Terug
Gepubliceerd op 10/12/2021

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

do 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

College Burgemeester & Schepenen

 • 1.

  2021_CBS_06232 - Toekenning van een subsidie op grond van het 'subsidiereglement voor vakantiekampinitiatieven' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2021_CBS_06233 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2021_CBS_06234 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor GRoene en Avontuurlijke Speelplaatsen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2021_CBS_06236 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor GRoene en Avontuurlijke Speelplaatsen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 6.

  2021_CBS_06237 - Erkenning jeugdwerkinitiatieven werkjaar 2021/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de erkenning van 171 jeugdwerkinitiatieven voor het werkjaar 2021-2022.

 • HD 2.

  2021_CBS_06560 - Collegebesluit nr. 2021_CBS_05533 van 25 november 2021 Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van Covid 19 - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan het college wordt gevraagd om het collegebesluit nr 2021_CBS_05533 Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van Covid 19 te wijzigen.

 • 7.

  2021_CBS_06238 - Kwijtschelding en/of vrijstelling van maaltijd- en/of opvangkosten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2021_CBS_06239 - Verlof om het tijdelijk vervullen van een andere opdracht in een gesubsidieerd ambt van kleuteronderwijzer en tijdelijk belast met een betrekking in een gesubsidieerd ambt van directeur bij het basisonderwijs Stad Gent (GM-EDG-TAO-TB) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2021_CBS_06240 - Verlof om het tijdelijk vervullen van een andere opdracht in een gesubsidieerd ambt van onderwijzer en tijdelijk belast met een betrekking in een gesubsidieerd ambt van directeur bij het basisonderwijs Stad Gent (GM-FDM-TAO-TB) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2021_CBS_06241 - Tijdelijke aanstelling in een gesubsidieerd ambt van directeur bij het buitengewoon secundair onderwijs Stad Gent (GM-JDR-TABD) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2021_CBS_06242 - Verlof om het tijdelijk vervullen van een andere opdracht in een gesubsidieerd ambt van onderwijzer en tijdelijk belast met een betrekking in een gesubsidieerd ambt van directeur bij het basisonderwijs Stad Gent (GM-SDS-TAO-TB) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2021_CBS_06243 - Tijdelijke aanstelling in een gesubsidieerd ambt van directeur bij het secundair onderwijs Stad Gent (GM-LDW-TABD) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2021_CBS_06244 - Verlof om het tijdelijk vervullen van een andere opdracht in een gesubsidieerd ambt van logopedist en tijdelijk belast met een betrekking in een gesubsidieerd ambt van adjunct-directeur bij het buitengewoon secundair onderwijs Stad Gent (GM-ED-TAO-TB) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2021_CBS_06245 - Verlof om het tijdelijk vervullen van een andere opdracht in een gesubsidieerd ambt van kleuteronderwijzer en tijdelijk belast met een betrekking in een gesubsidieerd ambt van directeur bij het basisonderwijs Stad Gent (GM-ED-TAO-TB) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2021_CBS_06246 - Benoeming in vast verband in een gesubsidieerd ambt van directeur bij het secundair onderwijs Stad Gent (GM-KD-BENOEMING) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2021_CBS_06247 - Ontslag met het oog op pensioen uit een gesubsidieerd ambt van leraar bij het secundair onderwijs Stad Gent (GM-EDB-PENS) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2021_CBS_06248 - Uitbreiding van benoeming in vast verband in een gesubsidieerd ambt van leraar bij het buitengewoon secundair onderwijs Stad Gent - Vaststelling van de opdracht (GM-KR-BENOEM-UITBR) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2021_CBS_06249 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van logopedist bij het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Stad Gent (SA-KB-TABD-NS) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2021_CBS_06250 - Ambtshalve oppensioenstelling als leermeester bij de Stad Gent (IB-IM-PENSIOEN) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2021_CBS_06251 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject 200 groene acties in Zwijnaarde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2021_CBS_06252 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Chalaise op Dreef, Zwijnaarde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2021_CBS_06253 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Al fietsend naar de winkel, de horeca, de les en het werk in en door Zwijnaarde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2021_CBS_06254 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - het Manchesterplein als groen luwteplein, Muide-Meulestede-Afrikalaan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2021_CBS_06255 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - All for Muide, Muide for All, Muide-Meulestede-Afrikalaan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2021_CBS_06256 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Zelfpluk-tuin Zeppospark, Muide-Meulestede-Afrikalaan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2021_CBS_06257 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Brugse Poort vochtvrij - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2021_CBS_06258 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject EcoTech Kidz - workshops voor kinderen voor een duurzame samenleving, Brugse Poort - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2021_CBS_06259 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Expeditie Malem, Brugse Poort-Rooigemlaan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2021_CBS_06260 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Speelvogelpark, Moscou-Vogelhoek - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2021_CBS_06261 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Sport, groen en bosrijke buitenklas in Moscou-Vogelhoek - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2021_CBS_06262 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Pierkespark verwelkomt, Brugse Poort - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2021_CBS_06263 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject 'Zentuin in kleuren en klankschakeringen met natuurlijke waterzuivering', Muide-Meulestede-Afrikalaan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2021_CBS_06264 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject 'De missing link: verbind het Bijgaardepark en het Banierpark (en de wijk)', Dampoort - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2021_CBS_06265 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject 'Samen park maken – een Bernadette-buurtplek in het Cirkelspark', Sint-Amandsberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2021_CBS_06266 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject 'Het Groen Spoor', Sint-Amandsberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2021_CBS_06267 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Buurthuis Roerstraat: de buurt aan het roer voor een bruisend buurthuis en park, Muide-Meulestede-Afrikalaan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2021_CBS_06268 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetprojecten Gentse kanaaldorpen en -zone - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2021_CBS_06269 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject Tuinplein ter Heide, Moscou-Vogelhoek - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2021_CBS_06270 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject De Sprekende Lieve, Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2021_CBS_06271 - Subsidiëren van Gentse LGBT+ verenigingen met een socio-culturele werking op basis van het subsidiereglement voor werkingssubsidies voor Gentse LGBT+ verenigingen met een socio-culturele werking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2021_CBS_06272 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse - 3 de betaling 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2021_CBS_06273 - Toekenning van een toelage op basis van het reglement tot toekenning van een stedelijke toelage aan gezinnen voor de verzorging thuis van personen met een zware handicap -derde betaling van de aanvragen 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2021_CBS_06274 - Trimestriële rapportering over het financieel beheer van de pensioenreserves voor het derde kwartaal van 2021 - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van de trimestriële rapportering over het financieel beheer van de pensioenreserves voor het derde kwartaal van 2021.

 • 44.

  2021_CBS_06275 - Annulatie van de verkoop op 17, 18 en 19 december 2021 van afgevoerde boeken en cd's van Bibliotheek De Krook ten voordele van 11.11.11 vzw in De Meubelfabriek Brugse Poort - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 45.

  2021_CBS_05916 - 'Structuurschets Baarle-Drongen' (5 delen) - kennisneming en 'Synthesenota wijkstructuurschets Baarle' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 46.

  2021_CBS_06276 - Aansluiten bij herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie - GE.66.WI.102300/2021 van 13/10/2021 - Eeklostraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2021_CBS_06277 - Aansluiten bij herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie - GE.66.WI.102500/2021 van 22/11/2021 - Aaigemstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2021_CBS_06278 - Aansluiten bij herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie - GE.66.WI.102600/2021 van 22/11/2021 - Maaltemeers, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 49.

  2021_CBS_06279 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL15151 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 50.

  2021_CBS_06280 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL15052 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 51.

  2021_CBS_06281 - Vrijstelling van belasting op leegstaande woningen en gebouwen - dossier VOL12767 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2021_CBS_06282 - Vrijstelling van belasting op leegstaande woningen en gebouwen - dossier VOL12545 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2021_CBS_06283 - Vrijstelling van belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - dossier VOL11768 - Weigering

  Goedgekeurd
 • 54.

  2021_CBS_06284 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL14883 - Weigering

  Goedgekeurd
 • 55.

  2021_CBS_06285 - Administratieve akte van vaststelling van leegstand - inwilligen betwisting - dossier VOL15779 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2021_CBS_06286 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 46 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2021_CBS_06287 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 48 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 58.

  2021_CBS_06288 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 50 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 59.

  2021_CBS_06289 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 54 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 60.

  2021_CBS_06290 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 23 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 61.

  2021_CBS_06291 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 40 dossiers - Weigering

  Goedgekeurd
 • 62.

  2021_CBS_06292 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 44 dossiers - Weigering

  Goedgekeurd
 • 63.

  2021_CBS_06293 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 45 dossiers - Weigering

  Goedgekeurd
 • 64.

  2021_CBS_06294 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 46 dossiers - Weigering

  Goedgekeurd
 • 65.

  2021_CBS_06295 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen - 47 dossiers - Weigering

  Goedgekeurd
 • 66.

  2021_CBS_06296 - Erkenning van milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen - Pastory vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd erkenning te verlenen aan de milieu- en natuurvereniging Pastory vzw, Louis Schuermanstraat 1 - 9040 Sint-Amandsberg    

 • 67.

  2021_CBS_06297 - Subsidie voor energiebesparende maatregelen ondernemingen - 4 dossiers - Weigering

  Goedgekeurd
 • 68.

  2021_CBS_06298 - Subsidie voor een huurpakket van wasbare luiers - 12 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2021_CBS_06299 - Toewijzing Transitwoning Emile Moysonlaan 6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2021_CBS_06300 - Verlenging gebruiksovereenkomst transitwoning Emile Moysonlaan 16 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 71.

  2021_CBS_06301 - Toekenning van een subsidie voor de verbetering van de woningkwaliteit - lijst 146 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 72.

  2021_CBS_06302 - Toekenning van subsidies op basis van het reglement projectsubsidies projecten van Gentse verenigingen in het Zuiden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 73.

  2021_CBS_06303 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor noodhulpverlening aan landen uit het Zuiden - project humanitaire respons in Afghanistan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 74.

  2021_CBS_06304 - 2021170 - vraag tot schrapping risicogrond Peter Benoitlaan 9 (afd 23 sectie B nr 439S3) te 9050 Gentbrugge

  Goedgekeurd

  Volgend perceel wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris:
  Gentbrugge (afd. 23) sectie B 439 S3

 • 75.

  2021_CBS_06305 - 15534/M/4 - Geluidsuitzending - op 31 december 2021 (oudejaarsavondevent HEET) in Kunstencentrum Vooruit te Sint-Pietersnieuwstraat 23 te Gent

  Goedgekeurd

  Locatie:

  Sint-Pietersnieuwstraat 23,9000 Gent

  Omschrijving aanvraag:

  op 31 december 2021 (oudejaarsavondevent HEET) in Kunstencentrum Vooruit te Sint-Pietersnieuwstraat 23 te Gent

  Beslissing

  toelating verleend

 • 76.

  2021_CBS_06306 - OMV_2021129849 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen (door uitbreiding) van een distributie- en logistiek centrum - met openbaar onderzoek - Korte Mate 14-18, 9042 Desteldonk - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen (door uitbreiding) van een distributie- en logistiek centrum
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 31 december 2021

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: TAILORMADE LOGISTICS nv
  • Adres: Korte Mate 14-18, 9042 Desteldonk (afd. 13) sectie A 146 D en (afd. 13) sectie A 394 A

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 77.

  2021_CBS_06307 - OMV_2021145448 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf (IIOA) - zonder openbaar onderzoek - Langerbruggekaai 7 en Meersgatstraat 4, 9000 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf (IIOA)
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 15 december 2021

  • Aanvrager: DE BREE SOLUTIONS nv
  • Adres: Langerbruggekaai 7 en Meersgatstraat 4, 9000 Gent (afd. 13) sectie R 1638 F

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.

   

   

 • 78.

  2021_CBS_06308 - OMV_2021168376 - melding voor de exploitatie van een magazijn (met opslag van gevaarlijke stoffen en mazouttank) - Wondelgemkaai 14, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een magazijn (met opslag van gevaarlijke stoffen en mazouttank)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: RENOTEC nv
  • Adres: Wondelgemkaai 14, 9000 Gent (afd. 13) sectie S 395 W3

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 79.

  2021_CBS_06309 - OMV_2021174087 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad - Jeroom Duquesnoylaan 16, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Denis Van Waetermeulen
  • Adres: Jeroom Duquesnoylaan 16, 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie B 153 F

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 80.

  2021_CBS_06310 - OMV_2021178413 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor een sanering van een Fluvius cabine - Maaltebrugge-Park , 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor een sanering van een Fluvius cabine
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP LLGI vvzrl
  • Adres: Maaltebrugge-Park , 9000 Gent

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 81.

  2021_CBS_06311 - OMV_2021178435 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder - Cyriel Buyssestraat 12a, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: ARCHITECTENBUREAU KATRIEN BAUTERS bvba en de heer Jonas Impe
  • Adres: Cyriel Buyssestraat 12a, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 538 H3

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 82.

  2021_CBS_06312 - OMV_2021178538 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een verzamelput in beton - Ringvaartweg-Wondelgem 1, 9032 Wondelgem - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een verzamelput in beton
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Wim De Smet
  • Adres: Ringvaartweg-Wondelgem 1, 9032 Wondelgem (afd. 13) sectie S 320 L2

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 83.

  2021_CBS_06313 - OMV_2021179407 - melding voor het exploiteren van een tandartspraktijk - Koning Albertlaan 42, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een tandartspraktijk
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: Peter Van Hoorick
  • Adres: Koning Albertlaan 42, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 762 S2

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 84.

  2021_CBS_06314 - OMV_2021179413 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken en de aanleg van een liftput - Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken en de aanleg van een liftput
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: MEVACO - BOUWBEDRIJF nv
  • Adres: Oudenaardsesteenweg 74, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 529 L en (afd. 9) sectie I 529 M

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 85.

  2021_CBS_06315 - OMV_2021179779 - melding voor het exploiteren van koelinstallaties en het opslaan en verkopen van producten van dierlijke oorsprong in een supermarkt - Sint-Jacobsnieuwstraat 119, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van koelinstallaties en het opslaan en verkopen van producten van dierlijke oorsprong in een supermarkt
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: JACOBS EXPRESS bvba
  • Adres: Sint-Jacobsnieuwstraat 119, 9000 Gent (afd. 2) sectie B 1206 H

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 86.

  2021_CBS_06316 - OMV_2021181151 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerken ikv verkavelingsproject 'Hof van Gent', Turkooispad - Smaragdstraat/Oudenaardsesteenweg/E. De Deybestraat , 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerken ikv verkavelingsproject 'Hof van Gent', Turkooispad
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: Vandenbussche nv
  • Adres: Smaragdstraat/Oudenaardsesteenweg/E. De Deybestraat , 9000 Gent (afd. 8) sectie H 656 X2, (afd. 8) sectie H 656 Z2, (afd. 8) sectie H 656 C2, (afd. 8) sectie H 656 H, (afd. 8) sectie H 656 G, (afd. 8) sectie H 656 F, (afd. 8) sectie H 656 R2, (afd. 8) sectie H 656 P, (afd. 8) sectie H 656 P2, (afd. 8) sectie H 656 D2, (afd. 8) sectie H 656 M, (afd. 8) sectie H 656 B3, (afd. 8) sectie H 656 B2, (afd. 8) sectie H 656 S, (afd. 8) sectie H 656 N, (afd. 8) sectie H 656 R, (afd. 8) sectie H 656 A2, (afd. 8) sectie H 656 L, (afd. 8) sectie H 656 V2, (afd. 8) sectie H 656 K, (afd. 8) sectie H 656 T2, (afd. 8) sectie H 656 Z, (afd. 8) sectie H 656 S2 en (afd. 24) sectie B 1 R

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 87.

  2021_CBS_06317 - Sluiten van een overeenkomst betreffende de poorten, toegang en veiligheid op de site d’ Hane Steenhuyse met de opstalhouder van het Koetshuis, gelegen te Gent, Korte Meer 20 A - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 88.

  2021_CBS_06318 - Toewijzing van de opdracht tot exploitatie en het sluiten van een overeenkomst tot exploitatie van het Caermersklooster, gelegen te Gent, Vrouwebroersstraat 6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 89.

  2021_CBS_06319 - Tijdelijke opschorting van huurgelden en subsidies ten gevolge van de sluiting van het Groot Vleeshuis ingevolge dringende instandhoudingswerken aan het dak - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 90.

  2021_CBS_06320 - Overheidsopdracht van werken - Henri Storyplein, Gent - Herinrichting voor sport en jeugd - FEG/2021/026-ID5184 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 91.

  2021_CBS_06321 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst herstellen van grafkelders op diverse begraafplaatsen grondgebied Gent - FAG/2021/023/TDS/INV/5157 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 92.

  2021_CBS_06322 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van mousserende wijnen en wijnen voor de hotelschool Gent (drie percelen) - SLS/2021/018 - ID5082 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 93.

  2021_CBS_06323 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021 (reeks 20) - 1 aanvrager - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 94.

  2021_CBS_06324 - Gedeeltelijke toekenning saldo subsidie op basis van het 'subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van de productiekosten voor evenementen in openlucht' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 95.

  2021_CBS_06325 - Afweging evenement: Inname van de parking aan de Yachtdreef in Gent - voor de organisatie van het Ghent Motor Event – 24/04/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van de parking aan de Yachtdreef in Gent voor de organisatie van het Ghent Motor Event op 24/04/2022 door Ghent Motor Events vzw principieel goed te keuren.

  Deze vraag tot principiële goedkeuring kadert in de toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2018.

 • 96.

  2021_CBS_06326 - Onderwijscentrum Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 32722 - NK - BB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 97.

  2021_CBS_06327 - Educatieve diensten - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 31984 - NK - JA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 98.

  2021_CBS_06328 - Jeugddienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 31333 - ICA - TD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 99.

  2021_CBS_06329 - Dienst Kinderopvang - Aanstelling van een voltijds contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 31554 - KMA - SA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 100.

  2021_CBS_06330 - Educatieve diensten - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 101.

  2021_CBS_06331 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 33321 - KMA - PV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 102.

  2021_CBS_06332 - Verderzetting van de tewerkstelling van een contractueel technopreventieadviseur bij de Dienst Preventie voor Veiligheid na de leeftijd van 65 jaar - GD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 103.

  2021_CBS_06333 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel kinderbegeleider (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 32643 - WED - AVDD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 104.

  2021_CBS_06334 - Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van Opvoeder (Hoger Secundair Onderwijs) (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel opvoeder (Hoger Secundair Onderwijs) (m/v/x) - Personeelsaanvraag 25071 - STP - ZAS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 105.

  2021_CBS_06335 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33863 - ACO - TLE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 106.

  2021_CBS_06336 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 107.

  2021_CBS_06337 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2021_CBS_06338 - Dienst Publiekszaken - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - HB - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 109.

  2021_CBS_06339 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling SP - MVDL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 110.

  2021_CBS_06340 - Dienst Kinderopvang - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - KVE - Weigering

  Goedgekeurd
 • 111.

  2021_CBS_06341 - Dienst Aankoop en Logistiek - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - BEN - Weigering

  Goedgekeurd
 • 112.

  2021_CBS_06342 - Dienst Aankoop en Logistiek - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming _AVW _FW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 113.

  2021_CBS_06343 - Besluit 2021_CVB_02003 van 25 februari 2021- Verderzetting van de tewerkstelling van een contractueel vakmedewerker-onderhoud (m/v/x) bij het IVA Mobiliteitsbedrijf na de leeftijd van 65 jaar - KRE - MVDL - Goedkeuring - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 114.

  2021_CBS_06344 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van technisch medewerker openbaar domein (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel technisch medewerker openbaar domein (m/v/x) - Personeelsaanvraag 32441 - SDP - GL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 115.

  2021_CBS_06345 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van tuinier (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel tuinier (m/v/x) - Personeelsaanvraag 32201 - HHE - JD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 116.

  2021_CBS_06346 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van tuinier (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel tuinier (m/v/x) - Personeelsaanvraag 32184 - HHE - AM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 117.

  2021_CBS_06347 - Dienst Wonen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 22149 - LVR - NV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 118.

  2021_CBS_06348 - Dienst Wonen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 22292 - LVR - TH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 119.

  2021_CBS_06349 - Dienst Burgerzaken - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 120.

  2021_CBS_06350 - IVA Mobiliteitsbedrijf - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 32922 - KRE - FK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 121.

  2021_CBS_06351 - Dienst Wonen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 24292 - LVR - CDH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 122.

  2021_CBS_06352 - Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 25229 - ING - NC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 123.

  2021_CBS_06353 - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 31397 - TAC - AC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 125.

  2021_CBS_06355 - Kabinet schepen Coddens - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de functie van kabinetsmedewerker (m/v/x) (graad adjunct van de directie (m/v/x)) - Aanwerving van een contractueel kabinetsmedewerker (m/v/x) (graad adjunct van de directie (m/v/x)) - LVB - MV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 127.

  2021_CBS_06357 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33723 - HHE - DS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 128.

  2021_CBS_06358 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33741 - HHE - JH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 129.

  2021_CBS_06359 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33761 - HHE - JVdS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 130.

  2021_CBS_06360 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33762 - HHE - MS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 131.

  2021_CBS_06361 - Juridische Dienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33141 - VED - KC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 132.

  2021_CBS_06362 - Dienst Regie Gezondheid en Zorg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33481 - CDH - NM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 133.

  2021_CBS_06363 - Dienst Regie Gezondheid en Zorg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33602 - CDH - FP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 134.

  2021_CBS_06364 - Overheidsopdracht van diensten - opleidingen graafmachines en wegsignalisatie - HRTO2021-7 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 135.

  2021_CBS_06365 - Departement Financiën - Verkorte selectieprocedure voor de functie van administratief medeweker - gemengd (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 136.

  2021_CBS_06366 - Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - Personeelsaanvragen voor tijdelijke vervangingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 137.

  2021_CBS_06367 - Overheidsopdracht van diensten - Arbeidsongevallenverzekering voor diverse entiteiten van de Groep Gent (4 percelen) - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 138.

  2021_CBS_06368 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van boekhouder (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 139.

  2021_CBS_06369 - Departement FM - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker - leidinggevend (leidinggevende schrijnwerkerij) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 140.

  2021_CBS_06370 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (budgettering en meerjarenplan) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 141.

  2021_CBS_06371 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden en kavels - BOUWGRONDEN voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikels 719 en 720 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 142.

  2021_CBS_06372 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden en kavels - BOUWGRONDEN voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 766 - ongegrond - en voor het aanslagjaar 2021 - kohierartikel 494 -gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 143.

  2021_CBS_06373 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden en kavels voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 19 - gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 144.

  2021_CBS_06374 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op leegstaande woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 11 - gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 145.

  2021_CBS_06375 - Bezwaar tegen een belastingaanslag met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 3 - onontvankelijk en in ondergeschikte orde ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 146.

  2021_CBS_06376 - Bezwaar tegen een belastingaanslag met betrekking tot ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen voor het aanslagjaar 2019 - kohierartikel 10 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 147.

  2021_CBS_06377 - Bezwaar tegen een belastingaanslag met betrekking tot ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 19 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 148.

  2021_CBS_06378 - Bezwaar tegen een belastingaanslag met betrekking tot ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 20 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 149.

  2021_CBS_06379 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op leegstaande woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikelen 12 en 13 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 150.

  2021_CBS_06380 - Gedeeltelijk ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2021 – kohierartikel 29 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 151.

  2021_CBS_06381 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de bedrijfsvestigingen voor het aanslagjaar 2018 - kohierartikel 2161 - gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 152.

  2021_CBS_06382 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op bedrijfsvestigingen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 1419 - gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 153.

  2021_CBS_06383 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2019 - kohierartikel 517 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 154.

  2021_CBS_06384 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2019 - kohierartikel 416 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 155.

  2021_CBS_06385 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2019 - kohierartikel 540 - Ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 156.

  2021_CBS_06386 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 121 - Gedeeltelijk gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 157.

  2021_CBS_06387 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de bedrijfsvestigingen voor het aanslagjaar 2018 - kohierartikel 2114 - gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 158.

  2021_CBS_06388 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 569 - Gedeeltelijk gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 159.

  2021_CBS_06389 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 847 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 160.

  2021_CBS_06390 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 1383 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 161.

  2021_CBS_06391 - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 1748 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 162.

  2021_CBS_06392 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 1873 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 163.

  2021_CBS_06393 - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 1970 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 164.

  2021_CBS_06394 - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 2035 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 165.

  2021_CBS_06395 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 2111 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 166.

  2021_CBS_06396 - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 2239 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 167.

  2021_CBS_06397 - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 2290 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 168.

  2021_CBS_06398 - Rapportering bestuurlijke handhaving Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
 • 169.

  2021_CBS_06399 - Overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor het uitvoeren van allerhande werken aan en in gebouwen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en/of gezondheid - DTWBM/2021/01 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 170.

  2021_CBS_06400 - Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel gelegen Dendermondsesteenweg, Gent - Opheffing

  Goedgekeurd
 • 171.

  2021_CBS_06401 - Vestigingsvergunning voor een privaat bureau voor telecommunicatie, gelegen Sleepstraat, Gent - Opheffing

  Goedgekeurd
 • 172.

  2021_CBS_06402 - Bevelschrift tot betaling - Politie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 173.

  2021_CBS_06403 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van maaltijden tijdens de eindejaarsperiode - 2021/4129 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 174.

  2021_CBS_06404 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van tactische jassen - 21/4110 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 175.

  2021_CBS_06405 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van individuele vuurwapens Glock 26 (GEN5) - 2021/3792 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 176.

  2021_CBS_06406 - Opmaak bestelbonnen voor de dagelijkse werking van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2021 - Verhoging van bestelbonnen en aanmaken nieuwe bon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 177.

  2021_CBS_06407 - Overheidsopdracht van leveringen en diensten - Onderhoudscontracten voor voertuigen en leveren van onderdelen, herstellen en onderhouden van voertuigen van de Politiezone Gent - Verhoging van bestelbonnen en aanleggen nieuwe bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 178.

  2021_CBS_06408 - Overheidsopdracht van diensten - Meerjarige overeenkomst voor het takelen van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - 2019/1507 - Verhoging budget - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 179.

  2021_CBS_06409 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een interventietent en toebehoren - Plaatsen van een bestelling op de raamovereenkomst voor aankoop en huur van tenten - ECO/2018/039 (perceel 1) - van Stad Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 180.

  2021_CBS_06410 - Overheidsopdracht van diensten - Vernietigen van vertrouwelijke documenten - 21/4035 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 181.

  2021_CBS_06411 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van 2 elektrische steps - 2021/2803 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 182.

  2021_CBS_06412 - Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van 2 en 3 december 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 183.

  2021_CBS_06413 - Optreden in rechte - Vorderen van vergoeding voor schade aan verkeerssignalisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 184.

  2021_CBS_06414 - Optreden in rechte - Vorderen van vergoeding voor ambtshalve uitgevoerde werken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 185.

  2021_CBS_06415 - Optreden in rechte - Wanbetaling standplaatsvergoeding frituren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 186.

  2021_CBS_06416 - Optreden in rechte - vorderen van kosten voor betekening van eenzijdige verklaring tot beëindiging van wettelijke samenwoning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 187.

  2021_CBS_06417 - Aanvaarding van het bijzonder legaat van een collectie mineralen, schelpen en sponzen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 188.

  2021_CBS_06418 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor het UP! Fonds voor innovatie-evenementen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2021_CBS_06419 - Subsidie op basis van het UP! fonds voor innovatie-evenementen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 190.

  2021_CBS_06420 - Subsidiereglement Cocreatiefonds 'Collectie van de Gentenaar - creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed' voor periode 2021-2023 - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het "Subsidiereglement Cocreatiefonds 'Collectie van de Gentenaar - creatief (her)gebruik gedigitaliseerd erfgoed' voor de periode 2021-2023" te wijzigen.

  Het subsidiereglement heeft als doel bewoners, organisaties, etc. te stimuleren om gebruik te maken van en actief aan de slag te gaan met de i.h.k.v. het Europese project 'CoGhent - De Collectie van de Gentenaar' digitaal ontsloten erfgoedcollecties.    

  De wijzigingen treden in werking zodra ze door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.

 • 191.

  2021_CBS_06421 - Opzegging van gebruiksovereenkomst voor tijdelijk verblijf in de gemeubelde opvangunit 17B op de Lübecksite in het kader van het project Postmobiel Wonen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 192.

  2021_CBS_06066 - Opzegging van gebruiksovereenkomst voor tijdelijk verblijf in de gemeubelde opvangunit 3B op de Lübecksite in het kader van het project Postmobiel Wonen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 193.

  2021_CBS_06067 - Opzegging van huidige gebruiksovereenkomst & aangaan van nieuwe gebruiksovereenkomst voor tijdelijk verblijf in de gemeubelde opvangunit op de Lübecksite in het kader van het project Postmobiel Wonen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 194.

  2021_CBS_06422 - Toelating voor het plaatsen van peilbuizen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Voormuide ea [P-254172] - Weigering

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een reservatievergunning/domeintoelating te weigeren aan Envirosoil - Siemenslaan 13 8020 Oostkamp voor het uitvoeren van werken in het kader van een bodemonderzoek:

  • plaatsen peilbuizen in Voormuide, Dok Noord 
 • 195.

  2021_CBS_06423 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Hogeweg [P-255009] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, openbare verlichting in Hogeweg

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 22/12/2022.

 • 196.

  2021_CBS_06424 - Toelating voor het plaatsen van peilbuizen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Damaststraat [P-255285] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Group Van Vooren - Industriepark Rosteyne 1 - 9060 Zelzate voor het uitvoeren van werken in het kader van een bodemonderzoek (reservatievergunning/domeintoelating):

  • plaatsen peilbuis in Damaststraat
  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 30/06/2022.
 • 197.

  2021_CBS_06425 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Franklin Rooseveltlaan ea [P-249864] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Franklin Rooseveltlaan, Muinklaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 1 kalenderdag in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 31/12/2022.

 • 198.

  2021_CBS_06426 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Frans Halslaan ea [P-251112] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Frans Halslaan, Kortrijksesteenweg, Pieter van Reyschootlaan, Pieter Pauwel Rubenslaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 01/10/2022.

 • 199.

  2021_CBS_06427 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Geo Verbancklaan ea [P-251111] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Geo Verbancklaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 01/10/2022.

 • 200.

  2021_CBS_06428 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Kongostraat ea [P-251856] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Baudelokaai, Kongostraat, Blekerijstraat, Blekersdijk

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 14 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 02/11/2022.

 • 201.

  2021_CBS_06429 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Kerkuilstraat [P-253510] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; paddenstoel in Kerkuilstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 17/03/2022.

 • 202.

  2021_CBS_06430 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Hemelrijkstraat [P-253345] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen, KOG paal in Hemelrijkstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 1 kalenderdag in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 28/01/2023.

 • 203.

  2021_CBS_06431 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Roderoestraat ea [P-254398] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van waterleidingen; eindverbindingen; huisaansluitingen in Roderoestraat, Bijlokevest, Coupure

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 17 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 20/12/2022.

 • 204.

  2021_CBS_06432 - Toelating voor het plaatsen van peilbuizen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Joost Clemmenstraat [P-255044] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TAUW België nv - Remylaan 4C/3 - 3018 Leuven (Wijgmaal) voor het uitvoeren van werken in het kader van een bodemonderzoek (reservatievergunning/domeintoelating):

  • plaatsen peilbuis in Joost Clemmenstraat
  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 31/05/2022.
 • 205.

  2021_CBS_06433 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Nekkersberglaan [P-255006] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van openbare verlichting, lichtmasten in Nekkersberglaan, Belvedèreweg

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 18 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 24/01/2023.

 • 206.

  2021_CBS_06434 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Biezenstuk ea [P-255265] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, gasleidingen, openbare verlichting, in Biezenstuk, Grijzezustersstraat, Appelstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 27/01/2023.

 • 207.

  2021_CBS_06435 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Spoorwegstraat ea [P-255309] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Spoorwegstraat, Westergemstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 29/11/2022.

 • 208.

  2021_CBS_06436 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Grensstraat [P-255291] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Grensstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 12 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 03/01/2023.

 • 209.

  2021_CBS_06437 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Meesjesstraat ea [P-255296] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Meesjesstraat, Gentseaardeweg, Westergemstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 17 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 29/11/2022.

 • 210.

  2021_CBS_06438 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Morekstraat ea [P-255302] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Morekstraat, Sint-Godelievestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 29/11/2022.

 • 211.

  2021_CBS_06439 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Molenstraat [P-255322] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Molenstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 29/11/2022.

 • 212.

  2021_CBS_06440 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Putstraat ea [P-251323] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Putstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 02/01/2023.

 • 213.

  2021_CBS_06441 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Soenenspark ea [P-256276] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Soenenspark, Schoonzichtstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 02/01/2023.

 • 214.

  2021_CBS_06442 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Soenenspark ea [P-256462] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Soenenspark, Schoonzichtstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 4 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/12/2021 tot 02/01/2023.

 • 215.

  2021_CBS_06443 - Aanpassen van het kruispunt Holisstraat met Elshout te Drongen - Ontwerpplannen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen worden de definitieve ontwerpplannen voor het  aanpassen van het kruispunt Holisstraat met Elshout te Drongen ter goedkeuring voorgelegd.

  (kenmerk: TDWCOL2021/199)

 • 216.

  2021_CBS_06444 - Overheidsopdracht van diensten - studieopdracht voor wegen-, rioleringswerken en omgevingsaanleg in delen van het stadsvernieuwingsproject 'De nieuwe Voorhaven' - 07950/01/00/00 - Bijakte nr 3 - Wijziging van de opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 217.

  2021_CBS_06445 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Scheeplosserstraat - TDW/2021/116 – ID5249 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 218.

  2021_CBS_06446 - Overheidsopdracht van diensten - Mobiliteitscoördinatiecentrum voor de zuidelijke mozaïek van Gent - mobiliteitsontzorging bij bedrijven (concept & realisatie) - pilootproject 2018 - cofinanciering vanuit bedrijven - Wijziging van de opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 219.

  2021_CBS_06447 - Overheidsopdracht van diensten - Mobiliteitscoördinatiecentrum voor de zuidelijke mozaïek van Gent - mobiliteitsontzorging bij bedrijven (concept & realisatie) - pilootproject 2018 - cofinanciering vanuit bedrijven - Goedkeuring rapport 2021 - gunning actieplan 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 220.

  2021_CBS_06448 - Overheidsopdracht van diensten - Opmaak van 2 beheerplannen voor beschermde stadsgezichten: Koninklijke Opera en burgerhuizen en Ketelpoort, Tavernierstraat, Tiebaertsteeg, Nederkouter en Savaanstraat - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 221.

  2021_CBS_06449 - Dotatie 2021 van het IVA Mobiliteitsbedrijf voor de opdrachthoudende vereniging IVAGO - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 222.

  2021_CBS_06450 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Antwerpsesteenweg - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Antwerpsesteenweg op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 223.

  2021_CBS_06451 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gagelstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Gagelstraat goed te keuren.

 • 224.

  2021_CBS_06452 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Oscar Colbrandtstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Oscar Colbrandtstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 225.

  2021_CBS_06453 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Destelbergenstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Destelbergenstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 226.

  2021_CBS_06454 - Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 227.

  2021_CBS_06455 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Coupure - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Coupure op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 228.

  2021_CBS_06456 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -Narcisstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Narcisstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 229.

  2021_CBS_06457 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -Mimosastraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Mimosastraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 230.

  2021_CBS_06458 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -Geraniumstraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Geraniumstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 231.

  2021_CBS_06459 - Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 232.

  2021_CBS_06460 - Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 233.

  2021_CBS_06461 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Brandweerstraat- nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Brandweerstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 234.

  2021_CBS_06462 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Liefkensstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Liefkensstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 235.

  2021_CBS_06463 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Meerkoetlaan - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Meerkoetlaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 236.

  2021_CBS_06464 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ijskelderstraat - regularisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ijskelderstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 237.

  2021_CBS_06465 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Maria-Theresiastraat - regularisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Maria-Theresiastraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 238.

  2021_CBS_06466 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Wilgestraat - regularisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Wilgestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 239.

  2021_CBS_06467 - Omgevingsvergunning OMV_2020164323 - afwijking plaatsing hemelwaterput - Rabotstraat 82, Gent

  Goedgekeurd

  We stellen voor aan het college van burgemeester en schepenen om, op verzoek van de bouwheer, in de stedenbouwkundige vergunning nr. OMV_2020164323 van 15 april 2021 de  verplichte plaatsing van een hemelwaterput te schrappen.

 • 240.

  2021_CBS_06468 - OMV_2021137651 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning - zonder openbaar onderzoek - Arthur Van Laethemstraat 20, 9050 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een woning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 25 december 2021

  • Aanvrager: de heer Igor IDZIEJCZAK
  • Adres: Arthur Van Laethemstraat 20, 9050 Gent (afd. 22) sectie B 171/2 C

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 241.

  2021_CBS_06469 - Opname van de gebouwen te Hoogmeers 50 en Hoogmeers 52 in het vergunningenregister als vergund geachte eengezinswoningen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 242.

  2021_CBS_06470 - OMV_2021153983 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het na-isoleren en afwerken met sierpleister van gevel op perceelgrens - zonder openbaar onderzoek - Overreke 18, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het na-isoleren en afwerken met sierpleister van gevel op perceelgrens
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: ASSURIMMO nv en mevrouw Laurence Beeken
  • Adres: Overreke 18, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2735 P2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 243.

  2021_CBS_06471 - OMV_2021134768 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een buitennoodtrap ter hoogte van het nieuwe auditorium in de kapel - met openbaar onderzoek - Beekstraat 1, 9030 Mariakerke - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen van een buitennoodtrap ter hoogte van het nieuwe auditorium in de kapel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 29 december 2021

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: LUCA School of Arts vzw
  • Adres: Beekstraat 1, 9030 Mariakerke (afd. 27) sectie A 1125 C en (afd. 27) sectie A 1127 F

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 244.

  2021_CBS_06472 - OMV_2021155342 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een terras - zonder openbaar onderzoek - Bronstijdweg 18, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanleggen van een terras
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Tomas Ruys
  • Adres: Bronstijdweg 18, 9000 Gent (afd. 12) sectie M 194 H

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

   

   

 • 245.

  2021_CBS_06473 - OMV_2021130180 - aanvraag omgevingsvergunning voor combiparking Merelbeke - het bouwen van een fietsenstalling - met openbaar onderzoek - Merelbekestationplein 15, 9050 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: combiparking Merelbeke - het bouwen van een fietsenstalling
  • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 16 december 2021

  • Aantal bezwaren: 1 bezwaar. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)

  • Aanvrager: De Werkvennootschap nv en mevrouw Karolien Bulkmans
  • Adres: Merelbekestationplein 15, 9050 Gent (afd. ) sectie A 426/2 A en (afd. 23) sectie B 520/2 B

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies.

   

   

 • 246.

  2021_CBS_06474 - OMV_2021145413 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe diensttrap in een bestaand handelspand - zonder openbaar onderzoek - Veldstraat 10, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen van een nieuwe diensttrap in een bestaand handelspand
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: P&C Vastgoed België bv
  • Adres: Veldstraat 10, 9000 Gent (afd. 3) sectie C 113 D

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 247.

  2021_CBS_06475 - OMV_2021158440 - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 13 sparren en het planten van 13 kerselaars en 8 beuken/eik - zonder openbaar onderzoek - Veldekensstraat, 9041 Oostakker - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het rooien van 13 sparren en het planten van 13 kerselaars en 8 beuken/eik
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 26 december 2021

  • Aanvrager: Thomas Vervecken
  • Adres: Veldekensstraat , 9041 Oostakker (afd. 17) sectie C 170/2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 248.

  2021_CBS_06476 - OMV_2021161685 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een amberboom - zonder openbaar onderzoek - Julius Vuylstekestraat 9, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het rooien van een amberboom
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 26 december 2021

  • Aanvrager: Ewoud Raeman
  • Adres: Julius Vuylstekestraat 9, 9040 Gent (afd. 18) sectie B 124 P2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

   

   

 • 249.

  2021_CBS_06477 - Verkavelingsvergunning OMV_2021099398- Attest verkoop percelen – Adolf Lootensstraat 19, Drongen

  Goedgekeurd

  Voorwerp van aanvraag: attest verkoop percelen
  Aanvrager: Luc Verstraete
  Adres perceel: Adolf Lootensstraat 19, 9031 Drongen
  Kadastrale gegevens: (afd. 27) sectie D nrs. 279C en 281F

 • 250.

  2021_CBS_06478 - OMV_2021159213 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen - zonder openbaar onderzoek - Poperingestraat 76, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het rooien van twee bomen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: de heer Duran Yaman
  • Adres: Poperingestraat 76, 9000 Gent (afd. 10) sectie K 169 T

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 251.

  2021_CBS_06479 - OMV_2021148685 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Spijkstraat 113-117, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een rijwoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 12 december 2021

  • Aanvrager: de heer Mustafa Disli
  • Adres: Spijkstraat 113-117, 9000 Gent (afd. 7) sectie G 884 N5

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 252.

  2021_CBS_06480 - OMV_2021151487 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwingswerken naar de oorspronkelijke situatie van handelspand en eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Wondelgemstraat 25, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de verbouwingswerken naar de oorspronkelijke situatie van handelspand en eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Ali Gok - Yonca Aydin
  • Adres: Wondelgemstraat 25, 9000 Gent (afd. 10) sectie K 70 Y4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 253.

  2021_CBS_06481 - OMV_2021150528 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van voor- en zijgevel - zonder openbaar onderzoek - Abrahamstraat 1 en 1A, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het renoveren van voor- en zijgevel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Sven Stroo
  • Adres: Abrahamstraat 1 en 1A, 9000 Gent (afd. 15) sectie F 3106 C

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 254.

  2021_CBS_06482 - OMV_2021152982 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dubbelzijdig publiciteitsbord op de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Langemunt 53, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen van een dubbelzijdig publiciteitsbord op de voorgevel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Kris Van de Mierop
  • Adres: Langemunt 53, 9000 Gent (afd. 2) sectie B 1815 A

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 255.

  2021_CBS_06483 - OMV_2021153030 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van verlichte publiciteit - zonder openbaar onderzoek - Voetweg 66, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen van verlichte publiciteit
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Arteveldehogeschool vzw
  • Adres: Voetweg 66, 9000 Gent (afd. 5) sectie E 475 G

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 256.

