GR_00465 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Voorgestelde uitgaven
€ 0,00
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden op 22 juni 2020 de masterconvenant goed met CAW Oost-Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel op de Visserij 153, 9000 Gent, voor de werkingsjaren 2020-2022. Deze masterconvenant bevat verschillende deelwerkingen waaronder: 

 • Gezins(nacht)opvang (deelwerking 2 in de masterconvenant): organisatie, exploitatie en coördinatie van (nacht)opvang voor dak- en thuisloze gezinnen met kinderen. Deze deelwerking werd met de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 geamendeerd. 
 • Instapwonen (deelwerking 5 in de masterconvenant): aanbieden van huisvesting aan dakloze gezinnen (EU-burgers) en het lopen van een intensief traject naar een stabiele verblijfssituatie.

 • Project Leegstand (deelwerking 9 in de masterconvenant): tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent met begeleiding.
Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gezien het Project Leegstand via deze masterconvenant goedgekeurd werd tot 31 december 2021, wordt deze deelwerking verlengd via bijgevoegd addendum tot en met 31 december 2022. Op deze manier conformeert de looptijd van het project leegstand met de looptijd van de masterconvenant. 

Dit addendum biedt daarnaast antwoord op twee noden binnen de deelwerkingen rond huisvesting van CAW Oost-Vlaanderen vzw:

 1. Eén overeenkomst voor alle projecten met tijdelijke inzet van leegstaande woningen

Naast het project leegstand neemt CAW Oost-Vlaanderen vzw de rol van huisbaas en beheerder op in verschillende andere projecten die gefinancierd worden door Stad Gent en OCMW Gent: de Gezins(nacht)opvang, Instapwonen én Leegstand. 

Voorliggend addendum bij de masterconvenant bundelt de verschillende deelwerkingen waarbij leegstaande woningen in beheer worden genomen. Dit zorgt ervoor dat dit een mooi afgebakend geheel vormt waarbij deze deelwerkingen in één oogopslag in beeld gebracht zijn, maar ook dat er meer flexibiliteit is binnen de overeenkomst om woningen te schuiven tussen deelwerkingen (bv. grotere woningen wisselen met kleinere entiteiten binnen de gezinsopvang). 

 1. Opstart Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren

Het addendum bevat ook de uitbreiding van de huisbaasrol en rol van beheerder naar ‘Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren’. De krachtlijnen van dit project ‘Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren’ keurden de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goed op 26 april 2021. 

Dit nieuwe project breidt de inzet van leegstaande sociale woningen uit tot de opvang van dakloze jongeren. Zoals goedgekeurd richt ‘Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren’ zich op het voorzien van een oriëntatiefase gekoppeld aan opvang. In concreto worden jongeren opgevangen in een leegstaande woning waarbij er een intensief traject met deze jongere wordt doorlopen met als doelstelling een duurzame woon- (of opvang-)oplossing te realiseren. Vanuit preventief oogpunt is het zo vroeg mogelijk ingrijpen heel belangrijk. Zo voorkomen we dat de jongeren uiteindelijk chronisch dakloos worden en wordt gewerkt aan een duurzaam toekomstperspectief. Het realiseren van de opvang in een woning brengt de jongere de nodige vaardigheden bij om in de toekomst zelfstandig te wonen. 

Overzicht van de uitgaven
Dienst* Dienst Thuislozenzorg Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)Beleidscel Precair verblijf, opvang en overgang naar wonen (POOW)
Budgetplaats

C30100100

B14110000

B141100PO

Categorie* 6491000 64910006641000 toegestane investeringssubsidies nominatief
Subsidiecode /
2021

324.344,22 euro


0 euro
2022 0 euro
40.000,00 euro
2023

36.038,25 euro
0 euro
Totaal

324.344,22 euro

36.038,2540.000 euro
Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Activiteit

ACC3010 Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor projecten die tijdelijk gebruik maken van leegstaande woningen - periode 21/12/2021 - 31/12/2022 met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.
24.

2021_GR_00422 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Elke Decruynaere
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00422 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
24.

2021_GR_00422 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

2021_GR_00422 - Partnerovereenkomst in het kader van de ESF-project : Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25.06.2020 lanceerde ESF zijn oproep 502 : 'Nieuwe krachten voor de Kinderopvang' 

De oproep heeft als doel de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en versterken. De oproep wil hiermee een antwoord bieden op het knelpuntkarakter van de functie van kinderbegeleider van baby’s en peuters in Vlaanderen en Brussel. Door het creëren van een meer divers personeelsbestand in de kinderopvang wenst deze oproep ook bij te dragen aan een meer toegankelijke kinderopvang voor kansengroepen.

Op 30.09.2020 werd in naam van Stad Gent een aanvraag voor het project 'Nieuwe krachten voor de Gentse Kinderopvang' door stedelijke Dienst Kinderopvang ingediend. De projectaanvraag kwam tot stand in nauwe samenwerking met de stedelijke Dienst Werk en in afstemming met het Lokaal Overleg Kinderopvang en VDAB. Dit project kreeg op 27.11.2020 een positieve beslissing. Het project loopt van 01.12.2020 tot 31.12.2022 en bestaat uit een partnerschap van stedelijke Diensten Kinderopvang & Werk, Arteveldehogeschool en CVO Groeipunt in samenwerking met VDAB. Met de inkanteling van Dienst Werk naar 'Dienst werk & activering' wordt ook OCMW vanaf nu als formele partner in het project benoemd.

Na de goedkeuring van de projectaanvraag door college van burgemeester en schepen (2020_CVB_09512), de goedkeuring van de projectovereenkomst door de gemeenteraad (2021_GRMW_00066 ) ligt via dit besluit de partnerovereenkomst voor ter goedkeuring. In deze partnerovereenkomst  worden de samenwerkingsafspraken en verdeling van de projectmiddelen, zoals reeds opgenomen in de projectaanvraag, vastgelegd en geformaliseerd. Deze overeenkomst komt tot stand op vraag en volgens aangeleverde format van subsidiegever ESF en in samenspraak met de partners betrokken in dit project. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze partnerovereenkomst beschrijft de operationalisering, de uitvoering van het project.
Ze beschrijft de praktische, inhoudelijke en financiële uitwerking van de project doelstellingen, acties die reeds beschreven werden in de projectaanvraag en/of afspraken tussen projectpartners. Ze stelt de Stad Gent in dit project in staat om zijn rol als promotor te kunnen opnemen zoals beschreven in de reeds goedgekeurde projectovereenkomst. 

Activiteit

AC35158 Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt de partnerovereenkomst in het kader van het ESF project 'Nieuwe Krachten voor de Gentse Kinderopvang', goed.

25.

2021_GR_00468 - Geactualiseerd overzicht (kalenderjaar 2020) van de diverse organisaties, instellingen en vennootschappen met afgevaardigden van de Stad Gent - Mandatenlijst - Kennisneming

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter
25.

2021_GR_00468 - Geactualiseerd overzicht (kalenderjaar 2020) van de diverse organisaties, instellingen en vennootschappen met afgevaardigden van de Stad Gent - Mandatenlijst - Kennisneming

2021_GR_00468 - Geactualiseerd overzicht (kalenderjaar 2020) van de diverse organisaties, instellingen en vennootschappen met afgevaardigden van de Stad Gent - Mandatenlijst - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 6
 • De deontologische code voor lokale mandatarissen van 20 november 2017
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 6
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van een geactualiseerd overzicht van alle organisaties, instellingen en vennootschappen waarin afgevaardigden van de Stad Gent zetelen.

Deze rapportering, die wordt opgelegd door artikel 56, §6 van het Decreet over het lokaal bestuur, vond reeds plaats in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het overzicht dat conform artikel 56, §6 van het Decreet over het lokaal bestuur  jaarlijks aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, wordt - in uitvoering van het hogervermelde raadsbesluit - aangevuld met een mandatenlijst (voor het kalenderjaar 2020).

Deze lijst bevat een overzicht van alle publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen, en die worden opgenomen door een fractielid of door personen afgevaardigd vanuit een fractie. Deze lijst bevat ook informatie over het al dan niet bezoldigd karakter van de vergaderingen en het aantal vergaderingen die hebben plaatsgevonden.

