Terug
Gepubliceerd op 23/11/2021

2021_RMW_00054 - Nieuw Subsidiereglement voor begeleiding van arbeidsmatige activiteiten (AMA) van 1/12/2021 tot en met 31/12/2026 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/11/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/11/2021 - 23:14
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, voorzitter; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00054 - Nieuw Subsidiereglement voor begeleiding van arbeidsmatige activiteiten (AMA) van 1/12/2021 tot en met 31/12/2026 - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 35
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 4
Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00054 - Nieuw Subsidiereglement voor begeleiding van arbeidsmatige activiteiten (AMA) van 1/12/2021 tot en met 31/12/2026 - Goedkeuring 2021_RMW_00054 - Nieuw Subsidiereglement voor begeleiding van arbeidsmatige activiteiten (AMA) van 1/12/2021 tot en met 31/12/2026 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 17°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent subsidieert momenteel in totaal 22 VTE werkbegeleiders (instructeurs) bij 11 werkplaatsen (één VTE werkbegeleider wordt gesubsidieerd met tijdelijke middelen tot eind 2022). Met deze middelen beschikt de Dienst Werk en Activering over een buffer van laagdrempelige en goed begeleide arbeidsplaatsen voor cliënten met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Deze werkplaatsen werden geselecteerd na een subsidieoproep in 2019, behalve twee sociale restaurants, die momenteel een subsidie voor in totaal 3 VTE werkbegeleiders krijgen op basis van het 'reglement voor de erkenning van sociale restaurants'. Een lijst van alle huidige gesubsidieerde werkvloeren en het aantal gesubsidieerde werkbegeleiders per werkvloer is in bijlage opgenomen.  

De huidige subsidieovereenkomsten met deze werkplaatsen eindigen op 31 december 2022. Om subsidies voor werkbegeleiders vanaf 2023 toe te wijzen zijn de regels van de Stad rond subsidiereglementen van toepassing. Er zijn bijgevolg twee nieuwe subsidiereglementen uitgewerkt.  

Het nieuwe subsidiereglement voor begeleiding van arbeidsmatige activiteiten (AMA) heeft een contingent van 6 VTE te subsidiëren werkbegeleiders, en dit voor de periode van 1/1/2023 tot en met 31/12/2025. Het subsidiereglement loopt vanaf 1/12/2021 zodat er tijdig met de bekendmaking van de subsidie kan gestart worden. Het reglement eindigt op 31/12/2026. In 2026 is de eindsaldering voor het werkingsjaar 2025 voorzien. 

Het tweede nieuw subsidiereglement is gericht op de begeleiding van doorstroomgerichte tewerkstelling. Hierin is een contingent van 15 VTE te subsidiëren werkbegeleiders voorzien.  Dit wordt in een afzonderlijke besluitvorming ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 

In het subsidiereglement voor begeleiding van arbeidsmatige activiteiten (AMA) kan een organisatie maximaal 2 VTE werkbegeleiders (van het contingent van 6 VTE) aanvragen en toegewezen krijgen. Op deze manier wordt gezorgd voor een spreiding van de subsidiemiddelen.    

Voor de subsidie komen in aanmerking 

- de activerende werkvloer(en) van een vzw of coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming; en 

- met activiteiten op het grondgebied Gent; en 

- die op het moment van de subsidieaanvraag minimaal twee jaar ervaring heeft met activering van doelgroepmedewerkers.

De gesubsidieerde werkbegeleider zal op maandbasis minstens gemiddeld 6 VTE doelgroepmedewerkers van OCMW Gent begeleiden. De wijze waarop deze bezetting geteld wordt, is in bijlage bij dit besluit opgenomen.

Het maximale subsidiebedrag voor een voltijdse werkbegeleider bedraagt 50.324 EUR. voor het werkingsjaar 2023 (jaarlijks geïndexeerd met 2,51 %). 

In bijlage is er een evaluatie van de voorgaande subsidieoproepen van 2019 opgenomen. 

  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Werk en Activering is belast met de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

ACD3811 Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor begeleiding van arbeidsmatige activiteiten (AMA) van 1/12/2021 tot en met 31/12/2026', zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1/12/2021.

Artikel 2

Keurt goed de richtlijnen, zoals gevoegd in bijlage, voor het berekenen van de bezettingsgraad doelgroepmedewerkers bij het 'Subsidiereglement voor begeleiding van arbeidsmatige activiteiten (AMA) van 1/12/2021 tot en met 31/12/2026' . 


Bijlagen