Terug
Gepubliceerd op 23/11/2021

2021_RMW_00070 - Aanduiding van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 van de dienstverlenende vereniging TMVS - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/11/2021 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/11/2021 - 23:17
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, voorzitter; Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Astrid De Bruycker, schepen; Karin Temmerman; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Evita Willaert; Tom De Meester; Tine De Moor; Anita De Winter; Sonja Welvaert

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00070 - Aanduiding van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 van de dienstverlenende vereniging TMVS - Goedkeuring

Gestemd

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 35
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 5
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00070 - Aanduiding van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 van de dienstverlenende vereniging TMVS - Goedkeuring 2021_RMW_00070 - Aanduiding van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021 van de dienstverlenende vereniging TMVS - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, eerste lid en derde lid
  • De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, 432, eerste lid

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 25 februari 2019 een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid om namens het OCMW Gent te zetelen in de (buitengewone) algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De heer Bert Misplon en mevrouw Patricia De Beulen, gemeenteraadsleden, overeenkomstig het raadsbesluit van 25 februari 2019 resp. effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW Gent, kunnen niet op deze vergadering aanwezig zijn en laten zich dan ook verontschuldigen.

Onderhavig besluit strekt ertoe een vertegenwoordiger van het OCMW Gent aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2021.

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aanduiding van Anita De Winter, OCMW-raadslid, om in de plaats van Bert Misplon en Patricia De Beule, als gevolmachtigd vertegenwoordiger van het OCMW Gent de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS op dinsdag 14 december 2021 bij te wonen.