Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00973 - Eindrapport 'Evaluatie speelstraten Gent' - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00973 - Eindrapport 'Evaluatie speelstraten Gent' - Kennisneming 2022_CBS_00973 - Eindrapport 'Evaluatie speelstraten Gent' - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, ยง1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2023 bestaan de Gentse Speelstraten 20 jaar. Het goede moment om te onderzoeken of we nog op het juiste pad zitten.
Een extern bureau, Tridée, Quellinstraat 6 2018 Antwerpen, onderzoekt of er nog voldoende gedragenheid is bij de Gentenaar en waar we in de toekomst kunnen/moeten op inzetten. 

Het bureau evalueert en analyseert:

- Het aantal en de inhoud van de meldingen
- De procedure tot het bekomen van een speelstraat
- De communicatie / ondersteuning geboden door de Jeugddienst
- Workshops met betrokken stadsdiensten
- Observaties op de speelstraten.

Tridée startte het voortraject in 2019 met het oog observaties in paas- en zomervakantie van 2020. Door de coronapandemie werden die observaties met 1 jaar uitgesteld. De onderzoeksresultaten werden in december 2021 voorgesteld aan collega stadsdiensten en externe tijdens een Webinar.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het eindrapport 'Evaluatie speelstraten Gent' wordt voor kennisneming voorgelegd.

De huidige onderzoeksresultaten brengen nog geen veranderingen in het speelstraatbeleid.
Mogelijke wijzigingen zullen onderdeel zijn van een aparte/toekomstige besluitvorming. 

Activiteit

AC34059 Uitbouwen jeugdruimtebeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het eindrapport 'Evaluatie speelstraten Gent', opgemaakt door Tridée, Quellinstraat 6, 2018 Antwerpen.


Bijlagen

  • Eindrapport