Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

do 16/12/2021 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams College Burgemeester & Schepenen PERSONEEL

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Werk en Activering (WS)

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Publicaties

Besluitenlijst