Deze verplichting vloeit voort uit artikel 32 van de deontologische code voor lokale mandatarissen dat als volgt luidt:

Artikel 32

 • De mandatarissen, met inbegrip van de externe personen die namens de Stad Gent of namens het OCMW een mandaat bekleden, melden aan algemeen directeur alle mandaten die zij opnemen in andere organisaties.Enkel voor wat de aangifteplichtige mandaten betreft, kan deze melding ook gebeuren door aan de algemeen directeur uiterlijk op 15 april een kopie te bezorgen van de mandatenlijst die jaarlijks aan het Rekenhof moet worden bezorgd.

 • Bij de melding wordt meegedeeld wat de bezoldiging van het mandaat is.

 • De dienst Bestuursondersteuning houdt van de gemelde mandaten een mandatenregister bij.

 • Een mandataris mag geen andere functies opnemen wanneer die een structureel risico vormen voor een integere invulling van zijn mandaat.

 • In geen geval mag een bijkomend mandaat of dienstverlenende activiteiten de eer en waardigheid van het ambt in het gedrang brengen.

 

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de geactualiseerde overzichtslijst, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, van de instellingen, organisaties en vennootschappen waarin afgevaardigden van de Stad Gent zetelen.

Artikel 2

Neemt kennis van de mandatenlijst, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit, voor het kalenderjaar 2020.

27.

2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
27.

2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling

2021_GR_00520 - Politiezone Gent - Begroting over het dienstjaar 2022 - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
 • Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie.
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 96, toepasselijk verklaard door artikel 27 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Politiezone Gent is wettelijk verplicht tot het opstellen van een begroting.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De politiebegroting voor het dienstjaar 2022 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het ontwerp wordt ter bespreking voorgelegd en bestaat uit het begrotingsboek, het verslag bevattende een synthese van de begroting en het meerjarig financieel beleidsplan.

Het tijdelijk prefinancieren van buitengewone uitgaven met eigen beschikbare middelen kan financiële voordelen opleveren voor de Politiezone. Ter zake bepaalt de omzendbrief BB 2006/09 van 20 juli 2006 onder rubriek I, afdeling B. Bijzonder instructies, punt 4.4.1 De leningen, dat de gemeenteraad, in afwachting van het effectief opnemen van de leningen en op voorwaarde dat de gemeente over voldoende eigen middelen beschikt, per investeringsdossier een afzonderlijke beslissing mag nemen tot prefinanciering met eigen middelen. Om praktische redenen wordt voorgesteld om de gemeenteraad in deze context een algemene beslissing te laten nemen bij de vaststelling van deze begroting.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2022 en de erbij horende bijlagen vast te stellen, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Stelt de gewone begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2022, inclusief de vorige dienstjaren, vast

in ontvangsten op:

143.183.560,82 euro

in uitgaven op:

136.156.599,00 euro

geraamd algemeen begrotingsresultaat:

7.026.961,82 euro

Artikel 3

Stelt de buitengewone begroting van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2022, inclusief de vorige dienstjaren, vast

in ontvangsten op:

10.523.049,00 euro

in uitgaven op:

10.523.049,00 euro

geraamd algemeen begrotingsresultaat:

0,00 euro

Artikel 4

Toelating te geven om buitengewone uitgaven die met leningen worden gefinancierd te prefinancieren met eigen middelen voor zover de kasvoorraad van de zone dit toelaat.

Artikel 5

Onderwerpt dit besluit aan het advies en de goedkeuring van de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de goedkeuring van de Vlaamse regering.

28.

2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
28.

2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

2021_GR_00519 - Administratief en logistiek kader - vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader - contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, eerste lid, 118, tweede lid, en 121;
 • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, in het bijzonder titel II, hoofdstuk IV;
 • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent.
Voorgestelde uitgaven
€ 104.166,31
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56, eerste lid.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen de stafdienst van de korpschef van de politiezone Gent is een betrekking van klantencoördinator (niveau A) voorzien.

