Terug vast bureau

do 24/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën

Team Facility en Medewerkers

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Departement Financiën

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Thematische hulp - Beleidscel POOW

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Departement Welzijn en Samenleving

Thematische hulp - Beleidscel POOW

Publicaties

Besluitenlijst