Terug college van burgemeester en schepenen

do 16/12/2021 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams College Burgemeester & Schepenen

Mededeling algemeen directeur

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid
Dienst Ontmoeten en Verbinden

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief

Vredeshuis

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Annelies Storms

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Welzijn - team FM

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Departement HR - T&O

Talent en Ontwikkeling

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Team DOJO
Team Cultuur en Welzijn

Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Dienst Communicatie

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Staf Strategie en Organisatie

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Projectbureau Ruimte
Groendienst

IVA Mobiliteitsbedrijf

Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 2
Fiets
Parkeergebouwen
Circuleren 1

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Milieu en Klimaat

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief

Archief Gent

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Financiën

Team Wonen, werk en ruimte

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
Onderwijscentrum Gent
Staf

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst