Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

2021_CBS_06535 - OMV_2021177694 R - melding voor het plaatsen van een veranda - Julienne De Vetterstraat 29, 9030 Mariakerke - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 09:25
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CBS_06535 - OMV_2021177694 R - melding voor het plaatsen van een veranda - Julienne De Vetterstraat 29, 9030 Mariakerke - Aktename 2021_CBS_06535 - OMV_2021177694 R - melding voor het plaatsen van een veranda - Julienne De Vetterstraat 29, 9030 Mariakerke - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Kim Keyaert met als contactadres Julienne De Vetterstraat 29, 9030 Mariakerke heeft een aanvraag (OMV_2021177694) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 19 november 2021.

 

De melding met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een veranda

• Adres: Julienne De Vetterstraat 29, 9030 Mariakerke

Kadastrale gegevens: afdeling 29 sectie A nr. 614X3

 

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte wanneer de gemelde handelingen meldingsplichtig of niet verboden zijn.

De gevraagde handelingen zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, mits de volgende voorwaard(en) strikt word(t)(en) nageleefd:

- art. 13 van het Algemeen Bouwreglement moet worden nageleefd.

Het hemelwater dat op de veranda terecht komt mag niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Dit kan door het opgevangen hemelwater

* in de tuin te laten infiltreren of

* door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. De hemelwaterput moet uitgerust worden met een operationele pompinstallatie en een of meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Kim Keyaert voor het plaatsen van een veranda, gelegen Julienne De Vetterstraat 29, 9030 Mariakerke