Terug
Gepubliceerd op 23/11/2021

2021_RMW_00067 - Sluiten van een huurovereenkomst door OCMW Gent voor het onroerend goed gelegen te Gent, Vaartstraat 2-2A-4 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/11/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/11/2021 - 23:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, voorzitter; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00067 - Sluiten van een huurovereenkomst door OCMW Gent voor het onroerend goed gelegen te Gent, Vaartstraat 2-2A-4 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 43
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00067 - Sluiten van een huurovereenkomst door OCMW Gent voor het onroerend goed gelegen te Gent, Vaartstraat 2-2A-4 - Goedkeuring 2021_RMW_00067 - Sluiten van een huurovereenkomst door OCMW Gent voor het onroerend goed gelegen te Gent, Vaartstraat 2-2A-4 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 170.904,60

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 3, 1°;
  • Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 november 2020 houdende hervaststelling dagelijks bestuur;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Als gevolg van de fusie van WoninGent in 2011 en het Protocolakkoord tussen de Stad Gent en de cvba-so Woningent, zijn een aantal panden van de Stad Gent overgegaan naar de cvba-so WoninGent, onder meer de panden te Vaartstraat 2A (LDC De Boei), Ferdinand Lousbergkaai 12 (LDC De Thuishaven) en Neuseplein 33 (LDC De Horizon).

OCMW Gent heeft voor het verdere gebruik van de panden te Vaarstraat 2A, Ferdinand Lousbergkaai 12 en Neuseplein 33, bruikleenovereenkomsten afgesloten met de cvba-so WoninGent, overeenkomstig het protocolakkoord tussen de Stad Gent en de cvba-so WoninGent.

Bovendien werden ten behoeve van de werking van het lokaal dienstencentrum De Boei en het lokaal dienstencentrum De Thuishaven, bijkomende huurovereenkomsten gesloten voor de lokalen te Vaartstraat 2 en Neuseplein 31.

Door de nieuwe patrimoniale afsprakennota tussen de Stad en OCMW Gent en de cvba-so WoninGent - waarin o.a. de modaliteiten van de huur zijn vastgelegd - worden de overeenkomsten tussen de cvba-so WoninGent en OCMW Gent aangepast.

Gelet op de grote investeringen die Stad en OCMW Gent de voorbije jaren in de respectievelijke gebouwen heeft gemaakt, worden de panden verhuurd aan de eenheidsprijs van 37,50 euro/ m² /jaar. De nieuwe huurovereenkomsten worden gesloten voor een duur van 9 jaar, en kunnen telkens met 6 jaar worden verlengd. De cvba-so WoninGent kan tijdens de 1ste 15 jaar evenwel geen opzeg geven aan OCMW Gent.

De nieuwe huurovereenkomsten zullen de overeenkomsten die door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werden goedgekeurd op 11 maart 2014 vervangen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomsten d.d. 11 maart 2014 tussen het OCMW en de cvba-so WoninGent voor de onroerende goederen gelegen te Gent, Vaartstraat 2A (inclusief groene zaal) en Vaartstraat 2.

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt vervolgens gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomsten, voor een duur van 9 jaar, met ingang op 1/10/2021 en eindigend op 30/09/2030, te sluiten met WoninGent voor de onroerende goederen gelegen te:

  • Gent, Vaartstraat 2A (inclusief groene zaal)
  • Gent, Vaartstraat 2
  • Gent, Vaartstraat 4

Overzicht van de uitgaven

Dienst* LDC DE BOEI  LDC DE BOEI  LDC DE BOEI  LDC DE BOEI
LDC DE BOEI
LDC DE BOEI
Budgetplaats J50110000  J50110000  J50110000  J50110000 
J50110000 
J50110000 
Categorie* E  E
E
E
Subsidiecode Niet_Relevant  Niet_Relevant  NIet_Relevant Niet_RelevantNiet_RelevantNiet_Relevant
2021 2440,11  376,62  1121,55 376,62206,76225,69
2022 9760,44  1506,48  4486,201506,48827,04902,76
2023 9760,44  1506,48  4486,20 1506,48827,04902,76
2024 9760,44  1506,48  4486,20 1506,48827,04902,76
2025 9760,44  1506,48  4486,20 1506,48827,04902,76
Later 46362,09  7155,78  21309,45 7155,783928,444288,11
Totaal 87843,96  13558,32  40375,80 13558,327443,368124,84

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomsten d.d. 11/3/2014, tussen OCMW Gent en de cvba-so WoninGent, met maatschappelijke zetel te Lange Steenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0400.032.156, met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te 9000 Gent, Vaarstraat 2 en Vaartstraat 2A (inclusief groene zaal).