Terug gemeenteraad

ma 27/09/2021 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen voorzitter

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

A-punten

Voorzitter raad

B-punten

Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Departement Financiën

Team Belastingen Economie

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Politie - Directie Beheer

HRM
Financiën en Middelen

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Projectbureau Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Straatparkeren

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Sportdienst

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Jeugddienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
cel erediensten

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst
Staf

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie
Dienst Wonen
Groendienst

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Departement Facility Management

Dienst FM Themagebouwen
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM beleidsondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 2021.

    De rapportering bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2021 is gebouwd.

Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

A-punten

Voorzitter raad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf
  • North Sea Port kreeg van zijn acht publieke aandeelhouders de opdracht  een strategisch plan op te maken met als horizon 2025, gebaseerd op de aandeelhoudersstrategie, door de Gemeenteraad goedgekeurd op 15 december 2020. 

    Het havenbedrijf legt nu aan de aandeelhouders dat strategisch plan voor en vraag een mandaat van de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen als Nederlandse aandeelhouders en de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Evergem en Zelzate als Vlaamse aandeelhouders. Op 8 juli ging North Sea Port hiervoor met de Gentse aandeelhouder in gesprek op een themacommissie. Consultaties met de andere publieke aandeelhouders zijn lopende, waarna het plan in een bijzondere aandeelhouderscommissie halfweg oktober definitief vastgesteld zal worden.

Dienst Economie
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Departement Stedelijke ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

AGB Kunsten en Design

Zakelijke Werking

AGB Erfgoed

Zakelijke Werking

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 1
Dynamische Toegang 3
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie
Cluster Grond

Besloten vergadering

B-punten

Politie - Directie Beheer

HRM

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst