Terug
Gepubliceerd op 28/10/2021

2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 25/10/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/10/2021 - 23:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Veli Yüksel; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring 2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 29 maart 2018 keurde het college het projectvoorstel 'Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent (ICCARus)' in het kader van het programma Urban Innovative Actions goed. Op 17 september 2018 keurde UIA (Urban Innovative Action) het project UIA03-125 - ICCARus goed. ICCARus heeft als doel 100 woningen van kwetsbare gezinnen te renoveren door onder andere het voorzien van een financiële tegemoetkoming van 30.000 euro via een rollend fonds. ICCARus is de werktitel van het project, op het terrein heet het project 'Gent knapt op'. Op 23 april 2019 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst goed met La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk)  en verwerkingsverantwoordelijken voor de implementatie van het project UIA03-125 - ICCARus, goed.

De Stad Gent is leadpartner (Main Urban Authority) van het project en werkt dit project samen uit met OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent vzw, Sivi vzw, Domus Mundi vzw, REGent vzw, KU Leuven, UGent en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het totale projectbudget bedraagt 5.999.434 euro. Het project wordt voor 80% gesubsidieerd.

Er werden 96 tussenkomstovereenkomsten ondertekend, maar 12 van hen haakten doorheen het traject af waardoor er een totaal van 84 actieve deelnemers is. Intussen zijn er reeds 28 woningen gerenoveerd. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Urban Innovative Actions initiatief heeft aan alle deelnemende projecten de kans gegeven om de projectduur te verlengen met 6 maand als er een vertraging veroorzaakt werd door de COVID-19 crisis. Het verloop van het project ICCARus lijdt absoluut onder de COVID-19 crisis. Tijdens de periode van de eerste lockdown kon geen enkele van de geplande renovatiewerken doorgaan en die vertraging bleef nog lang nazinderen. Een aantal renovatiewerken moest na de lockdown ook uitgesteld of stilgelegd worden omwille van een (mogelijke) besmetting bij het huishouden in kwestie of bij (één van de) aannemers. De beperkingen op het aantal arbeiders die tegelijkertijd in één bedrijfswagen en op één werf aanwezig mochten zijn, zorgde eveneens voor vertraging. Het tekort aan bouwmaterialen zorgde voor onvoorspelbare levertermijnen en dus eveneens uitstel van werken.

Voor het project UIA03-125 ICCARus hebben we die verlenging aangevraagd. De aanvraag tot verlenging werd goedgekeurd op 29 juni 2021 door het Urban Innovative Actions initiatief.

Samen met de verlenging van de duur van het project werd een major budget change aangevraagd, waarbij investeringsmiddelen omgezet werden naar exploitatiemiddelen zodat de partners van ICCARus de verlenging kunnen financieren. Die investeringsmiddelen konden sowieso niet geclaimd worden aangezien er geen 100 deelnemende woningen zijn.  Er zijn geen financiële gevolgen voor de OCMW. Het voorziene budget blijft in zijn geheel behouden en wordt gedeeltelijk mee verschoven in de tijd.

 De wijzigingen veroorzaakt door de verlenging zijn opgenomen in de 'Application Form'. Dit document vormde een bijlage bij het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2019 en wordt bij dit besluit dus vervangen door de meest recente versie.

De subsidieovereenkomst met de UIA moet niet gewijzigd worden, daar dit document verwijst naar de laatste versie van de 'Application Form'. De samenwerkingsovereenkomst met de partners moet eveneens niet gewijzigd worden, daar die niet verwijst naar een specifieke einddatum of specifieke budgetten.

Activiteit

PRB1061 Gent Knapt op renoveert 100 woningen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de verlenging goed van de duur van de subsidieovereenkomst met La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk), voor de implementatie van het project UIA03-125, 'Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent - ICCARus', in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief, met zes maanden, meer bepaald tot 30/04/2022.


Bijlagen

  • Goedkeuring verlenging Covid 19