Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00829 - Antwoord aan de Jeugdraad betreffende haar advies over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00829 - Antwoord aan de Jeugdraad betreffende haar advies over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag - Goedkeuring 2022_CBS_00829 - Antwoord aan de Jeugdraad betreffende haar advies over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van de recente gevallen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag die in de media verschenen, ontvingen de burgemeester en schepen Decruynaere op 16/12/2021 een spontaan advies van de Jeugdraad  met vragen en suggesties over de lokale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ter goedkeuring bijgevoegd een geco├Ârdineerd antwoord op deze vragen en suggesties, met input van Dienst Preventie voor Veiligheid, Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Lokale Politie Gent en Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.

Activiteit

AC35147 Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed het antwoord op het advies van Jeugdraad Gent over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Antwoord van de Stad