Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00937 - OMV_2021180836 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop van een niet-vrijstaand gebouw en aangrenzende verhardingen - zonder openbaar onderzoek - Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00937 - OMV_2021180836 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop van een niet-vrijstaand gebouw en aangrenzende verhardingen - zonder openbaar onderzoek - Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent - Advies 2022_CBS_00937 - OMV_2021180836 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de sloop van een niet-vrijstaand gebouw en aangrenzende verhardingen - zonder openbaar onderzoek - Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Bob Theeten met als contactadres Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent en SOLUTIA EUROPE BV met als contactadres Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021180836) ingediend bij de deputatie op 14 december 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: de sloop van een niet-vrijstaand gebouw en aangrenzende verhardingen

• Adres: Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nr. 381R2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 3 januari 2022.

De deputatie heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 3 januari 2022.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 18 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat de sloop van een niet-vrijstaand gebouw en aangrenzende verhardingen.
De aanvraag situeert op het bedrijfsterrein tussen de Ottergemsesteenweg en Proeftuinstraat, een industriële omgeving.

De geplande werken omvatten de volgende stedenbouwkundige handelingen omvatten de afbraak gebouw pasta opslag & roll audit ruimte, de afbraak van betonverharding en asfaltverharding.

Het betreft de afbraak van een niet-vrijstaand gebouw met een grondoppervlakte van 413m² en een volume +-1.735m³. Er wordt ook 9173² verharding opgebroken. De aangrenzende verticale circulatie en de bluswaterpost blijven wel behouden ten behoeve van het bestaand gebouw.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 29/11/2018 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor plastiekverwerking + bijstelling (OMV_2018081681).

* Op 28/02/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuw industrieel gebouw voor elektrische installaties (OMV_2018120486).

* Op 10/10/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het slopen van een deel van de bestaande opbouw op de eerste verdieping (nvi. 4.85m), op deze plaats wordt een nieuwe stalen structuur geplaatst, metselwerk wanden, gevel beplating en hellende daken (OMV_2019074120).

* Op 13/01/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een bronbemaling voor nutswerken (OMV_2021004385).

* Op 24/06/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen van een inrichting voor de productie van veiligheidsfilm (OMV_2020139682).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 28/06/1965 werd een vergunning afgeleverd voor het bijbouwen van een stockeerplaats en een laboratorium. (Litt. O-5-65)

* Op 16/10/1967 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een gebouwtje voor compressor. (Litt. O-15-67)

* Op 25/03/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een autobergplaats op binnengronden. (KW O-4-68)

* Op 09/12/1969 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van de gebouwen voor opslag en behandeling. (Litt. O-23-69)

* Op 29/06/1970 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een gebouw voor laboratorium, fabricatie, onderhoud en machinekamer, en van een pomphuis. (Litt. O-10-70)

* Op 28/09/1970 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een fabriek voor siliconen (2 bovenverdiepingen - plat dak). (Litt. O-14-70)

* Op 04/11/1974 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een pakhuis binnen het complex. (Litt. O-19-74)

* Op 12/12/1977 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een gekoeld magazijn en een opslagplaats. (Litt. O-16-77)

* Op 17/04/1978 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuwe transformatorruimte op het dak van het bestaande "sub station". (Litt. O-1-78)

* Op 05/06/1978 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een magazijn. (Litt. O-7-78)

* Op 18/09/1978 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een stapelplaats met werkplaats. (Litt. O-9-78)

* Op 23/10/1978 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een machinekamer op het dak van een gebouw. (Litt. O-17-78)

* Op 26/02/1979 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiden van dakopbouw machinekamer. (KW O-48-78)

* Op 22/10/1979 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een pijpbrug. (Litt. O-17-79)

* Op 10/12/1979 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een zuiveringsstation. (Litt. O-26-79)

* Op 03/09/1987 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een laboratorium. (1987/1227)

* Op 16/02/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een compressor-lokaal. (1988/2082)

* Op 12/03/1991 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een geprefabriceerde bureelmodule. (1990/589)

* Op 11/02/1992 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een kantoorgebouw. (1991/463)

* Op 24/11/1992 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een stofzuiginstallatie. (1992/546)

* Op 24/11/1992 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een silo. (1992/545)

* Op 08/06/1993 werd een vergunning afgeleverd voor het bijplaatsen van prefabkantoorruimtes. (1993/150)

* Op 01/02/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een refter. (1995/834)

* Op 27/02/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een opslagtank. (1996/783)

* Op 11/09/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een bureaucontainer. (1996/784)

* Op 28/05/1998 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een koelwatergebouw. (1998/2017)

* Op 28/01/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het uitvoeren van riolerings- en collectorwerken. (1998/1448)

* Op 20/05/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een lichtgevend uithangbord op een paal van 6m hoog. (1998/1443)

* Op 20/05/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een lichtgevend uithangbord op een paal van 6 m hoog (voorstel tot regularisatie). (1998/1443)

* Op 30/12/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een plasticiser tank en staalnameplatform. (1999/595)

* Op 18/11/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de aanpassing van een laadplaats plasticizer. (2004/582)

* Op 09/12/2004 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een kantoorgebouw. (2004/664)

* Op 08/09/2005 werd een vergunning afgeleverd voor het installeren van een koelinstallatie / de regularisatie van gevellay-outs en de koelinstallatie. (2005/367)

* Op 30/11/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een bestaand opslaggebouw en de ombouw van 2 bestaande lokalen. (2006/776)

* Op 25/01/2007 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een ijswatercentrale. (2006/869)