De titularis van de betrekking van klantencoördinator geniet, vanaf 1 januari 2022, een langdurig verlofstelsel met een duurtijd van 2 jaar. Aldus zal de betrekking van klantencoördinator vanaf die datum tijdelijk niet door de titularis worden waargenomen.

De klantencoördinator is echter een belangrijke schakel in het optimaliseren van de klantenervaring met de Gentse politie en binnen het reputatiemanagement van de Gentse politie. Zo zal de klantencoördinator binnen die actiedomeinen aanbevelingen aan de korpsleiding formuleren, een jaaractieplan vastleggen en opvolgen, opleidingen voor de medewerkers organiseren, … Daarnaast staat de klantencoördinator ook in voor het afhandelen van klachten en meldingen die geen onderzoek van het intern toezicht vereisen. De klantencoördinator beheert en promoot tevens het intern gebruik van de klantenfiches waardoor de problemen en meldingen van burgers in grote mate op identieke wijze kunnen behandeld worden. Ook het beantwoorden en uitvoeren van verzoeken van de ombudsman of -vrouw of gelijkaardige instanties behoren tot het takenpakket van de klantencoördinator. Tenslotte ondersteunt de klantencoördinator de algemene werking van het meldpunt vanuit de stem van de klant/burger.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit het voorgaande blijkt dat de betrekking van klantencoördinator een essentiële functie is binnen de politiezone Gent, en dit zeker in het raam van het continu streven naar het optimaliseren van de dienstverlening van de Gentse politie. Het is dan ook van primordiaal belang dat de aan de betrekking van klantencoördinator verbonden opdrachten te allen tijde worden uitgevoerd.

Gelet op dit alles wenst de politiezone Gent de continuïteit in het uitvoeren van voorgaande opdrachten te verzekeren door het begeven van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een duurtijd van 1 jaar, eventueel verlengbaar met 1 jaar. De titularis van de arbeidsovereenkomst zal, naast zijn/haar inzet in het raam van de opdrachten verbonden aan de betrekking van klantencoördinator, ook kunnen worden ingezet om verbetertrajecten binnen de politiezone Gent te begeleiden.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie):


aantal en graad bedrag
1 adviseur € 104.166,31 

 

Totaal van de jaarlijkse bruto loonkost voor 1 adviseur € 104.166,31

 

Verwachte ontvangsten
€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring van 1 contractuele betrekking van adviseur (niveau A) buiten kader bij de stafdienst van de korpschef van de politiezone Gent met het oog op het uitvoeren van de opdrachten verbonden aan de betrekking van klantencoördinator en het begeleiden van verbetertrajecten. Hierbij wordt een arbeidsovereenkomst met een duurtijd van 1 jaar aangeboden.

29.

2021_GR_00518 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode september, oktober en eerste helft van november - Kennisneming

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Mathias De Clercq
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter
29.

2021_GR_00518 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode september, oktober en eerste helft van november - Kennisneming

2021_GR_00518 - Politiezone Gent - rapportage van de benoemingen en aanwervingen bij burgemeestersbesluit - periode september, oktober en eerste helft van november - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, 121 en 128; 
 • Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;
 • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol); 
 • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
 • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent;
 • Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 tot delegatie van de benoemende en aanwervende overheid van de Politiezone Gent.
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), artikel 56. 
 • Gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2021 houdende de delegatie naar de burgemeester van de bevoegdheid om de leden van het administratief en logistiek kader, van het kader van agenten van politie, van het basiskader en van het middenkader te benoemen en aan te werven.
Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de gemeenteraad van 21 juni 2021 werd goedgekeurd dat de bevoegdheid om de leden van het administratief en logistiek kader, van het kader van agenten van politie, van het basiskader en van het middenkader te benoemen en aan te werven, gedurende deze legislatuur, wordt gedelegeerd naar de burgemeester (gemeenteraadsbesluit 2021_GRMW_00767).

