Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_01008 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent - Rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Isabelle Heyndrickx

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01008 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent - Rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_01008 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent - Rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Besluit van 1 juni 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de beslissingsbevoegdheid inzake het huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent, artikel 1 ยง 5.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Besluit van 1 juni 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de beslissingsbevoegdheid inzake het huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2017 werd beslist de beslissingsbevoegdheid inzake het Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de stadssecretaris.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld: 

§1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om huisnummers (al dan niet) toe te kennen, te wijzigen of te schrappen, op aanvraag of ambtshalve, (zoals bepaald in artikel 5 §1 van het Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent) aan de stadssecretaris.

§ 2. Het college van burgemeester en schepenen blijft evenwel bevoegd om te beslissen over het bezwaarschrift dat kan worden ingediend door een aanvrager of eigenaar die niet akkoord gaat met de beslissing vermeld in §1 (zoals bepaald in artikel 5 §7 van het Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent).

§ 3. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent.

§ 4. De aan de stadssecretaris gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

§ 5. De stadssecretaris rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheid.

 

De subdelegatie werd gegeven bij secretarisbesluit van 8 juni 2017. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan de volgende personeelsleden van de Dienst Burgerzaken:

 1. mevrouw Elise Nijskens, directeur-manager;
 2. de heer Filip De Brabander, hoofdadministratief medewerker;
 3. mevrouw Katleen Van Hoecke, hoofdadministratief medewerker;
 4. mevrouw Leila Zerrouk, hoofdadministratief medewerker;
 5. mevrouw Roselien De Smaele, administratief medewerker;
 6. de heer Bram Pauwels, administratief medewerker;
 7. mevrouw Martine De Smedt, administratief medewerker;
 8. de heer Philippe Bouckenooghe, administratief medewerker;
 9. mevrouw Katrien Van Couter, administratief medewerker;
 10. mevrouw Michèle Bral, administratief medewerker;
 11. mevrouw Elske Van Wiemeersch, administratief medewerker;
 12. mevrouw Nicole Heirbrandt, administratief medewerker;
 13. mevrouw Veerle Slock, administratief medewerker;
 14. mevrouw Chantal Van Stuyn, administratief medewerker;
 15. mevrouw Marie-Claire Ardinois, administratief medewerker;
 16. mevrouw Anneke Colpaert, administratief medewerker;
 17. mevrouw Stephanie Roelandt, administratief medewerker;
 18. en hun plaatsvervangers,

onder de volgende voorwaarden:

§ 1. Bij het uitvoeren van de bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent.

§ 2. De door deze delegatie bevoegde personen rapporteren zesmaandelijks aan de stadssecretaris over de uitoefening van deze bevoegdheid op basis van het daartoe voorziene sjabloon.


Er werden een aantal wijzigingen in de werkpaketten van de Dienst Burgerzaken doorgevoerd. Naar aanleiding hiervan werd de subdelegatie gewijzigd door de algemeen directeur op 15 februari 2021 en werd gedelegeerd aan de volgende personeelsleden van de Dienst Burgerzaken:

 1. mevrouw Glauke Vanwonterghem, directeur;
 2. de heer Filip De Brabander, hoofdadministratief medewerker;
 3. mevrouw Katleen Van Hoecke, hoofdadministratief medewerker;
 4. mevrouw Leila Zerrouk, hoofdadministratief medewerker;
 5. de heer Philippe Bouckenooghe, administratief medewerker;
 6. mevrouw Roselien De Smaele, administratief medewerker;
 7. mevrouw Julie Verniers, administratief medewerker;
 8. mevrouw Sarina Porrez, administratief medewerker;
 9. mevrouw Christina Lauwaet, administratief medewerker;
 10. mevrouw Leen Arnaut, administratief medewerker;
 11. de heer Bram Pauwels, administratief medewerker;
 12. mevrouw Sengül Aydin, administratief medewerker;
 13. mevrouw Sofie Fauconnier, administratief medewerker;
 14. mevrouw Katrien Van Couter, administratief medewerker;
 15. mevrouw Veerle Slock, administratief medewerker;
 16. mevrouw Anneke Colpaert, administratief medewerker;
 17. mevrouw Ellen De Meyere, administratief medewerker;
 18. mevrouw Inge Bauters, administratief medewerker

en hun plaatsvervangers.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

Gedurende 2021 werden in totaal 437 huisnummers toegekend, gewijzigd of geschrapt op aanvraag of ambtshalve.

Een overzicht is opgenomen in bijlage.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bijgevoegde rapport van de Dienst Burgerzaken over de uitoefening gedurende 2021 van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid inzake het toekennen, wijzigen en schrappen van huisnummers, op aanvraag of ambtshalve.


Bijlagen

 • rapportering delegatie huisnummering 2021