Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Economie
Team Cultuur en Welzijn

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Data en Informatie
Dienst Strategische Subsidies

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Data en Informatie

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Parkeergebouwen
Circuleren 1
Fiets
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren
Dynamische Toegang 3

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Organisatieontwikkeling

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Wonen, werk en ruimte

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst
IVA Historische Huizen Gent

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
cel erediensten

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wonen

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Werk en Activering (WS)

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst