Terug
Gepubliceerd op 23/11/2021

2021_RMW_00050 - Dienstverlenende vereniging TMVS - Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW Gent - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/11/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/11/2021 - 23:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, voorzitter; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karin Temmerman; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00050 - Dienstverlenende vereniging TMVS - Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW Gent - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 35
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00050 - Dienstverlenende vereniging TMVS - Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW Gent - Goedkeuring 2021_RMW_00050 - Dienstverlenende vereniging TMVS - Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde en zesde lid;
 • De statuten van TMVS.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De dienstverlenende vereniging TMVS heeft op 1 oktober 2021 een aangetekende brief gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 14 december 2021 om 14u30 op een nader te bepalen plaats.

De agendapunten zijn:

  1. Toetreding van deelnemers

  2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
  3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
  4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
  5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
  6. Statutaire benoemingen

  Varia

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van het OCMW Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 14 december 2021, om 14u30 (op een nader te bepalen plaats), met name:

  1. Toetreding van deelnemers

  2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
  3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
  4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
  5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
  6. Statutaire benoemingen

  Varia

Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van het OCMW Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 14 december 2021 om 14u30 (op een nader te bepalen plaats), om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de OCMW-raad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde be­slis­singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vere­niging TMVS,

 • hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 
 • hetzij per elektronische post, 20211214BAVTMVS@farys.be.

.


Bijlagen

 • Oproepingsbrief OCMW
 • Agenda
 • Evaluatie 2021-Strategie 2022
 • Aantal afgevaardigden
 • Bijlage 1 statuten
 • Bijlage 2 statuten
 • Voorstel gemeenteraadsbesluit