Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 14/07/2022 - 08:30 Collegezaal

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon

Publicaties

Besluitenlijst