Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00974 - Deelname aan de Buitenspeeldag 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00974 - Deelname aan de Buitenspeeldag 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_00974 - Deelname aan de Buitenspeeldag 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke woonomgeving, en anderzijds openbare besturen en ouders stimuleert om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving. Het is een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.

De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid en op woensdag 20 april 2022 wordt die alweer voor de vijftiende keer georganiseerd. Naast Nickelodeon promoten ook Ketnet, VTM Kids, Nick Jr. en Studio100 TV die dag buitenspelen. Op deze dag staken de TV-zenders tussen 13u en 17u hun programma’s en gaan de schermen helemaal op zwart

Bataljong staat in voor het secretariaat van de Buitenspeeldag en de ondersteuning van de deelnemende gemeenten en/of organisaties.

De Jeugddienst  staat in voor de coördinatie, ondersteunin en communicatie van de Buitenspeeldag in Gent.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om als gemeente te kunnen deelnemen aan de Buitenspeeldag moet het college van burgemeester en schepenen zich akkoord verklaren met de deelname en bereid zijn zich te houden aan de deelnamevoorwaarden.

Vanuit de Vlaamse overheid wordt aan de deelnemende steden en gemeenten gevraagd zich te houden aan de volgende deelnamevoorwaarden:

 • Doe het buiten.
 • De gemeente organiseert in teken van de Buitenspeeldag (woensdag 20 april 2022) activiteiten die buitenspelen promoten. Dit kunnen actieve speel-en/of sportactiviteiten zijn in de openbare ruimte of in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren, die gratis toegankelijk zijn. Lokale besturen kunnen ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente.
 • De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
 • Indien de gemeente activiteiten organiseert op de Buitenspeeldag waar kinderen en jongeren samen aan deelnemen, zijn de deelnemers verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Dit omvat dus niet de initiatieven die kinderen, jongeren en hun ouders zelfstandig kunnen doen.

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst om in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten in samenwerking met 1 of meerdere niet-gemeentelijke diensten en/of organisaties en/of burgers te organiseren. Hiervoor is een subsidiereglement uitgeschreven (dit ligt voor ter goedkeuring op de Gemeenteraad van 25/1/2022). 


Activiteit

AC34059 Uitbouwen jeugdruimtebeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt de deelname aan de Buitenspeeldag op woensdag 20 april 2022 goed, en is bereid zich te houden aan de deelnamevoorwaarden van de Vlaamse overheid:

  • De activiteiten vinden buiten plaats
  • De gemeente organiseert in teken van de Buitenspeeldag (woensdag 20 april 2022) activiteiten die buitenspelen promoten. Dit kunnen actieve speel-en/of sportactiviteiten zijn in de openbare ruimte of in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren, die gratis toegankelijk zijn. Lokale besturen kunnen ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente.
  • De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
  • Indien de gemeente activiteiten organiseert op de Buitenspeeldag waar kinderen en jongeren samen aan deelnemen, zijn de deelnemers verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Dit omvat dus niet de initiatieven die kinderen, jongeren en hun ouders zelfstandig kunnen doen.

Bijlagen

 • 20211216_DO_buitenspeeldag subsidiereglement .pdf