In bovenvermeld gemeenteraadsbesluit werd bepaald dat er driemaandelijks een rapportage aan de gemeenteraad zal plaatsvinden betreffende de ingevolge deze bevoegdheidsdelegatie getroffen benoemings- en aanwervingsbesluiten. Deze rapportage betreft de periode september, oktober en de eerste helft van november 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De burgemeester keurde in de voormelde periode de benoemingen goed van:

 • 1 ICT-consulent (niveau B) voor de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021;
 • 1 inspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021;
 • 1 inspecteur van politie voor de Wijkdienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021;
 • 6 inspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021;
 • 2 inspecteurs van politie voor de Wijkdienst in het raam van de tweede aspirantenmobiliteit van 2021;
 • 11 inspecteurs van politie voor de Interventiedienst in het raam van de tweede aspirantenmobiliteit van 2021;
 • 1 consulent (niveau B) voor de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning in het raam van het erratum van de derde mobiliteitscyclus van 2021.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de aanwijzing en benoeming van 1 ICT-consulent (niveau B) voor de Dienst Informatie- en Communicatietechnologie in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021. 

Artikel 2

Neemt kennis van de aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Lokale Recherchedienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021.

Artikel 3

Neemt kennis van de aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie voor de Wijkdienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021.

Artikel 4

Neemt kennis van de rangorde van de kandidaten en de aanwijzing en benoeming van 6 inspecteurs van politie bij de Interventiedienst in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2021.

Artikel 5

Neemt kennis van de aanwerving, aanwijzing en benoeming van 2 inspecteurs van politie voor de Wijkdienst in het raam van de tweede aspirantenmobiliteit van 2021.

Artikel 6

Neemt kennis van de aanwerving, aanwijzing en benoeming van 11 inspecteurs van politie voor de Interventiedienst in het raam van de tweede aspirantenmobiliteit van 2021.

Artikel 7

Neemt kennis van de aanwijzing en benoeming  van 1 consulent (niveau B) voor de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning in het raam van het erratum van de derde mobiliteitscyclus van 2021. 

30.

2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Elke Decruynaere
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
30.

2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

2021_GR_00402 - Naamswijzigingen van opvanglocaties bij de Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;

Het Decreet houdende organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten van 3 mei 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Dienst Kinderopvang (DIKO) werkt met een heel diverse doelgroep. Vanuit onze sociale functie willen wij al onze informatie toegankelijk maken.

 1. De ’t voor de naam van enkele van onze opvanglocaties, is verwarrend en onduidelijk in kader van een eenvoudige en toegankelijke taal.
 2. De Dienst Kinderopvang organiseert buitenschoolse opvang in 44 locaties in Gent. Die locaties hebben nu allemaal IBO in hun naam, STIBO voor de stedelijke buitenschoolse  initiatieven (aanbod voor stedelijk onderwijs) en IBO voor netoverschrijdende opvang. Vanaf 01/01/2022 wordt de bestaande regelgeving voor buitenschoolse opvang vervangen door de besluiten voor de implementatie van het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, het zogenaamde ‘BOA-decreet’. De nieuwe BOA-regelgeving spreekt niet meer van initiatief buitenschoolse opvang (IBO).
Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanaf 01/01/2022 wordt de bestaande regelgeving voor buitenschoolse opvang vervangen door de besluiten voor de implementatie van het decreet  houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, het zogenaamde ‘BOA-decreet’. De nieuwe BOA-regelgeving spreekt niet meer van Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO).

Een naamswijziging van de opvanglocaties waar de naam met een 't wordt voorafgegaan naar de naam van de opvanglocaties zonder voorafgaande 't en de  termen Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)  en Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) vervangen door Buitenschoolse Opvang (BO), gevolgd door de specifieke naam van de locatie, zou voor alle partijen (kinderen, ouders, school, buurt en administratie) duidelijk zijn.

De lijst met de desbetreffende locaties is in bijlage toegevoegd.


Activiteit

AC34415 Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de naamswijzigingen van de opvanglocaties van de Dienst Kinderopvang zoals vermeld op de lijst gevoegd in bijlage.

32.

2021_GR_00408 - Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 22:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Elke Decruynaere
Aanwezig
Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester
Secretaris
Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00408 - Subsidieovereenkomst in het kader van Brede School voor Burger Boef tijdens het schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring
Aanwezig
Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker,