Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 25/10/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal

Mededelingen voorzitter

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Voorzitter raad
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Financiën
Team Wonen, werk en ruimte

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
Dienst FM Welzijn - team FM
Dienst FM Welzijn - team Sociale Dienstverlening
  • Aan de  raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken 'Robuuste woningen: nieuwbouw' - FM/2021/147 - met als procedure openbare procedure en een totale raming van 825.374,17 EUR + 103.299,63 EUR = 928.673,80 EUR.

    Het vast bureau verleent toestemming om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het vast bureau met opening offertes evenwel na de datum van de  raad voor maatschappelijk welzijn.

Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team Sociale Dienstverlening
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Energiecel

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda's
Besluitenlijst
Notulen