Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00870 - Vernieuwen van de openbare verlichtingsarmaturen door nieuwe Interactieve LED-armaturen in de Vlierstraat en Bommelstraat te Gent (OV22-A40) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00870 - Vernieuwen van de openbare verlichtingsarmaturen door nieuwe Interactieve LED-armaturen in de Vlierstraat en Bommelstraat te Gent (OV22-A40) - Goedkeuring 2022_CBS_00870 - Vernieuwen van de openbare verlichtingsarmaturen door nieuwe Interactieve LED-armaturen in de Vlierstraat en Bommelstraat te Gent (OV22-A40) - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit) van 19 november 2010;
  • Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2004, betreffende de verkoop van het openbare verlichtingsnet aan IMEWO, met uitzondering van armaturen, lampen, palen en steunen die eigendom blijven van de stad;
  • Het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2009 inzake de goedkeuring van het Lichtplan Gent II.

Voorgestelde uitgaven

€ 16.230,37

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In synergie met wegeniswerken werd geopteerd de oude conventionele openbare verlichting te vervangen door een energiezuinigere LED-variant

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor het vernieuwen van de bestaande verlichtingsarmaturen door nieuwe standaard interactieve LED-armaturen in de Vlierstraat en Bommelstraat te Gent werd door Fluvius het dossier 358136-offe/MV met plan OV 358136 opgemaakt.

De werken omvatten

  1. Het wegnemen van bestaande steunen en armaturen 
  2. Het plaatsen nieuwe steunen met interactieve LED-armaturen
     

Detailberekening van de aanvraag voor nieuwe verlichting
Aansluiting OV op het net: 14 stuks
Materiaal palen en steunen: 14 stuks
Plaatsen palen/steunen: 14 stuks
Materiaal verlichtingstoestellen: 14 stuks
Plaatsen verlichtingstoestellen: 14 stuks 


Gedetailleerde beschrijving van het gekozen materiaal 

Aantal

Technische specificaties

Kleur

Palen en steunen

14 stuks

Montage armatuur op gevel met gevelsteun

7016

Armaturensarmaturen

14 stuks

SCHREDER_TECEO_S_3000K_5248_4000LM_Nema

7016


De geraamde kostprijs op basis van de door IMEWO opgemaakte kostenraming Fluvius 358136-offe/MV van 10 december 2021 bedraagt: 13.413,53 euro + 2.816,84 euro (21% btw) = 16.230,37 euro.

Het huidig opgesteld vermogen bedraagt 972W het nieuw opgesteld vermogen bedraagt 504W wat neerkomt op een minverbruik van 1.940,33 kWh/jaar of een minverbruikskost van 310,45 euro/jaar.

De nieuwe installatie dient klaar te staan om gedimd of gedoofd te kunnen worden in het kader van verdere REG acties.

De toestellen die ons worden voorgesteld in de offerte, zijn de toestellen die momenteel het best geschikt zijn voor het project. Mocht evenwel bij de effectieve aanvang van het project blijken dat er ondertussen beter geschikte toestellen worden aangeboden door de leveranciers, dan zal Imewo ons deze voorstellen in een nieuwe offerte. Dit moet ons toelaten de openbare verlichting in dit project uit te voeren volgens de nieuwste verlichtingstechnieken.

Dit besluit wordt overgemaakt aan Fluvius.

Door Fluvius worden bewonersbrieven verspreid.

Overzicht van de uitgaven


Dienst*

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgetplaats

349129200

Categorie*

I

2022

€ 16.230,37 

Totaal

€ 16.230,37 

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed het vernieuwen van de bestaande verlichtingsarmaturen door nieuwe standaard interactieve LED-armaturen in de Vlierstraat en Bommelstraat te Gent door Imewo die als distributienetbeheerder instaat voor het beheer en de exploitatie van het openbare verlichtingsnet op het Gentse grondgebied, voor de geraamde kostprijs van 13.413,53 euro + 2.816,84 euro (21% btw) = 16.230,37 euro. (kenmerk Fluvius 358136-offe/MV)


Bijlagen

  • Brief + offerte
  • Plan