Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

do 01/07/2021 - 08:30 virtueel - Microsoft Teams

Agendapunten van de algemeen directeur

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Werk en Activering (SO)

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst