Terug college van burgemeester en schepenen

do 23/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams college van burgemeester en schepenen

Mededeling algemeen directeur

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Bibliotheek
Cultuurdienst
Staf

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
cel erediensten

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Annelies Storms

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst FM Themagebouwen
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen

Departement Gezondheid en Zorg

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
Dienst Economie
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Dienst Communicatie

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen
HRM

Algemeen Directeur

Kabinet van de Algemeen Directeur

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Straatparkeren
N.E.S.T.
Parkeergebouwen
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 2
Fiets

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Projectbureau Ruimte
Staf

Departement Stadsbouwmeester

Diensten van de Stadsbouwmeester

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Financiën

Team Wonen, werk en ruimte

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Sportdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst