Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06541 - Collegebesluit van 25 november 2021 betreffende de inname van het openbaar domein voor de organisatie van een Lampionnentocht op 17/12/2021 in de Alfons Biebuycklaan en omliggende straten in Gentbrugge - Intrekking

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:26
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06541 - Collegebesluit van 25 november 2021 betreffende de inname van het openbaar domein voor de organisatie van een Lampionnentocht op 17/12/2021 in de Alfons Biebuycklaan en omliggende straten in Gentbrugge - Intrekking 2021_CBS_06541 - Collegebesluit van 25 november 2021 betreffende de inname van het openbaar domein voor de organisatie van een Lampionnentocht op 17/12/2021 in de Alfons Biebuycklaan en omliggende straten in Gentbrugge - Intrekking

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
  • Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, artikel 9;
  • Het politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 1990, artikelen 1 en 2;
  • Het Belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019, artikel 6.4

Gedistileerde dranken

  • De Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het schenken van sterke dranken, artikel 9.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 november keurde het college van burgemeester en schepenen het besluit voor de inname van het openbaar domein voor de organisatie van een Lampionnentocht op 17/12/2021 in de Alfons Biebuycklaan en omliggende straten in Gentbrugge goed. Bij het besluit werd de foutieve bijlage voorwaarden opgeladen. Er werd een nieuw goedkeuringsbesluit ingediend met de juiste voorwaarden op de agenda van 09 december 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de innemingen van het openbaar domein.

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Trekt het collegebesluit 2021_CBS_05692 van 25 november 2021 betreffende de inname van het openbaar domein voor de organisatie van een Lampionnentocht op 17/12/2021 in de Alfons Biebuycklaan en omliggende straten in Gentbrugge in.