Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 14/04/2022 - 08:31 Collegezaal

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst FM Onderwijs

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

HRM

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Sportdienst

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Jeugddienst

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst