Terug
Gepubliceerd op 15/10/2021

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 25/10/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • 1.

  2021_RMW_00049 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. - Wijziging

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te wijzigen door toevoeging van bepalingen inzake het digitaal en hybride vergaderen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de omschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden die digitaal of hybride vergaderen mogelijk maakt.

 • 2.

  2021_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen en kosteloze overdracht van een stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goed te keuren de verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat (Gent, Sint-Amandsberg, 19de afdeling, sectie, nummers 220A en 226) in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen aan een totale verkoopprijs van 46.827,26 euro en de kosteloze overdracht van een stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat (Gent, 24ste afdeling Zwijnaarde, sectie B, nummer 80B) aan de Stad Gent.

 • 3.

  2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de verlenging van de duur van de subsidieovereenkomst met La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk) voor de implementatie van het project UIA03-125, 'Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent - ICCARus' met 6 maanden, meer bepaald tot 30 april 2022, goed te keuren.

 • 4.

  2021_RMW_00037 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2021 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 2de kwartaal 2021.
 • 5.

  2021_RMW_00045 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2020 - 31.12.2020 - Kennisneming

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarlijkse rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) over het jaar 2020.

 • 6.

  2021_RMW_00039 - Dadingsovereenkomst over het uitvoeren van HVAC en verlichting van de nieuwbouw voor lokaal dienstencentrum De Waterspiegel - Goedkeuring

 • 7.

  2021_RMW_00043 - Overheidsopdracht van werken - Robuuste woningen: nieuwbouw - FM/2021/147 - Bestek - Vaststelling

 • 8.

  2021_RMW_00044 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur - CSMRTINTFRA19 - Beslissing tot toetreding en beslissing tot afname van 500 laptops - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om toe te treden tot de raamovereenkomst van Cipal voor de aankoop van ICT infrastructuur -  CSMRTINTFRA19.

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om, mits goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn toe te treden en af te nemen op de raamovereenkomst bij de firma Centralpoint België nv, Nieuwlandlaan 111 te 3200 Aarschot.

 • 9.

  2021_RMW_00046 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2021 - Goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2021.

 • 10.

  2021_RMW_00040 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2021 - Goedkeuring

  er wordt goedkeuring gevraagd over de besteding van de middelen van het energiefonds 2021 en de verruiming van de toepassing van de energiezuinige maatregel in de volgende jaren, voor OCMW-cliënten