Terug
Gepubliceerd op 12/05/2022

Besluitenlijst  vast bureau

do 12/05/2022 - 08:31 Collegezaal

 • 1.

  2022_VB_00545 - Overzicht van diensten die de continuïteit van de dienstverlening verzekeren op collectieve sluitingsdagen in 2022-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00546 - OZ WZC Het Heiveld - Oppensioenstelling wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid - AVA - LDS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_VB_00547 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VB_00548 - FM Welzijn - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van adjunct van de directie (m/v/x) en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 27681 - EVE - SM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00549 - Werk & Activering - Trajectwerking Activering - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van intercultureel medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel intercultureel medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 41241 - LVR - AK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VB_00550 - WZC Het Heiveld - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst ter vervanging van een personeelslid in project 600 - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VB_00551 - WZC Het Heiveld - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst ter vervanging van een personeelslid in project 600 - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00552 - Verderzetting van de tewerkstelling van een vastbenoemd servicemedewerker bij WZC Zonnebloem na de leeftijd van 65 jaar (CH) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00553 - Dienst Centrale Administratie - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BD - VM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VB_00554 - WB Gent Zuid - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BF - JV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_VB_00555 - Woonzorgcentra - Verkorte selectieprocedure voor de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VB_00556 - Welzijnsbureaus+ - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (beleidsmedewerker Staf Sociale Dienst) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VB_00557 - Diverse diensten - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (beleidsmedewerker woonbeleid) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_VB_00558 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker (schrijnwerker)(m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VB_00559 - diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van controleur - ondersteunend - elektriciteit m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_VB_00560 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (renovatiecoach) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_VB_00561 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van directeur (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_VB_00562 - Dienst Werk en Activering - Verkorte selectieprocedure voor de functie van intercultureel medewerker met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_VB_00563 - Diverse Diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (ICT teamcoach) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_VB_00564 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Verkorte selectieprocedure voor de functie van adjunct van de directie-leidinggevend - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_VB_00565 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 5 mei 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_VB_00567 - Opvang van Vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne - Kader voor de toekomstige kleinschalige Opvanginitiatieven én opstart Opvang Schoonmeersen en Opvang Ter Rive - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 2.

  2022_VB_00568 - Opvang van Vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne - gebruikersovereenkomst en gebruikersvergoedingen kleinschalige opvang - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_VB_00566 - Bruikleenovereenkomst - Verlenging permanente bruikleen van 19de-eeuwse objecten uit de collectie van Archief Gent aan BELvue museum – periode 1 juni 2022 tot 31 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_VB_00567 - Opvang van Vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne - Kader voor de toekomstige kleinschalige Opvanginitiatieven én opstart Opvang Schoonmeersen en Opvang Ter Rive - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 2.

  2022_VB_00568 - Opvang van Vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne - gebruikersovereenkomst en gebruikersvergoedingen kleinschalige opvang - Goedkeuring

  Aanvaard