  2021_CBS_06484 - OMV_2021152899 K - aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie voor het renoveren van de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Eendrachtstraat 54, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: regularisatie voor het renoveren van de voorgevel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: de heer Mahmut Kizilmese
  • Adres: Eendrachtstraat 54, 9000 Gent (afd. 11) sectie L 15 L12

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 257.

  2021_CBS_06485 - OMV_2021159981 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Désiré Toeffaertstraat 25, 9050 Gentbrugge - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 25 december 2021

  • Aanvrager: mevrouw Liesbet Vandenbussche
  • Adres: Désiré Toeffaertstraat 25, 9050 Gentbrugge (afd. 22) sectie B 247 C5

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 258.

  2021_CBS_06486 - OMV_2021151457 K - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Moriaanstraat 31 en 33, 9050 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 17 december 2021

  • Aanvrager: de heer Jan van de Keere
  • Adres: Moriaanstraat 31 en 33, 9050 Gent (afd. 23) sectie B 349 S7

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 259.

  2021_CBS_06487 - OMV_2021153587 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Snoekstraat 51, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: de heer werner Van Cauwenberge
  • Adres: Snoekstraat 51, 9000 Gent (afd. 11) sectie L 21 Y20

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 260.

  2021_CBS_06488 - OMV_2021160100 R - aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een terras - zonder openbaar onderzoek - Bronstijdweg 20, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: aanleggen van een terras
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 27 december 2021

  • Aanvrager: Benjamin Van Bel
  • Adres: Bronstijdweg 20, 9000 Gent (afd. 12) sectie M 194 K

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

   

   

 • 261.

  2021_CBS_06489 - OMV_2021141587 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - met openbaar onderzoek - Kortedreef 23, 9040 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen van een veranda
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 10 januari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Yves Van Puyvelde
  • Adres: Kortedreef 23, 9040 Gent (afd. 18) sectie B 112 B

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 • 262.

  2021_CBS_06490 - OMV_2021138644 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een dakverdieping met 2 dakkapellen - zonder openbaar onderzoek - Stalhof 19, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de uitbreiding van een dakverdieping met 2 dakkapellen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: de heer Dominique Besnier
  • Adres: Stalhof 19, 9000 Gent (afd. 5) sectie E 548 A

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 263.

  2021_CBS_06491 - OMV_2021121361 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de dakverdieping van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Tijgerstraat 5, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van de dakverdieping van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 24 december 2021

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: de heer en mevrouw Jo  Tondeleir - Katrien  Francois
  • Adres: Tijgerstraat 5, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 2730 V7

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 264.

  2021_CBS_06492 - OMV_2021150162 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Liverpoolstraat 13A-15, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: J & V CONSULTING bvba en mevrouw Veerle Michiels
  • Adres: Liverpoolstraat 13A-15, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 3326 F2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 265.

  2021_CBS_06493 - OMV_2021133320 K - aanvraag omgevingsvergunning voor renovatie hoofdgebouw en sloop en herbouw bijgebouw - met openbaar onderzoek - Visserij 68, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: renovatie hoofdgebouw en sloop en herbouw bijgebouw
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 14 december 2021

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Ronald  Demunter - Marie-Irène Van Damme
  • Adres: Visserij 68, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 3640 P3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 266.

  2021_CBS_06494 - OMV_2021131236 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Peerstraat 134, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 24 december 2021

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Koen Moelants
  • Adres: Peerstraat 134, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 827 K2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 267.

  2021_CBS_06495 - OMV_2021152584 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren en bekleden van de voorgevel en zijgevel van 2 woningen (inclusief garage) - zonder openbaar onderzoek - Brusselsesteenweg 410-410D en Lededries 2, 9050 Ledeberg - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het isoleren en bekleden van de voorgevel en zijgevel van 2 woningen (inclusief garage)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: Céline Van Cauwenberghe
  • Adres: Brusselsesteenweg 410-410D en Lededries 2, 9050 Ledeberg (afd. 20) sectie A 172 E5 en (afd. 20) sectie A 172 F5

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 268.

  2021_CBS_06496 - Verkavelingsaanvraag 2003 OO 405/00 - Vrijgave financiële waarborg groenaanleg - Aan de Ratte, Oostakker

  Goedgekeurd

  Voorwerp van aanvraag: vrijgave van de bankwaarborg voor de groenaanleg
  Aanvrager: Gronden DB NV
  Adres perceel: Aan de Ratte te 9041 Gent-Oostakker
  Kadastrale gegevens: 17de afdeling, sectie B, nummers 1334 Z2, 1334 M, 1336 F2, 1336/H2, 1330/A6 (deel), 1335 B (deel), 1335/K (deel) en 1335 H (deel)

 • 269.

  2021_CBS_06497 - OMV_2021148093 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning met een veranda - zonder openbaar onderzoek - Speistraat 32, 9030 Mariakerke - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitbreiden van een woning met een veranda
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Mustafa Bilge
  • Adres: Speistraat 32, 9030 Mariakerke (afd. 29) sectie A 7 K

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 270.

  2021_CBS_06498 - OMV_2021159186 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van een voorgevel met crepi - zonder openbaar onderzoek - Ververijstraat 9, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het isoleren van een voorgevel met crepi
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: Jolien Clauw
  • Adres: Ververijstraat 9, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 173 R

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 271.

  2021_CBS_06499 - OMV_2021158558 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Zingemkouterstraat 23, 9040 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: CITYNEST bvba
  • Adres: Zingemkouterstraat 23, 9040 Gent (afd. 18) sectie B 219 F4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 272.

  2021_CBS_06500 - OMV_2021147565 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een wilg - zonder openbaar onderzoek - Sint-Denijslaan 447, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het vellen van een wilg
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: Dirk Van De Walle
  • Adres: Sint-Denijslaan 447, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 370 C2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 273.

  2021_CBS_06501 - OMV_2021142406 - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Peperstraat 11, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 10 december 2021

  • Aanvrager: de heer Guy Smet
  • Adres: Peperstraat 11, 9000 Gent (afd. 15) sectie F 2939

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 274.

  2021_CBS_06502 - OMV_2021138292 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning naar een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Paviljoenweg 38, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning naar een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: Ward Kenis
  • Adres: Paviljoenweg 38, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 18) sectie B 328 M4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 275.

  2021_CBS_06503 - OMV_2021156549 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Zonnebloemstraat 23, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: Omar Bautista - Marjolein  Matthys
  • Adres: Zonnebloemstraat 23, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 557 P11

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 276.

  2021_CBS_06504 - OMV_2021134208 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het aanpassen van de dakconstructie van een bijgebouw - zonder openbaar onderzoek - Meidoorndreef 1, 9050 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het aanpassen van de dakconstructie van een bijgebouw
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: de heer Bos Debusscher
  • Adres: Meidoorndreef 1, 9050 Gent (afd. 21) sectie A 386 G7

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 277.

  2021_CBS_06505 - OMV_2021149217 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een verhoogde uitbouw bestaande uit een kantoorfunctie met bijhorende backoffice - zonder openbaar onderzoek - Leebeekstraat 3, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van een verhoogde uitbouw bestaande uit een kantoorfunctie met bijhorende backoffice
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: de heer John Vandeleur
  • Adres: Leebeekstraat 3, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 517 F3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 278.

  2021_CBS_06506 - OMV_2021153669 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een aangebouwde carport en een zwembad - zonder openbaar onderzoek - Adriaan Walckiersdreef 12, 9031 Drongen - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het regulariseren van een aangebouwde carport en een zwembad
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: de heer John Van Hacken
  • Adres: Adriaan Walckiersdreef 12, 9031 Drongen (afd. 27) sectie B 201 M4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 279.

  2021_CBS_06507 - OMV_2021144977 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van drie gevels - zonder openbaar onderzoek - Lijnmolenstraat 17, 9040 Sint-Amandsberg- Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het isoleren van drie gevels
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 26 december 2021

  • Aanvrager: Michael Kucin
  • Adres: Lijnmolenstraat 17, 9040 Gent (afd. 18) sectie B 274 S

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 280.

  2021_CBS_06508 - OMV_2021156314 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Jef Crickstraat 6, 9040 Sint-Amandsberg - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het rooien van een boom
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Koenraad Poté
  • Adres: Jef Crickstraat 6, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 512 V2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 281.

  2021_CBS_06509 - OMV_2021153319 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een boom en het renoveren van een eengezinswoning en bijgebouw - zonder openbaar onderzoek - Mattestede 3, 9052 Zwijnaarde - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het vellen van een boom en het renoveren van een eengezinswoning en bijgebouw
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: Steven Vander Linden - Katrien Kesteleyn
  • Adres: Mattestede 3, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie C 564 B2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 282.

  2021_CBS_06510 - OMV_2021158342 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een bestaande steiger en oeververdediging - zonder openbaar onderzoek - Kromme Leie 13, 9051 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het regulariseren van een bestaande steiger en oeververdediging
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 28 december 2021

  • Aanvrager: de heer Nicolas Demeester
  • Adres: Kromme Leie 13, 9051 Gent (afd. 25) sectie A 135 T5

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 283.

  2021_CBS_06511 - OMV_2021104548 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Tijl Uilenspiegelstraat 7, 9050 Gentbrugge - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 4 januari 2022

  • Aanvrager: mevrouw Lieselotte Bommerez
  • Adres: Tijl Uilenspiegelstraat 7, 9050 Gentbrugge (afd. 21) sectie A 595 T

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 284.

  2021_CBS_06512 - OMV_2021133430 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe omheining - met openbaar onderzoek - Groenstraat 349 en 351, 9041 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen van een nieuwe omheining
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 4 januari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Fréderic Mastelinck
  • Adres: Groenstraat 349 en 351, 9041 Gent (afd. 17) sectie B 803 F2 en (afd. 17) sectie B 803 G2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 285.

  2021_CBS_06513 - OMV_2021141152 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Kwakkelstraat 6, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Ali Temel
  • Adres: Kwakkelstraat 6, 9000 Gent (afd. 10) sectie K 246 A4 en (afd. 10) sectie K 247 P

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 286.

  2021_CBS_06514 - OMV_2021141155 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Kwakkelstraat 8, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Ali Temel
  • Adres: Kwakkelstraat 8, 9000 Gent (afd. 10) sectie K 246 Z3 en (afd. 10) sectie K 247 P6

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 287.

  2021_CBS_06515 - OMV_2021143182 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Steenhuisdreef 25, 9031 Drongen - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een halfopen eengezinswoning en het rooien van een boom
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 26 december 2021

  • Aanvrager: Kim Claes - Ineke De Paepe
  • Adres: Steenhuisdreef 25, 9031 Drongen (afd. 27) sectie B 202 T3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 288.

  2021_CBS_06516 - OMV_2021128145 R - aanvraag omgevingsvergunning voor heraanleg voortuin en verharding + nieuwe berging - met openbaar onderzoek - Wildebrake 70, 9041 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: heraanleg voortuin en verharding + nieuwe berging
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 14 december 2021

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Hasan Hasan Cavdarli
  • Adres: Wildebrake 70, 9041 Gent (afd. 17) sectie B 1155 R

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 289.

  2021_CBS_06517 - OMV_2021127392 R - omgevingsaanvraag voor het verkavelen van een grond in 2 loten bestemd voor halfopen bebouwing na het slopen van de bestaande bebouwing en het rooien van een boom - met openbaar onderzoek - Moststraat 9, 9041 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

   

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een grond in 2 loten bestemd voor halfopen bebouwing na het slopen van de bestaande bebouwing en het rooien van een boom
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Uiterste beslissingsdatum: 29 december 2021

  • Aanvrager : MEET-EN EXPERTISEBURO ARPENTA bvba

  • Adres : Moststraat 9, 9041 Gent

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

   

 • 290.

  2021_CBS_06518 - OMV_2021152194 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het toevoegen van een dakterras, het schilderen van de gevel en het vervangen van het buitenschrijnwerk - zonder openbaar onderzoek - Waterkluiskaai 17, 17 - 17A en 17A, 9040 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het toevoegen van een dakterras, het schilderen van de gevel en het vervangen van het buitenschrijnwerk
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Oost West Construct bvba
  • Adres: Waterkluiskaai 17, 17 - 17A en 17A, 9040 Gent (afd. 19) sectie C 1211 R

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 291.

  2021_CBS_06519 - OMV_2021154582 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Violierstraat 83, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 18 december 2021

  • Aanvrager: Studiebureau Haciënda bvba
  • Adres: Violierstraat 83, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 557 Y5

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 292.

  2021_CBS_06520 - OMV_2021160781 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Spitaalpoortstraat 76, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een rijwoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Jonathan Van Neck
  • Adres: Spitaalpoortstraat 76, 9000 Gent (afd. 7) sectie G 879 C5

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 293.

  2021_CBS_06521 - OMV_2021157972 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van een voorgevel met crepi - zonder openbaar onderzoek - Kaarderijstraat 51, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het isoleren van een voorgevel met crepi
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 17 december 2021

  • Aanvrager: Jotka Verlee
  • Adres: Kaarderijstraat 51, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 674 L3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 294.

  2021_CBS_06522 - OMV_2021161680 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een publiciteitsinrichting op een voorgevel (verlichte doosletters) - zonder openbaar onderzoek - Sint-Annaplein 31, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen van een publiciteitsinrichting op een voorgevel (verlichte doosletters)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: Arteveldehogeschool vzw
  • Adres: Sint-Annaplein 31, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 2114 L5

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 295.

  2021_CBS_06523 - OMV_2021157121 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Kaarderijstraat 73, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het renoveren van de voorgevel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: mevrouw Merita Mehmataj
  • Adres: Kaarderijstraat 73, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 676 C3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 296.

  2021_CBS_06524 - OMV_2021154767 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een afdak - zonder openbaar onderzoek - Hoefijzerstraat 15, 9050 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het regulariseren van een afdak
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: mevrouw Fatima Akhayad
  • Adres: Hoefijzerstraat 15, 9050 Gent (afd. 20) sectie A 265 Y6

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 297.

  2021_CBS_06525 - OMV_2021161478 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een dakterras - zonder openbaar onderzoek - Lange Steenstraat 23, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het regulariseren van een dakterras
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 25 december 2021

  • Aanvrager: de heer Stijn De Groote
  • Adres: Lange Steenstraat 23, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 1141 B

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 298.

  2021_CBS_06526 - OMV_2021149053 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 paddelterreinen en het omvormen van een directeurswoning tot deels clubhuis bij het multifunctioneel pand 'Eskimofabriek' - zonder openbaar onderzoek - Wiedauwkaai 23, 24, 25, 25A en 26, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van 4 paddelterreinen en het omvormen van een directeurswoning tot deels clubhuis bij het multifunctioneel pand "Eskimofabriek"
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: de heer Bruno Stas de Richelle
  • Adres: Wiedauwkaai 23, 24, 25, 25A en 26, 9000 Gent (afd. 7) sectie G 227 V2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 299.

  2021_CBS_06527 - OMV_2021120637 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en verbouwen van een herenhuis als meergezinswoning bestaande uit 4 appartementen en een handelsruimte - met openbaar onderzoek - Geldmunt 41, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het renoveren en verbouwen van een herenhuis als meergezinswoning bestaande uit 4 appartementen en een handelsruimte
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 15 december 2021

  • Aantal bezwaren: 1 bezwaar.

  • Aanvrager: COMPAGNIE DELENS BVBA bvba
  • Adres: Geldmunt 41, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 309 F

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 300.

  2021_CBS_06528 - OMV_2021083806 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Jakob Van Caeneghemstraat 25, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 21 december 2021

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Stijn Decloedt
  • Adres: Jakob Van Caeneghemstraat 25, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2266 B

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 301.

  2021_CBS_06529 - OMV_2021149100 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het handelsgelijkvloers tot horecazaak, het plaatsen van een stalen luifel aan de straatgevels en het plaatsen van drie uitschuifbare zonneluifels aan de Petrus de Meyerestraat - zonder openbaar onderzoek - Langestraat 117, 9050 Ledeberg - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van het handelsgelijkvloers tot horecazaak, het plaatsen van een stalen luifel aan de straatgevels en het plaatsen van drie uitschuifbare zonneluifels aan de Petrus de Meyerestraat
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 17 december 2021

  • Aanvrager: de heer Bernd Fink
  • Adres: Langestraat 117, 9050 Ledeberg (afd. 20) sectie A 131 S2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 302.

  2021_CBS_06530 - OMV_2021159114 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Damstraat 16, 9030 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 28 december 2021

  • Aanvrager: Peter Rusch - Hannelore Van de Wiele
  • Adres: Damstraat 16, 9030 Gent (afd. 29) sectie A 498 Y3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 303.

  2021_CBS_06531 - OMV_2021157465 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van 2 meergezinswoningen naar 2 eengezinswoningen - zonder openbaar onderzoek - Maaltebruggestraat 219, 219A, 221 en 221A, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van 2 meergezinswoningen naar 2 eengezinswoningen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 25 december 2021

  • Aanvrager: CITYNEST bvba
  • Adres: Maaltebruggestraat 219, 219A, 221 en 221A, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 566 W en (afd. 9) sectie I 566 V

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 304.

  2021_CBS_06532 - OMV_2021142841 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanleggen van een zwembad
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 10 januari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Stijn Vanderkimpen
  • Adres: François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 521 V4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 305.

