Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00969 - Geconsolideerde indeling van sportkampen, schoolsportpakketten en groepsarrangementen in de diverse prijsklasses met ingang vanaf 1 april 2022 volgens retributiereglement voor de deelname aan sportactiviteiten (laatste goedgekeurde versie: GR 25.05.2021) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 09:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00969 - Geconsolideerde indeling van sportkampen, schoolsportpakketten en groepsarrangementen in de diverse prijsklasses met ingang vanaf 1 april 2022 volgens retributiereglement voor de deelname aan sportactiviteiten (laatste goedgekeurde versie: GR 25.05.2021) - Goedkeuring 2022_CBS_00969 - Geconsolideerde indeling van sportkampen, schoolsportpakketten en groepsarrangementen in de diverse prijsklasses met ingang vanaf 1 april 2022 volgens retributiereglement voor de deelname aan sportactiviteiten (laatste goedgekeurde versie: GR 25.05.2021) - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het reglement Retributie voor de deelname aan sportactiviteiten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?     

In de Gemeenteraad van 25.05.2021 werd de retributie voor deelname aan sportactiviteiten goedgekeurd waarbij sportkampen en sportpakketten in verschillende prijsklassen worden onderverdeeld. Deze klassen geven verschillen weer in de prijs van een activiteit.

Op 8 juli 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de geconsolideerde indeling van sportkampen, schoolsportpakketten en groepsarrangementen in de diverse prijsklassen goed met ingang vanaf 01.07.2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de implementatie van het nieuwe schoolsportpakket ‘Skateboard’ vanaf 01.04.2022 (waarbij twee lesgevers ingezet worden voor een groep van maximum 24 personen), dient een actualisering van de geconsolideerde indeling goedgekeurd te worden door het college van burgemeester en schepenen.

Activiteit

AC34474 Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Goedkeuring van de nieuwe geconsolideerde indeling van sportkampen, schoolsportpakketten en groepsarrangementen in de diverse prijsklasses met ingang van 1 april 2022 volgens retributiereglement voor de deelname aan sportactiviteiten (laatste goedgekeurde versie: GR 25.05.2021)


Bijlagen

  • 20220114_DO_geconsolideerde indeling sportkampen en -pakketten.docx