Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00983 - Indiening van het project 'Vernieuwen klokkenstoel Sint-Niklaaskerk te Gent' bij FSC België voor de FSC Project Awards 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:05
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00983 - Indiening van het project 'Vernieuwen klokkenstoel Sint-Niklaaskerk te Gent' bij FSC België voor de FSC Project Awards 2021 - Goedkeuring 2022_CBS_00983 - Indiening van het project 'Vernieuwen klokkenstoel Sint-Niklaaskerk te Gent' bij FSC België voor de FSC Project Awards 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via de ‘FSC® Project Awards’ wil FSC België, de Belgische vertegenwoordiger van de internationale Forest Stewardship Council (FSC - een internationale non-profit organisatie die streeft naar duurzaam bosbeheer wereldwijd) en FSC aanspreekpunt voor België, projecten waarin FSC gecertificeerd hout gebruikt werd volop in de kijker zetten. Na de eerste twee edities in 2015 en 2018, worden de 2021-awards binnenkort terug uitgereikt.

Elk project waarin gekozen wordt voor FSC gecertificeerde houtproducten draagt bij aan het behoud van bossen en een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd. Steeds meer opdrachtgevers, architecten en studiebureaus of bouwbedrijven kiezen dan ook bewust voor gecertificeerd hout in hun projecten. 

Via de ‘FSC Project Awards’ wil FSC België voorbeeldprojecten in de kijker zetten in 4 verschillende categorieën: de categorie "buiteninfrastructuur", "projectbouw", "publiek gebouw" en "particulier project". Hiermee willen ze aantonen dat bouwen met FSC hout zeker en vast een dagelijkse realiteit kan zijn, en uiteraard hopen ze hiermee andere actoren ook aan te zetten om ook te kiezen voor FSC gecertificeerd hout.

Per categorie zullen 3 finalisten en één uiteindelijke winnaar door een jury aangeduid worden. De prijzen worden uitgereikt begin 2022. Een precieze datum volgt nog.

De procedure is als volgt:

  • Deadline indiening: de termijn om in te dienen werd verlengd tot 31 januari 2022.
  • Timing realisatie project: het project werd gerealiseerd na september 2018 en is reeds opgeleverd, of zal minstens qua houttoepassingen opgeleverd zijn eind december 2021.
  • Noodzakelijke informatie over het project: naast gegevens rond locatie en betrokken partijen (opdrachtgever, architect, uitvoerder(s), ...) dient te worden aangegeven welke FSC gecertificeerde houtproducten in het project gebruikt werden/worden. Minstens een 3-tal goede foto's zijn eveneens wenselijk. Bijkomende informatie over het project, innovatief houtgebruik of andere bouwtoepassingen zijn ook een plus.
  • Maximum twee projecten per indiener: elke indiener kan maximaal twee verschillende projecten indienen. Dit betekent niet dat de indiener niet ook nog 'betrokken partij' kan zijn in projecten die door anderen worden ingediend.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Facility Management Vastgoed, cel erediensten, stelt voor om 'het vernieuwen van de klokkenstoel van de Sint-Niklaaskerk te Gent'  in te dienen voor de FSC Project Awards 2021 in de hoop als voorbeeldproject voor het gebruik van FSC gecertificeerd hout uitgelicht te worden. 

De klokkenstoel van de Sint-Niklaaskerk bevindt zich op een hoogte van ca. 60 meter en wordt er door het ontbreken van galmberden in de raamopeningen blootgesteld aan de weersomstandigheden, zowel regen als wind.  Dat zorgt ervoor dat regenwater via de windscheuren in de kern van het hout terechtkomt. Bij de opbouw van de klokkenstoel in de jaren 60 werd eikenhout gebruikt dat eveneens werd geschilderd. Door de verflaag worden verdamping en uitdroging bemoeilijkt, waardoor er een rottingsproces optreedt. Maar ook zonder de schilderlagen blijven de windscheuren in de massa van het hout langer nat wat zorgt voor aantasting. Houtborende insecten profiteren van deze situatie en tasten het hout aan. 

Om deze problematiek te vermijden in de toekomst werd voor het vernieuwen van de klokkenstoel gekozen voor tropisch hardhout Azobé, dat veel toepassingen kent in de waterbouw en daar zijn duurzaamheid al heeft bewezen. 

Azobé (Lophira alata) is afkomstig van West-Afrika en wordt FSC gecertificeerd. 

Het heeft een sterkteklasse D70 (NEN 6760). De volumieke massa bedraagt 900 kg/m3. 

Water en de in Europa gekende houtborende insecten maken hier geen kans. 

Door het vernieuwen van de klokkenstoel kunnen de klokken opnieuw luiden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de indiening bij FSC België van het project "Vernieuwen klokkenstoel van de Sint-Niklaaskerk te Gent" voor de FSC Project Awards 2021.


Bijlagen

  • project - vernieuwen klokkenstoel Sint-Niklaaskerk - FSC Project Awards 2021