Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 09/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams College Burgemeester & Schepenen

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst
Staf

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid
Lokaal sociaal beleid - Directiesecretariaat

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Beheer en Ondersteuning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Bibliotheek

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief

Vredeshuis

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Annelies Storms

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - T&O

Talent en Ontwikkeling

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Economie

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Staf Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies

Departement Welzijn en Samenleving

Thematische hulp - Beleidscel POOW

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Economie
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

N.E.S.T.
Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1
Fiets

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Financiën

Team Cultuur en Welzijn
Team Facility en Medewerkers

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst