Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06237 - Erkenning jeugdwerkinitiatieven werkjaar 2021/2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 08:32
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06237 - Erkenning jeugdwerkinitiatieven werkjaar 2021/2022 - Goedkeuring 2021_CBS_06237 - Erkenning jeugdwerkinitiatieven werkjaar 2021/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het "Erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven" zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Erkenningsreglement voor jeugdwerkinitiatieven bepaalt dat Gentse jeugdverenigingen jaarlijks worden erkend voor het komende werkjaar.

Op basis van de ingediende werkingsverslagen in september wordt de werking van de vereniging geëvalueerd en worden de erkenningen voor het komende werkingsjaar bepaald.

Elk erkend jeugdwerkinitiatief moet jaarlijks minstens 10 activiteiten organiseren, met een gemiddelde van minstens 10 deelnemers per activiteit.

* Nieuwe erkenningen gedurende werkingsjaar 2020-2021:

 • VFG-Jong
 • Libische jeugdvereniging
 • Jeugdhuis Zonder Naam
 • Chez Chozeken 2.0
 • Companie Mila vzw
 • Klein Festijn vzw
 • Jong en Diabeet
 • BVLO (Bond voor Lichamelijke Opvoeding)
 • JVS Gentster
 • vzw Kinderplaneet
 • vzw Tamboeri
 • Kubats' Gym
 • Over Kop
 • Futsal Besiktas
 • Jeugdtheaterhuis Larf!
 • JOC Minus One
 • Jong Gent in Actie
 • Maanobota Collective
 • vzw Rede
 • Sportaround
 • Victoria Deluce - De Toekomstacademie
 • Vroemvroem
 • Averoes
 • Amaro Kher
 • Kapow
 • KAA Ghent Foundation
 • Masala

* Stopzetting van erkenning:

 • KSA Lousberg (werking stopgezet)
 • De Plataan ( de werking is een onderdeel van Ergenekon geworden, waarmee een subsidieovereenkomst werd afgesloten)
 • Speelpleinwerking Sint-Bernadette  (werking stopgezet)
 • Straatier  (werking stopgezet)
 • Woordkracht  (werking stopgezet)

* Naamswijzigingen:

 • Idee Kids vraagt een naamswijziging aan en wordt vanaf nu erkend als Heyo.
 • Gentster werd met een verkeerde naam erkend, de correcte naamgeving is JVS Gentster.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van het ingediende werkingsverslag worden jeugdverenigingen door de Stad Gent erkend voor het komende werkingsjaar. Alle verenigingen in de lijst in bijlage voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in het reglement.

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt de erkenning goed van de 171 jeugdwerkinitiatieven voor het werkingsjaar 2021-2022, zoals weergegeven op de lijst die bij dit besluit wordt gevoegd.


Bijlagen