Terug
Gepubliceerd op 23/11/2021

2021_RMW_00059 - Subsidieovereenkomst in kader van Pioniersbudget voor het uitbouwen van ervaringsdeskundigheid genderinclusiviteit en bouwen aan de toekomst van de organisatie - periode 1/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/11/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/11/2021 - 23:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, voorzitter; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00059 - Subsidieovereenkomst in kader van Pioniersbudget voor het uitbouwen van ervaringsdeskundigheid genderinclusiviteit en bouwen aan de toekomst van de organisatie - periode 1/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 35
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00059 - Subsidieovereenkomst in kader van Pioniersbudget voor het uitbouwen van ervaringsdeskundigheid genderinclusiviteit en bouwen aan de toekomst van de organisatie - periode 1/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring 2021_RMW_00059 - Subsidieovereenkomst in kader van Pioniersbudget voor het uitbouwen van ervaringsdeskundigheid genderinclusiviteit en bouwen aan de toekomst van de organisatie - periode 1/12/2021 - 30/11/2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voorliggende subsidieovereenkomst past binnen het pioniersbudget. Het pioniersbudget heeft tot doel nieuwe organisaties, praktijken en burgerinitiatieven in het sociale middenveld een tijdelijk duwtje in de rug geven om verder te ontwikkelen en hun plek te vinden in het Gentse landschap. Nieuwe initiatieven krijgen ondersteuning voor 1 jaar, startend vanaf de datum van het ingaan van de overeenkomst. Het pioniersbudget past binnen het traject middenveld. Met dit traject willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Een van de aandachtspunten uit het praktijkonderzoek was ruimte maken voor nieuwe initiatieven om te groeien in onze stad. Hier probeert het pioniersbudget op in te spelen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Genderspectrum vzw is een recent opgerichte organisatie in Gent. Deze organisatie richt zich op non-binaire personen. Non-binaire personen voelen zich niet uitsluitend mannelijk, noch vrouwelijk. Deze groep heeft altijd bestaan, maar is de laatste jaren meer zichtbaar geworden in de stad. Men heeft als doel non-binariteit en genderinclusiviteit een plek te geven in onze stad. Genderspectrum is de eerste organisatie die zich hierop richt, en is op dat vlak een pionier in Vlaanderen. 

Voorliggende overeenkomst heeft tot doel om genderinclusiviteit in het stedelijk beleid van stad Gent te versterken via de ervaringsgerichte kennis en beleidsadvies dat Genderspectrum kan bieden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokaal Sociaal Welzijn
Budgetplaats 35150MT00
Categorie* E_Subs
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2021 13.500,00 euro
2023 1.500,00 euro
Totaal 15.000,00 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35150 Ondersteunen van verenigingen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst in kader van Pioniersbudget voor het uitbouwen van ervaringsdeskundigheid genderinclusiviteit en bouwen aan de toekomst van de organisatie - periode 1/12/2021 - 30/11/2022 met vzw Genderspectrum, Kammerstraat 22 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.