Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_01016 - Schorsing van 8 terrasvergunningen in de Brabantdam n.a. v. nuts- en infrastructuurwerken en wegenwerken - cluster Schepenenvijverstraat - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 27/01/2022 - 08:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01016 - Schorsing van 8 terrasvergunningen in de Brabantdam n.a. v. nuts- en infrastructuurwerken en wegenwerken - cluster Schepenenvijverstraat - Goedkeuring 2022_CBS_01016 - Schorsing van 8 terrasvergunningen in de Brabantdam n.a. v. nuts- en infrastructuurwerken en wegenwerken - cluster Schepenenvijverstraat - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

- Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016 en zoals later gewijzigd;

- Het politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990 en zoals later gewijzigd.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op dinsdag 15 februari 2022 starten de nuts- en infrastructuurwerken/wegenwerken in de Brabantdam (cluster Schepenenvijverstraat) en deze zullen duren tot eind maart 2022.

De onderstaande  8 terrasvergunningen op de parkeerstroken dienen hiervoor geschorst te worden:


Terrasvergunning Dos-64695 - Basta

Adres: Zuidstationstraat 2/4, 9000 Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 29,48 m² (covid uitbreiding inbegrepen)

 Terrasvergunning Dos-64718 - Trappistenhuis

Adres : Brabantdam 164, 9000 Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 28,67 m² (covid uitbreiding inbegrepen)

 Terrasvergunning Dos-89378 - Madam Bakster

Adres : Brabantdam 142, Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 16,36 m² (covid uitbreiding inbegrepen)

 Terrasvergunning Dos-64809 - Ristorante Bari

Adres : Brabantdam 103, 9000 Gent MON-64809

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 20,76 m² (covid uitbreiding inbegrepen)

 Terrasvergunning Dos-171634 - Cochon de Luxe

Adres : Brabantdam 113, 9000 Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 8,73 m² (covid uitbreiding)

 Terrasvergunning Dos-64717 - Café Midem

Adres: Brabantdam 119, 9000 Gent MON-64717

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 3,80 m²

 Terrasvergunning Dos-64540 - O’YO

Adres: Brabantdam 82, 9000 Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 13,72 m²

 Terrasvergunning Dos-64587 - Billie Rose

Adres :  Brabantdam 135, 9000 Gent - ligt op het “St-Kristoffelplein”

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 16,2 m²

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens de periode vanaf dinsdag 15 februari tot en met 31 maart 2022, zullen de volgende horecazaken geen terras op de openbare weg kunnen plaatsen:

Terrasvergunning Dos-64695 - Basta

Adres: Zuidstationstraat 2/4, 9000 Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 29,48 m² (covid uitbreiding inbegrepen)

 Terrasvergunning Dos-64718 - Trappistenhuis

Adres : Brabantdam 164, 9000 Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 28,67 m² (covid uitbreiding inbegrepen)

Terrasvergunning Dos-89378 - Madam Bakster

Adres : Brabantdam 142, Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 16,36 m² (covid uitbreiding inbegrepen)

 Terrasvergunning Dos-64809 - Ristorante Bari

Adres : Brabantdam 103, 9000 Gent MON-64809

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 20,76 m² (covid uitbreiding inbegrepen)

 Terrasvergunning Dos-171634 - Cochon de Luxe

Adres : Brabantdam 113, 9000 Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 8,73 m² (covid uitbreiding)

Terrasvergunning Dos-64717 - Café Midem

Adres: Brabantdam 119, 9000 Gent MON-64717

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 3,80 m²

 Terrasvergunning Dos-64540 - O’YO

Adres: Brabantdam 82, 9000 Gent

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 13,72 m²

 Terrasvergunning Dos-64587 - Billie Rose

Adres :  Brabantdam 135, 9000 Gent - ligt op het “St-Kristoffelplein”

Vergunde oppervlakte in vierkante meter : 16,2 m²

Dit betekent dat alle terrasuitrustingen, nl. tafels, stoelen, parasols, plantenbakken, windschermen en andere tijdelijke beschuttingen en overkappingen tegen dinsdag 15 februari 2022 van de openbare weg moet verwijderd worden.

Een schorsing van de vergunning impliceert dat tijdens de periode van schorsing geen rechtsgeldige vergunning bestaat. Na de einddatum van de schorsing is de vergunning weer geldig.

De opvolging van deze schorsingen gebeurt door de controleurs van de Afdeling Innames Publieke Ruimte en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Activiteit

AC34865 Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Schorst de terrasvergunningen van 8 horecazaken in de Brabantdam n.a.v. nuts- en infrastructuurwerken en wegenwerken gedurende de periode vanaf dinsdag 15 februari 2022  tot en met 31 maart 2022.

 


Bijlagen

  • Plan van de werken.pdf
  • FW_ terrassen parkeerstrook- cluster Schepenvijverstraat _P-265668_.msg