Terug
Gepubliceerd op 28/10/2021

Besluitenlijst  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 25/10/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

  Behandeld
 • Melding in de notulen

  Behandeld

  De algemeen directeur heeft volgende melding in de notulen van 21 juni 2021 aangebracht:

  • Intrekking van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 2021_GRMW_00620 houdende de goedkeuring  van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het protocol 3-project 'Zorg 24'. (Intrekkingsbesluit: 2021_RMW_00004)
 • 1.

  2021_RMW_00049 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. - Wijziging

  Verdaagd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn te wijzigen door toevoeging van bepalingen inzake het digitaal en hybride vergaderen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de omschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden die digitaal of hybride vergaderen mogelijk maakt.

 • 2.

  2021_RMW_00041 - Verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen en kosteloze overdracht van een stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goed te keuren de verkoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat (Gent, Sint-Amandsberg, 19de afdeling, sectie, nummers 220A en 226) in deelgebied Oude Bareel van RUP Groen aan een totale verkoopprijs van 46.827,26 euro en de kosteloze overdracht van een stuk grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat (Gent, 24ste afdeling Zwijnaarde, sectie B, nummer 80B) aan de Stad Gent.

 • 4.

  2021_RMW_00037 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2021 - Kennisneming

  Behandeld
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 2de kwartaal 2021.
 • 5.

  2021_RMW_00045 - Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) periode 01.01.2020 - 31.12.2020 - Kennisneming

  Behandeld

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarlijkse rapportering door de financieel directeur over de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (visum) over het jaar 2020.

 • 6.

  2021_RMW_00039 - Dadingsovereenkomst over het uitvoeren van HVAC en verlichting van de nieuwbouw voor lokaal dienstencentrum De Waterspiegel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2021_RMW_00043 - Overheidsopdracht van werken - Robuuste woningen: nieuwbouw - FM/2021/147 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de  raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken 'Robuuste woningen: nieuwbouw' - FM/2021/147 - met als procedure openbare procedure en een totale raming van 825.374,17 EUR + 103.299,63 EUR = 928.673,80 EUR.

  Het vast bureau verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het vast bureau met opening offertes evenwel na de datum van de  raad voor maatschappelijk welzijn.

 • 8.

  2021_RMW_00044 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur - CSMRTINTFRA19 - Beslissing tot toetreding en beslissing tot afname van 500 laptops - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om toe te treden tot de raamovereenkomst van Cipal voor de aankoop van ICT infrastructuur -  CSMRTINTFRA19.

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om, mits goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn toe te treden en af te nemen op de raamovereenkomst bij de firma Centralpoint België nv, Nieuwlandlaan 111 te 3200 Aarschot.

 • 9.

  2021_RMW_00046 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2021.

 • 10.

  2021_RMW_00040 - Toekenning van steun aan cliënten op basis van federale middelen energiefonds 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  er wordt goedkeuring gevraagd over de besteding van de middelen van het energiefonds 2021 en de verruiming van de toepassing van de energiezuinige maatregel in de volgende jaren, voor OCMW-cliënten

 • 3.

  2021_RMW_00042 - Verlenging van de duur van het project UIA03-125 - ICCARus, in het kader van het Urban Innovative Actions Initiatief - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de verlenging van de duur van de subsidieovereenkomst met La Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 Lille (Frankrijk) voor de implementatie van het project UIA03-125, 'Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent - ICCARus' met 6 maanden, meer bepaald tot 30 april 2022, goed te keuren.

 • 11.

  2021_RMW_00052 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

  Goedgekeurd

  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van een effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en stelt de verkiezing van een opvolger voor het effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst vast.