* Op 25/01/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van 2 leidingbruggen en 2 ondersteuningstructuren voor silo's. (2006/868)

* Op 15/02/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een truck losplaats. (2006/878)

* Op 22/03/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuw productiegebouw. (2007/31)

* Op 12/02/2009 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van 4 verticale silo's voor opslag van pe korrels, met een inhoud van 80 m³ elk. (2008/1301)

* Op 19/03/2009 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van het productiegebouw, de bouw van een silo, leidingenbrug en trappentoren. (2008/1307)

* Op 22/04/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van een rij bomen langs de noordelijke perceelsgrens van het bedrijventerrein van solutia gent bvba. (2010/130)

* Op 15/09/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het ombouwen van een productieruimte tot labo. (2010/647)

* Op 24/02/2011 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een bestaand hoogspanningsgebouw. (2010/1029)

* Op 31/03/2011 werd een vergunning afgeleverd voor de bouw van een nieuwe processtoren. (2010/1028)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in industriegebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop..
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf). 

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De vergunningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de waterparagraaf. Met betrekking tot de waterparagraaf wordt volgend advies uitgebracht:

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

6.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

7.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De geplande afbraak werken en  het verwijderen van verharding zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar en brengen de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang.
 

Afval

De verplichting om selectief te slopen, renoveren en/of te ontmantelen staat in artikel 4.3.3 van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema).

 

Het opstellen van een sloopopvolgingsplan is vereist voor vergunningsplichtige sloop- en afbraakwerken van:
- niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
- residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³
- infrastructuurwerken met een volume groter dan 250m³.

 

Het dossier bevat een sloopopvolgingsplan.

 

Elke afvoer van afvalstoffen moet gedocumenteerd worden met een identificatieformulier of een afgiftebewijs. De uitvoerder van de bouw-, infrastructuur-, sloop- en ontmantelingswerken bezorgt deze documenten aan de houder van de omgevingsvergunning. Deze dienen 5 jaar bijgehouden te worden.

 

Stofemissies

De uitvoerder van bouw-, sloop- en infrastructuurwerken moet de emissie van stof zo laag mogelijk houden en moet hiertoe maatregelen treffen.

De verplichte maatregelen staan opgesomd in hoofdstuk 6.12 van Vlarem II.

De aandacht wordt gevestigd op artikel 6.12.3 van deze regelgeving. Dit artikel vermeldt vier concrete maatregelen om stofemissies te voorkomen:

1. afscherming met doeken of zeilen,

2. beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd,

3. bevochtiging ter hoogte van de apparatuur,

4. rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.

Minimaal één van deze vier maatregelen moet genomen worden.

Als er visueel waarneembare stofverspreiding optreedt kan bijkomende verneveling verplicht zijn.

 

Asbest

Bij de sloop moet de nodige aandacht besteed worden aan de aanwezigheid van asbest. Meer informatie over het correct omgaan met asbest is terug te vinden op de website van OVAM: https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest.

 

CONCLUSIE

De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN? 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de deputatie over omgevingsvergunningsaanvragen die door de deputatie worden behandeld (klasse 1 inrichtingen en/of provinciale projecten). 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen brengt voorwaardelijk gunstig advies uit over de omgevingsaanvraag voor de sloop van een niet-vrijstaand gebouw en aangrenzende verhardingen van de heer Bob Theeten en SOLUTIA EUROPE bv, gelegen te Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent.

   

Artikel 2

Verzoekt de deputatie om volgende voorwaarden voor de geplande werken op te nemen:


Openbaar domein

Indien tijdens de werkzaamheden onvoorziene hindernissen opduiken (rioleringen, waterlopen, kelders e.d.)dan moet dit meteen worden meegedeeld aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Afval

De verplichting om selectief te slopen, renoveren en/of te ontmantelen staat in artikel 4.3.3 van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema).

 

Het opstellen van een sloopopvolgingsplan is vereist voor vergunningsplichtige sloop- en afbraakwerken van:

- niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³

- residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³

- infrastructuurwerken met een volume groter dan 250m³.

 

Elke afvoer van afvalstoffen moet gedocumenteerd worden met een identificatieformulier of een afgiftebewijs. De uitvoerder van de bouw-, infrastructuur-, sloop- en ontmantelingswerken bezorgt deze documenten aan de houder van de omgevingsvergunning. Deze dienen 5 jaar bijgehouden te worden.

 

Stofemissies

De uitvoerder van bouw-, sloop- en infrastructuurwerken moet de emissie van stof zo laag mogelijk houden en moet hiertoe maatregelen treffen.

De verplichte maatregelen staan opgesomd in hoofdstuk 6.12 van Vlarem II.

De aandacht wordt gevestigd op artikel 6.12.3 van deze regelgeving. Dit artikel vermeldt vier concrete maatregelen om stofemissies te voorkomen:

1. afscherming met doeken of zeilen,

2. beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd,

3. bevochtiging ter hoogte van de apparatuur,

4. rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.

Minimaal één van deze vier maatregelen moet genomen worden.

Als er visueel waarneembare stofverspreiding optreedt kan bijkomende verneveling verplicht zijn.

 

Asbest

Bij de sloop moet de nodige aandacht besteed worden aan de aanwezigheid van asbest. Meer informatie over het correct omgaan met asbest is terug te vinden op de website van OVAM: https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest.

    

Artikel 3

Verzoekt de deputatie om volgende aandachtspunten op te leggen aan de aanvrager:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.