  2021_CBS_06533 - OMV_2021010344 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning met 6 woonentiteiten - zonder openbaar onderzoek - Zwijnaardsesteenweg 572, 574, 576, 578, 580 en 582, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een meergezinswoning met 6 woonentiteiten
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 december 2021

  • Aanvrager: ORIDHE bvba
  • Adres: Zwijnaardsesteenweg 572, 574, 576, 578, 580 en 582, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 689 B2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 306.

  2021_CBS_06534 - OMV_2021158059 - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (9 woonentiteiten), een fietsenstalling, het rooien van 2 bomen en het uitvoeren van omgevingsaanleg - zonder openbaar onderzoek - Foreestelaan , 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning (9 woonentiteiten), een fietsenstalling, het rooien van 2 bomen en het uitvoeren van omgevingsaanleg
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 26 december 2021

  • Aanvrager: ALIDES REAL ESTATE INVESTMENT AND MANAGEMENT nv
  • Adres: Foreestelaan , 9000 Gent (afd. 8) sectie H 750 C

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 307.

  2021_CBS_06535 - OMV_2021177694 R - melding voor het plaatsen van een veranda - Julienne De Vetterstraat 29, 9030 Mariakerke - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen van een veranda
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: Kim Keyaert
  • Adres: Julienne De Vetterstraat 29, 9030 Mariakerke (afd. 29) sectie A 614 X3

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 308.

  2021_CBS_06536 - OMV_2021147392 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver met bijhorende verhardingen, de bouw van een fietsenberging en het regulariseren van een tuinberging - zonder openbaar onderzoek - Bredestraat 75, 9041 Oostakker - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de aanleg van een zwemvijver met bijhorende verhardingen, de bouw van een fietsenberging en het regulariseren van een tuinberging
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 december 2021

  • Aanvrager: Jeroen De Wael - Tine Vanhoutte
  • Adres: Bredestraat 75, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie A 1309 P en (afd. 17) sectie A 1312 X

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 309.

  2021_CBS_06537 - OMV_2021139555 R - aanvraag omgevingsvergunning voor terrasoverkapping aangebouwd aan de garage - met openbaar onderzoek - Molzelebilk 44, 9041 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: terrasoverkapping aangebouwd aan de garage
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 3 januari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: mevrouw Greet Luyten
  • Adres: Molzelebilk 44, 9041 Gent (afd. 17) sectie A 1363 H

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 310.

  2021_CBS_06538 - OMV_2021130903 - Weigering omgevingsaanvraag voor het verkavelen van een grond in 4 loten bestemd voor eengezinswoningen na het slopen van de bestaande bebouwing - met openbaar onderzoek - Alfons Braeckmanlaan 375, 9040 Sint-Amandsberg - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

   

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een grond in 4 loten bestemd voor eengezinswoningen na het slopen van de bestaande bebouwing
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Uiterste beslissingsdatum: 4 januari 2022

  • Aanvrager : de heer Guy Van de Velde

  • Adres : Alfons Braeckmanlaan 375, 9040 Sint-Amandsberg

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

   

 • HD 1.

  2021_CBS_06559 - OMV_2021112789 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de reconversie van kantoorgebouwen - met openbaar onderzoek - Bomastraat 10, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de reconversie van kantoorgebouwen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 14 december 2021

  • Aantal bezwaren: 7 bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Charly Schutte en 'T ZONNEHUISJE bvba
  • Adres: Bomastraat 10, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2856 M2 en (afd. 1) sectie A 2856 L2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 311.

  2021_CBS_06539 - Indienen van een verzoek tot nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het besluit van de deputatie van 28 oktober 2021 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het uitvoeren van een aantal wijzigingen aan de reeds vergunde omgevingsvergunning OMV_2018096026 (OMV_ 2021064363) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 312.

  2021_CBS_06540 - Inname van het openbaar domein – Alfons Biebuycklaan en omliggende straten in Gentbrugge - voor de organisatie van een Lampionnentocht op 17/12/2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan het Sint-Gregoriuscollege, Alfons Biebuycklaan 24, 9050 Gentbrugge, het gebruik van de Alfons Biebuycklaan en omliggende straten in Gentbrugge voor de organisatie van een Lampionnentocht toe te staan op 17/12/2021.

  Het betreft een evenement in openlucht met geluidsuitzendingen. Daarvoor gelden de standaardvoorwaarden.

   Er wordt voorgesteld toestemming te verlenen om daarbij gedistilleerde dranken te schenken.

 • 313.

  2021_CBS_06541 - Collegebesluit van 25 november 2021 betreffende de inname van het openbaar domein voor de organisatie van een Lampionnentocht op 17/12/2021 in de Alfons Biebuycklaan en omliggende straten in Gentbrugge - Intrekking

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om het collegebesluit 2021_CBS_05692 van 25 november 2021 betreffende de inname van het openbaar domein voor de organisatie van een Lampionnentocht op 17/12/2021 in de Alfons Biebuycklaan en omliggende straten in Gentbrugge in te trekken.

 • 314.

  2021_CBS_06542 - Standplaats per abonnement - markt Ledebergplein op zondag - uitbreiding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 315.

  2021_CBS_06543 - Standplaats per abonnement - markt Ledebergplein op zondag - toewijzing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 316.

  2021_CBS_06544 - Voorafgaande machtiging voor ambulante activiteiten op privaat domein - Poolse Winglaan - Sint-Denijs-Westrem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 317.

  2021_CBS_06545 - Toewijzing standplaats per abonnement voor ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten - Ledebergplein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 318.

  2021_CBS_06546 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen - lijst 2021 / deel 6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 319.

  2021_CBS_06547 - Gratis starten voor ondernemingen te Gent - Terugbetaling van het inschrijvingsrecht bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen - lijst 10 gratis starten 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 320.

  2021_CBS_06548 - Subsidieaanvraag in het kader van het Subsidiereglement voor 1 op 1 begeleiding en Doorzetterscontract voor periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022 - dossiernummer DZC-204-0921-21 - Onontvankelijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 321.

  2021_CBS_06549 - Subsidieaanvraag in het kader van het Subsidiereglement voor 1 op 1 begeleiding en Doorzetterscontract voor periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022 - dossiernummer DZC-210-1018-21 - Onontvankelijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 322.

  2021_CBS_06550 - Verlenen van een toelage ter verfraaiing van handelspanden - Klossestraat - 658-1411-21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 323.

  2021_CBS_06551 - Doorzetterscontract voor ondernemingen - aanvragen en doorzetterscontracten geadviseerd door de jury van 18/11/2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 324.

  2021_CBS_06552 - Doorzetterscontract voor ondernemingen - aanvragen en doorzetterscontracten geadviseerd door de jury van 18/11/2021 - Dossiernummer DZC-202-0915-21 - Weigering

  Goedgekeurd
 • 325.

  2021_CBS_06553 - Verlenen van een toelage ter verfraaiing van handelspanden - Klein Turkije - 659-2611-21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 326.

  2021_CBS_06554 - Signaal 'banken minder toegankelijk en klantvriendelijk' uit de jaarlijkse Signalenbundel - Standpunt Stad Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 327.

  2021_CBS_06555 - Subsidie op basis van het reglement voor een subsidie aan startende ondernemers – (starterscontract) - Aanvraag 16042021 - Weigering

  Goedgekeurd
 • 328.

  2021_CBS_06556 - IT-toelagen 2021 van Stad Gent aan resp. EVA vzw's Muziekcentrum De Bijloke en De Centrale mbt tussenkomst in gezamenlijke kosten District09 supplement - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 329.

  2021_CBS_06557 - IT-toelagen 2021 van Stad Gent aan AGB Kunsten en Design en AGB Erfgoed mbt tussenkomst in de kosten mbt District09 supplement - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 330.

  2021_CBS_06558 - IT-toelagen 2021 van Stad Gent aan EVA vzw Sodigent mbt tussenkomst in gezamenlijke kosten District09 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2021_CBS_06559 - OMV_2021112789 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de reconversie van kantoorgebouwen - met openbaar onderzoek - Bomastraat 10, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Aanvaard

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de reconversie van kantoorgebouwen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 14 december 2021

  • Aantal bezwaren: 7 bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Charly Schutte en 'T ZONNEHUISJE bvba
  • Adres: Bomastraat 10, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2856 M2 en (afd. 1) sectie A 2856 L2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • HD 2.

  2021_CBS_06560 - Collegebesluit nr. 2021_CBS_05533 van 25 november 2021 Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van Covid 19 - Wijziging

  Aanvaard

  Aan het college wordt gevraagd om het collegebesluit nr 2021_CBS_05533 Afwijking van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' omwille van Covid 19 te wijzigen.